Gyldendals sprogbøger

Sprog i dansk

Gyldendals sprogbøger er en ny serie, der dækker den sproglige dimension i dansk. I bøgerne er der en lang række øvelser, der udvikler elevernes skriftlige og sproglige kompetencer og lærer dem at udtrykke sig inden for en bestemt genre. Til stx, hf, htx og hhx.

Sprogforløb i dansk
består af tre kapitler, som hver udgør ét eller flere sprogforløb: 1. Sprogsociologi - forløb om unges sprog, 2. Sprogpsykologi - forløb om sprog og interaktion og 3. Sprogfilosofi - forløb om sprog og handling.

Skriv - i alle genrer
Lær at skrive, læse og analysere tekster. Bogen opbygger en "værktøjskasse", der hjælper brugerne til både at producere egne tekster og analysere andres.

Sproget i litteraturen
Sproget i litteraturen er en grundbog om samspillet mellem sprog og litteratur. Bogen viser, hvordan man kan inddrage den sproglige vinkel i sin tekstlæsning. Opgaverne giver eleverne analytisk indsigt i og oplevelse af sproget i litteraturen og udvikler deres sproglige bevidsthed.

Litterære greb i den faktuelle formidling
Hvordan formidler man en faktuel historie, så den fænger? Det er kernen i Fortællende journalistik. Bogen beskæftiger sig med den type journalistik, der skriveteknisk befinder sig i gråzonen mellem journalistik og litteratur.

Mundtligt dansk
Hvordan formidler man et oplæg på en spændende måde? Hvilke kriterier er der for en god diskussion? Bogen indeholder et teoretisk afsnit om retorik og et afsnit med øvelser i at holde oplæg, fortælle og diskutere. Til dansk og kurset i mundtlig formidling i 1.g.

Fakta

  • Antal materialer1
  • KlassetrinA-niveau - C-niveau
Filtrering
Sorter efter
  • Alfabetisk (A-Å)
  • Alfabetisk (Å-A)
  • Nyeste materialer

1 materialer

Skriv i alle genrer
Skriv i alle genrer er en bog om at lære at skrive, læse og analysere tekster. Bogen gennemgår det håndværksmæssige i at skrive tekster i forskellige genrer og opbygger en "værkstøjskasse" der hjælper brugerne til både at producere og analysere andres.Skriv i alle genrer er en nyredigeret udgave af Skriv kreativt fra 1989, men hvor fokus i 1989 var på skriveprocessen o

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

221,00 kr.

276,25 kr. inkl. moms

+-