Religionsforskningen før og nu

Religionsforskningen før og nu

Beskrivelse

Fakta

Religionsforskningen før og nu er et værk i to bind, der beskriver religionsforskningens tilblivelse, udvikling og nutidige teoretiske retninger.

Andet bind - Nyere tid - beskriver nyere tids bidrag til religionsforskningen, internationalt og i Danmark. Bogen er samlet i fem hovedkategorier:

  • Videnskabsteori og metoder
  • Fagkritik
  • Komparation
  • Adfærd – psykologi
  • Adfærd – antropologi og sociologi.

Bogen henvender sig til universitetsstuderende og til de mange, der i dag har en interesse i studiet af religion.

Fås som
I alt

461,00 kr.

576,25 kr. inkl. moms