Tapas

En appetitvækker til spansk

Indbydende og fleksibelt
Tapas er et inspirerende begyndersystem, som giver lyst til at lære det spanske sprog. Tapas er praktisk og fleksibelt med en uafhængig øvebog og grammatik, som kan følge eleven efter begyndersystemet.

Kreativt og aktiverende
Tapas giver lyst til at lege med det spanske sprog. Systemet opbygger et basalt ordforråd og træner den elementære grammatik i mange forskellige øvelsestyper, bl.a. lytteøvelser og test.

En rejse i Spanien og Latinamerika
Teksterne fører eleverne på en rundrejse i de spanske regioner og videre til andre spansktalende lande som Argentina, Chile og Mexico. I bogen er der en del sange, som giver en oplevelse af den musikalske mangfoldighed.

Overskueligt
Det er nemt at arbejde med Tapas. De mange aktivitetsforslag, øvelser, test og elev-cden gør systemet velegnet til både klasseundervisning og selvstudium. På www.tapas.gyldendal.dk er der bl.a. facit til øvelserne.

Fakta

  • Antal materialer4
  • KlassetrinA-niveau - B-niveau
Filtrering
Sorter efter
  • Alfabetisk (A-Å)
  • Alfabetisk (Å-A)
  • Nyeste materialer

4 materialer

Tapas elevcd

Fås som

  • CD

CD

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

71,00 kr.

88,75 kr. inkl. moms

+-
Tapas
Grammatikken er udarbejdet specielt til spanskundervisningen i Danmark. Den er beregnet til hele det obligatoriske niveau i de gymnasiale uddannelser samt til fritidsundervisningen, så eleverne ikke skal arbejde med flere grammatikker. Bagest i bogen er der en omfattende oversigt over bøjninger af de spanske verber samt et indeks, hvor man kan søge på grammatiske betegnelser og på spanske og danske ord.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

193,00 kr.

241,25 kr. inkl. moms

+-
Tapas
Bogen er beregnet som et engangshæfte, som eleverne kan skrive i. Øvelserne kan være hjemmeopgaver, der rettes i klassen eller af læreren. De kan også bruges i forbindelse med differentieret undervisning. Ved hver opgave er den relevante paragraf i Tapas, spansk grammatik angivet. Øvelserne træner den nye grammatik og det elementære ordforråd. Efter kapitel fem, ti, femten og atten findes der

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Tapas
Den rigt illustrerede bog indeholder varierede tekster om natur, kultur og mennesker i Spanien og Latinamerika, og der er mange forslag til kreative og inspirerende aktiviteter.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

364,00 kr.

455,00 kr. inkl. moms

+-