www.contexts2.gyldendal.dk

Mette Grønvold, Jonna Engberg-Pedersen og Hanne Ohland-Andersen

Hjemmesiden til Contexts 2. udgave, den nye og opdaterede udgave af basisbogen til engelsk på stx, hhx, htx og hf, indeholder 6 temakapitler: det nye kapitel War and Conflict, Growing Up, Violence, The Haves and the Have-Nots, Different Worlds og Immigrants. Der er nye tekster i mange af kapitlerne, og alt materialet er opdateret med bl.a. Learning checks. Derudover er der nye opgaver i funktionel grammatik på hjemmesiden. De bidrager til at øge elevernes bevidsthed om grammatiske valg og udbygger den litterære analyse. 

Til teksterne i bogen er der opgaver, der er bygget op over den velkendte pre-, while- og post-readingskabelon. Mange af de opgaver kan der arbejdes med på denne hjemmeside. Aktiviteterne sætter fokus på arbejdet med ordforråd og sprogligt input i tekstbehandlingen, så elevernes sproglige viden og bevidsthed øges. Opgaverne appellerer til forskellige læringsstile og inklusion af forskellige læringsstrategier.

Til mange af post-reading opgaverne findes desuden ekstra tekster og opgaver, der perspektiverer bogens tekster. Til alle tekster er der som noget nyt udarbejdet Learning Checks, der findes på hjemmesiden.

De nye opgaver i funktionel grammatik på hjemmesiden undersøger, hvorledes forskellige grammatiske valg kan bidrage til og udbygge den litterære analyse og åbne teksterne videre. Grammatikken kommer således til at indgå som en naturlig del af sprogundervisningen og kan hermed medvirke til at løfte elevernes sproglige niveau og styrke deres tekstlæsningskompetence generelt. Opgaverne og de korte grammatiske forklaringer er formuleret på engelsk, hvilket gør grammatikken til en naturligt integreret del af de sproglige og litterære kontekster for tekstarbejdet.

Mange af teksterne er velegnede til arbejde på tværs af fagene i fx historie, naturgeografi, samfundsfag, biologi, andre sprogfag og dansk.

www.contexts2.gyldendal.dk

Fås som

  • Bog
  • Website

Fakta

ISBN:
9788762511897
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
18. november 2015
Redaktør:
Katrine Cohen