Screening AVU

Beskrivelse

Fakta

Screening er et værktøj, som lærere kan bruge til at evaluere deres kursisters og elevers faglige niveau – særligt første år på uddannelsen. Kursisters og elevers styrker og svagheder testes online med direkte evalueringsoutput til læreren.
Materialet er udviklet af lærere på avu, hf og i gymnasiet på baggrund af eksisterende afprøvet screeningsmateriale.

Screening - avu

I Screening - avu finder du følgende tests:

  • Matematik
  • Dansk som andetsprog
  • Dansk
  • Engelsk
  • Læsning-stavning
Fås som

Dette digitale materiale ligger på den fælles læringsplatform for voksen- og ungdomsuddannelser konto.systime.dk.

Pris pr. elev kr. 35,- ex moms årligt.

Ønsker du at købe eller få et tilbud på en skoleaftale, kontakt vores markedskonsulent Rasmus Bach på  41 45 27 27. 

Ønsker du som underviser at afprøve materialet i 7 dage, kontakt os for en gratis prøveadgang på GURBA@gyldendal.dk