Sociologisk Leksikon Online

Beskrivelse

Fakta

Leksikonet er det første af sin art og omfang på dansk. Det indeholder opslag fra abduktion til årsagssammenhæng. Opslagene varierer i længde; fra korte og koncise definitioner til omfattende beskrivelser af sociologiens grundbegreber, undersøgelsesområder, metoder, videnskabsteori og betydningsfulde teoretikere. Hvad betyder eksempelvis begreberne magt, modernitet, identitet og sammenhængskraft, og hvad har Weber, Foucault, Bourdieu og Habermas tænkt og skrevet?

Værket dækker sociologiens internationale bidrag, traditioner og tilgange med inddragelse af særlige danske forhold og for eksempel biografiske opslag om de første sociologer i Danmark. Ordbogen er et uundværligt værk for på de gymnasiale, pædagogiske, kunstneriske, samfunds-, stats- og sundhedsvidenskabelige og sociale uddannelser. 

Sociologisk Leksikon Online indeholder mere end 2500 artikler. Der er krydsreferencer mellem opslagene, således at læseren henvises til andre opslag, der kan berige den pågældende term. Værket er redigeret af Steen Nepper Larsen, lektor ved Gnosis – sind og tænkning, DPU, Aarhus Universitet, og Inge Kryger Pedersen, lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Fås som

Gyldendal og Ordbogen A/S er gået sammen om at skabe fremtidens platform for digitale ordbøger. Det betyder, at du skal købe dine onlineordbøger fra Gyldendal her.