Fødevarer GF2

Beskrivelse

Fakta

Portalen Fødevarer GF2 dækker stoffet til de erhvervsrettede fag på indgangen Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Portalen indeholder 38 temaer fordelt på syv hovedområder.

For at øge overskueligheden er alle temaer opbygget på præcis samme måde. Alle temaer består af:

  • en introducerende opgave, der aktiverer forforståelsen
  • en grundtekst
  • en eller flere cases
  • opgaver, der retter sig mod forskellige læringsstile
  • en større opsamlende opgave
  • en eller flere evalueringsopgaver
  • forslag til yderligere læsning.

Materialet er kendetegnet ved at være praksisnært. Det er multimodalt, hvilket vil sige, at der indgår mange medier i såvel tekster som opgaveløsningen.

Fås som

Sådan får du adgang

Adgang til portalen sælges som abonnement til skoler.

Ønsker du at bestille en prøveadgang eller købe licens til skolen via unilogin, så kontakt vores markedskonsulent Rikke Deleuran på GURD@gyldendal.dk