• Erhvervsuddannelser

  Redaktør på EUD om fokus på verdensmål: ”Det handler ikke kun om at arbejde grønnere, men bedre generelt”

  17. september 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I september 2021 fylder FN’s verdensmål seks år. De 17 mål og 169 delmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og fokuserer på bl.a. udryddelse af fattigdom og sult, bevaring af verdens have, sikring af rent vand, ligestilling mellem kønnene – og at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. Det sidste punkt indgår som nummer fire i verdensmålene, og det er i særdeleshed med dette mål for øje, at Gyldendal lige nu udvikler materialer, der aktivt involverer FN’s ambitioner for verdensbefolkningen.
 • Grundskole

  Redaktør: ”Læreren skal have mulighed for ikke kun at undervise i bæredygtighed, men også med bæredygtighed”

  25. august 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Katrine Qvist Kjærgaard er nyansat redaktør i fagene geografi og natur/teknologi på grundskolen. Her fortæller hun om ambitionerne for en mere tværfaglig folkeskole med et øget fokus på det grønne valg.
 • Erhvervsuddannelser

  SOSU DANSK giver forrygende resultater: ”Vi ser en meget større gennemførsel”

  05. august 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Ved hjælp af enkle opgaver skal opgavebogen SOSU DANSK hjælpe eleverne med at styrke deres fagsprog. Bogen er skrevet af Søren Brogreen og Diana Kruse, der undervejs i skriveprocessen har sparret med kollegaerne fra SOSU H, Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen. Vi har talt med dem om, hvilken forskel SOSU DANSK kommer til at gøre i deres undervisning.
 • Erhvervsuddannelser

  Bruger du også podcastene om omsorg i den virkelige verden i din undervisning?

  03. august 2021 ·

  Der har været rigtig positiv respons på den didaktiske podcast om omsorg, som CIU har udviklet i samarbejde med Gyldendal og SOSU Syd. For at støtte dig i undervisningen med podcastene, har vi udviklet gratis opgaver, som hjælper med at bearbejde temaerne i de 4 afsnit.
 • Erhvervsuddannelser

  Hjælp til det svære fagsprog

  06. juli 2021 · Ida Weis Jacobsen

  En del elever kæmper med fagsproget på SOSU-uddannelsen. De har svært ved at læse fagtekster og svært ved at bruge fagbegreberne korrekt. Vi har talt med forfatterne til den nye bog SOSU DANSK, der via simple opgaver træner elevernes fagsprog, orddannelse og læsning.
 • Voksenuddannelser

  FGU-lærers bedste råd til portfolioprøven: ”Bolden skal skydes over til eleverne.”

  15. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Læs matematiklæreren Nikolajs bedste råd til et godt forløb med portfolioen. Han slår bl.a. fast, hvor vigtigt det er, at læreren indgår i et tæt samarbejde med eleverne om udviklingen af deres portfolioer.
 • Voksenuddannelser

  FGU-lærers bedste råd til portfolioprøven: ”De faglige mål skal dækkes”

  11. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Efterhånden som hverdagen ser mere og mere ud som før corona, og eleverne er tilbage i klasselokalerne og værkstederne på FGU, begynder også forberedelsen af præsentationsportfolioen. Læs om, hvordan en lærer på FGU gør sig klar til et godt forløb med portfolioen efter sommerferien.
 • Erhvervsuddannelser

  Gyldendal og Randers Social- og Sundhedsskole indgår samarbejde om udvikling af materialer

  10. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I 2020 blev Randers Social- og Sundhedsskole optaget som officiel UNESCO Verdensmålsskole, og det betyder, at man på skolen arbejder fokuseret med de tre mål Kvalitetsuddannelse, Partnerskaber for Handling og Sundhed og Trivsel. I samarbejde med Gyldendal skal skolen udvikle materialer, der passer til den nye bæredygtighedslinje. Vi har talt med udviklingschef på skolen, René Dybdal, for at høre ham om samarbejdet, og hvorfor det er vigtigt at inkludere verdensmålene i fremtidens SOSU-uddannelser.
 • Voksenuddannelser

  FGU-lærers bedste råd til portfolioprøven: ”Gør det så simpelt som muligt.”

  01. juni 2021 · Ida Weis Jacobsen

  I år vil man på flere FGU-uddannelser afholde en prøveeksamen for eleverne, nu hvor de rigtige eksamener er aflyst. Eleverne kan derfor alligevel få lov at vise deres præsentationsportfolio frem efter lang tids arbejde. Vi har talt med lærer Christian Bo Boysen fra FGU Syd om at hjælpe eleverne i processen med at udarbejde portfolioen.
 • Erhvervsuddannelser

  ”En gang imellem hiver jeg selv Journalteknik frem, fordi jeg heller ikke kan huske alting”

  24. marts 2021 · Ida Weis Jacobsen

  Helle Stenbæk fortæller om bogen Journalteknik, som indeholder gode råd om journalskrivning og forkortelser. Nu har hun skrevet en ny og opdateret udgave, der henvender sig til alle sundhedsfaglige og administrative medarbejdere og indeholder nye afsnit om bl.a. journalføringsansvar og tavshedspligt.