Forløb i dansk

Serien Forløb i dansk er en ny måde at tænke undervisningsmateriale på. Bøgerne består af en kombination af faglige tekster, der introducerer det faglige stofområde, som forløbet fokuserer på, og primærtekster, som i undervisningen gøres til genstand for analyse med brug af det introducerede faglige begrebsapparat. Lærersitet forløb-i-dansk.gyldendal.dk er underviserens ressourcerum. Hvert forløb er beskrevet i en forløbsoversigt, der modul for modul udfolder intentionerne med den enkelte undervisningssekvens og etablerer et samlet overblik over hele forløbet. Det centrale på laerersitet er layoutede PowerPoint-præsentationer, der indeholder et færdigt forslag til, hvordan underviseren kan afvikle det enkelte modul. Udgivelserne i serien kan anvendes uafhængigt af hinanden, men seriens første udgivelse "Fortællingens spejl – Grundforløb i dansk" starter, hvor grundskolen slipper, og senere udgivelser ligger i naturlig forlængelse heraf.

Fakta

  • Antal materialer2
  • KlassetrinA-niveau