SOSU DANSK giver forrygende resultater: ”Vi ser en meget større gennemførsel”

Ved hjælp af enkle opgaver skal opgavebogen SOSU DANSK hjælpe eleverne med at styrke deres fagsprog. Bogen er skrevet af Søren Brogreen og Diana Kruse, der undervejs i skriveprocessen har sparret med kollegaerne fra SOSU H, Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen. Vi har talt med dem om, hvilken forskel SOSU DANSK kommer til at gøre i deres undervisning.

Udviklingen af SOSU DANSK

På SOSU H er forløbet SOSU Dansk udviklet til de elever på grundforløb 2, der har brug for studieunderstøttende dansk til at øve fagbegreber og læsestrategier. Det er et særligt hold, eleverne følger uden for den almindelige undervisning. Til det er opgavebogen SOSU DANSK blevet til. Her kan eleverne konkret arbejde med fagord og begreber på en måde, så de lærer at forstå og anvende dem, som Søren Brogreen og Diana Kruse redegjorde for i vores interview med de to forfattere

Læs interviewet med forfatterne >

I bogens udviklingsfase blev Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen spurgt af Søren Brogreen og Diana Kruse, om de løbende ville prøve materialet af på deres elever og give feedback på, hvad der fungerede, og hvad der kunne forbedres.

”De fleste af vores elever har begrænset erfaring med dansk. Jeg havde en elev, der kom til Danmark for fire år siden som analfabet, fordi hun ikke havde gået i skole i Afghanistan. Hun blev løftet med SOSU DANSK og endte med at bestå. Resultatet er forrygende,” siger Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen supplerer:

”Vi ser også en større gennemførselsprocent. Motivationen blandt eleverne er steget gevaldigt, fordi de forstår begreberne med hjælp fra opgavebogen. Når de starter på SOSU Dansk-holdet, tør de ikke altid sige noget, ligesom de typisk også forholder sig tavse i deres faste klasser, som de har almindelig undervisning med. Men efterhånden blomstrer de op – både på SOSU Dansk-holdet og i deres faste klasse.” 

Det bliver nemmere at være tosproget elev

Hanne Bartholdy og Vibeke Tvede Mouritzen fortæller, at de også har lært af sparringen med Søren Brogreen og Diana Kruse.

Hanne Bartholdy fortæller:

”På det sidste hold, Vibeke og jeg havde sammen, var Søren med for at følge undervisningen. På et tidspunkt brød han ind og sagde: ’Hov, hov, nu kommer I til at bruge nogle af de ord, som vi skal forsøge at undgå.’ Og sådan vil det altid være, vi undervisere begår også fejl. Vi skal holde tungen lige i munden for ikke at bruge for mange gråzoneord, som kan være svære for eleverne at forstå. For selv hvis de er i tvivl, vil de ikke række hånden op og sige det. Mange af de tosprogede elever kommer nemlig fra en kultur, hvor man har stor respekt for læreren. Men vi arbejder meget målrettet med relationsdannelse på holdet, så de også føler sig trygge ved at gøre opmærksom på, læreren skal forklare sig bedre.”

Vibeke tager over:

”Diana introducerede et begreb, der hedder sprogskam. Eleverne havde sprogskam, før de begyndte på SOSU Dansk, men her er de alle lige. Det fællesskab, de oplever, har helt klart hjulpet dem til at blive modigere.”

Kommer SOSU DANSK til at lette jeres arbejde fremover?

”Førhen har jeg differentieret undervisningsmaterialet, vi har arbejdet med i timerne, men jeg har ofte været i tvivl om, hvilke andre ord jeg skulle erstatte de udfordrende begreber med. Derfor kommer den her bog virkelig til at hjælpe. Det bliver meget nemmere at være tosproget elev. De knokler på. Men når de kan se, det giver mening, fordi de får en større ordbetydningsforståelse, så rykker det hos dem,” siger Vibeke Tvede Mouritzen.

Hanne Bartholdy supplerer:

”De elever, der ikke er født og opvokset i Danmark, kæmper både med det danske og med det faglige, men jeg synes faktisk, at det ofte er dem, der er mest flittige.”

Forfatterne Diana Kruse og Søren Brogreen fortæller om deres opgavebog, SOSU DANSK

HJÆLP TIL DET SVÆRE FAGSPROG

En del elever kæmper med fagsproget på SOSU-uddannelsen. De har svært ved at læse fagtekster og svært ved at bruge fagbegreberne korrekt. Vi har talt med forfatterne til opgavebogen SOSU DANSK, der via simple opgaver træner elevernes fagsprog, orddannelse og læsning.