Hero image
Materialer til de gymnasiale uddannelser

OM GYMNASIET

Med Gyldendals læremidler til de gymnasiale uddannelser forsøger vi, at gøre det lettere for lærerne at gribe opgaven og løfte ansvaret. Målet er at understøtte en inspireret undervisning. Midlet er stærkt fagligt indhold i et tidssvarende format. For måden, vi søger viden på, ændrer sig hele tiden. Sådan er det både i og uden for klasseværelset.