Fås som

Grundbog i idræt C / ibog

Praksis og teori

Troels Wolf, Lars Bo Kristensen og Jeppe Elmelund van Ee

 

Grundbog i idræt C i-bog matcher 2017-reformens krav til idrætsfaget på de gymnasiale uddannelser.

Bogen kobler praktik og teori. Den indeholder tre dele:

 1. Praktisk idræt
 2. Teori
 3. Eksamen

Praktisk idræt rummer tre færdighedsområder: musik og bevægelse, boldspil samt klassiske og nye idrætter. Inden for hvert færdighedsområde arbejdes der med tre discipliners historie, teknik, taktik og fysiologi. Til alle discipliner gives der et forslag til udformningen af et forløb og en forløbsprøve.

Teoridelen behandler fagets humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige aspekter, herunder fx idrætshistorie, sundhed og livsstil, idrætspsykologi, anatomi, energiomsætning, skader og doping.

Et afsluttende kapitel om eksamen giver både lærere og elever en oversigt over, hvordan eksamen i idræt tilrettelægges og afvikles.

Bogen har en bred vifte af både praktiske øvelser og teoretiske opgaver, som er integreret i teksten, og den understøttes af en hjemmeside med bl.a. videomateriale og supplerende tekster.

Grundbog i idræt C i-bog indeholder papirbogens materiale tilføjet en række digitale ressourcer:

 • Videoer, der illustrerer praktiske øvelser og teknik
 • Tekster, der supplerer bogens kapitler
 • Skabelon til drejebog
 • Et bibliotek med bogens billeder og figurer
 • Borg-skalaen®
 • Links til supplerende viden
 • Mulighed for oplæsning

 

 

 

Grundbog i idræt C / ibog

Fås som

 • Bog
 • Website
 • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702290059
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
15. september 2019
Redaktør:
Jesper Frænde