Genrer i dansk

Fakta

  • Antal materialer4
  • KlassetrinA-niveau
Filtrering
Sorter efter
  • Alfabetisk (A-Å)
  • Alfabetisk (Å-A)
  • Nyeste materialer

4 materialer

Rejselitteratur
REJSELITTERATUR indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Bogen præsenterer et litteraturhistorisk udvalg af rejselitteraturens mange genrer - fra dagbogens korte øjebliksrapport til den kunstnerisk bearbejdede erindring. De fire kapitler indledes med en karakteristik af den overordnede rejseform og rejsemotiv, mens hvert uddrag introduceres med en præsenta

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

149,00 kr.

186,25 kr. inkl. moms

+-
Folkevisen
FOLKEVISEN indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Stoffet præsenteres i didaktisk progression, hvor der er taget højde for målgruppens forudsætninger og læreplanens krav. Den tematiske kerne, som FOLKEVISEN undersøger, er forholdet til lidenskab og individualisme i folkeviserne. Når man i dag pakker indholdet ud af visernes særlige, sproglige klædedragt, føles viserne både

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

+-
Talen
TALEN indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Den handler om talen som genre og inddrager både politiske taler, lejlighedstaler og juridiske taler. Ud over eksempler på alle undergenrer er også beslægtede genrer og genrehybrider med taletræk repræsenteret i bogen. Genretrækkene bliver tydelige, fordi bogen inddrager et stort antal meget forskellige taler. Den indeholder bl.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

+-
Essayet
Genrer i dansk - Essayet behandler det litterære essay. Den giver en grundig introduktion til genrens typiske træk, form og indhold såvel som til undergenrer og beslægtede genrer. Bogen indeholder et bredt udvalg af analytiske, kreative og web 2.0-funderede opgaver. Opgaverne baserer sig på ny pædagogisk tænkning, der tager højde for elevinddragelse og elevernes brug af digitale medier.

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

147,00 kr.

183,75 kr. inkl. moms

+-