Fås som

Website

Pris pr. stk.

Fra 25,00 kr.

31,25 kr. inkl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Dansk i EUD.

Cecilie Bogh

Danskportalen retter sig mod danskundervisningen på grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløbet (SOSU og PAU). Som underviser får du med portalen hjælp til at leve op til reformens krav om øget anvendelse af it i undervisningen, faglig læsning, undervisningsdifferentiering og fysisk aktivitet. Portalen dækker alle fagmålene og er inddelt i fire områder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Hvert område indeholder en række temaer, der består af en teoretisk grundtekst og et supplerende indhold, som kan være film, modeller, quizzer, cases, skabeloner, refleksionsspørgsmål mv. Til hvert tema følger en række opgaver på forskellige niveauer (E, F, D og C).  Opgaverne på henholdsvis grundforløb 2 og hovedforløbet er naturligvis erhvervsrettet.

Nemmere og sjovere at være elev

Portalen er lavet af dygtige undervisere med indgående kendskab til uddannelsen og elevgruppen. Tekster og opgaver er bearbejdet ud fra den nyeste viden om faglig læsning, digitale læremidler og didaktik.

Der er mange indlæringsmæssige fordele ved et digitaliseret materiale. Eleverne kan fx få formidlet det faglige stof, inden undervisning ved at se de små flipped learning videoer, der er knyttet til hvert tema. Eleverne kan også se eller gense de videoer, hvor centrale begreber og danskfaglige modeller forklares. Eleverne kan desuden skrive og gemme noter samt teste deres forståelse ved at løse quizzer og aflevere opgaver. Alle tekster i potalen er naturligvis indlæst.

Med og uden strøm

Inde i portalen findes et Danskleksikon, som består af korte og præcise forklaringer på de vigtigste danskfaglige begreber. Leksikonnet giver også instruktioner til, hvordan eleverne kan analysere forskellige teksttyper og planlægge og analysere professionel kommunikation mv. Leksikonnet udkommer også i bogform, så eleverne har mulighed for at læse, repetere og tage deres viden med sig unplugged.

Dansk i EUD.

Fås som

  • Website

Fakta

ISBN:
9788762817753
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
10. juli 2017
Redaktør:
Anne Line Bang Nielsen