Fås som

Bog

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

Talen

Berit Riis Langdahl

TALEN indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Den handler om talen som genre og inddrager både politiske taler, lejlighedstaler og juridiske taler. Ud over eksempler på alle undergenrer er også beslægtede genrer og genrehybrider med taletræk repræsenteret i bogen.

Genretrækkene bliver tydelige, fordi bogen inddrager et stort antal meget forskellige taler. Den indeholder bl.a. flere af verdenshistoriens mest berømte taler. Bogen anvender primært en retorisk tilgang til teksterne, men den bringer også metoder fra alle danskfagets tre søjler litteratur, sprog og medier i spil. Stilistik, kommunikationsanalyse, argumentation, retorik og diskursanalyse bliver inddraget i arbejdet.

Bogen består af taler og teori og rummer desuden en lang række andre elementer som opgaver, illustrationer, skemaer og begrebsforklaringer, der kan bruges didaktisk og styrke elevernes læring. Tilsammen åbner det for et udbytterigt arbejde med talegenren. Blandt bogens opgaver indgår et utal af forskellige tilgange i varierede opgavetyper som analyseopgaver, skriveopgaver og innovative opgaver. Derved sikres et fint fagligt udbytte, uanset om der bliver arbejdet receptivt eller produktivt med genren.

TALEN kan også bruges som grundbog i retorikfaget samt i tværfagligt samarbejde i f.eks. almen studieforberedelse.

En del af serien Genrer i dansk
Talen

Fås som

  • Bog

Samme serie

Fakta

Essayet

Essayet

Pris pr. stk.

147,00 kr.

183,75 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Rejselitteratur

Rejselitteratur

Pris pr. stk.

149,00 kr.

186,25 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog
Folkevisen

Folkevisen

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

+-

Fås som

  • Bog