Ordbog

Ordbøger til tysk

Find en tysk ordbog til ethvert behov. Blandt Gyldendals tyskordbøger finder du ikke blot den klassiske dansk-tysk/tysk-dansk ordbog. Du finder også specialordbøger til tysk fagsprog fx en tysk juridisk ordbog, tysk erhvervsordbog og tysk bygge- og anlægsteknisk ordbog.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

23 materialer

Min første røde ordbog
MIN FØRSTE RØDE ORDBOG – TYSK En indbydende, flot og morsomt illustreret ordbog for børn fra cirka 8-9 år og opefter. Bogen er udarbejdet efter følgende principper: To funktioner: både en regulær ordbog og en underholdende "bladrebog", der tilgodeser det stigende behov for "edutainment". Altså både egnet til undervisningsbrug og til at hygge sig med - og lære af – derhjemme Pædagogisk opbygget: ingen forvirrende forkortelser, lydskrift m.v., så bogen kan bruges af de allerførste ordbogsbrugere Aktuelt og relevant ordudvalg på cirka 1500 ord hver vej Tysk-dansk og dansk-tysk ordliste God og sjov minigrammatik 30 temaplancher (Ved havet, Sport, I zoo, Mit værelse osv.) med tyske ord til glosetræning Kopiforlæg til glosekort, domino og memoryspil En underholdende og lærerig ordbog Rigt illustreret i farver af Jon Ranheimsæter Af Gyldendals Ordbogsredaktion Ordbogen indgår i serien Gyldendals Røde Ordbøger

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

159,96 kr.

199,95 kr. inkl. moms

+-
Skoleordbog.dk Tysk Online
skoleordbog.dk tilbyder onlineordbøger til grundskolen i den kendte Gyldendal-kvalitet til sprogene dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Et skoleabonnement giver alle skolens lærere og elever ubegrænset adgang. Der betales for skolens samlede elevtal, dog minimum 200 elever. Adgang for lærere og administrativt personale er inkluderet i prisen.

Fås som

 • Website

Website

Tysk PRO Bygge- og anlægsteknik Online
Tysk Bygge- og anlægsteknik PRO Privat Online, der tidligere er udgivet som L&H bygge- og anlægsteknisk Ordbog, henvender sig til alle, der arbejder professionelt med teknisk sprog, og som har brug for at forstå eller oversætte tekniske udtryk fra bygge- og anlægssektoren. Onlineordbogen henvender sig primært til ingeniør- og entreprenør-virksomheder med udenlandske aktiviteter, industrivirksomheder inden for bygge- og anlægssektoren samt den offentlige sektor. Ud over et meget stort detailindhold inden for branchens traditionelle emneområder har Bygge- og anlæg tillige en betydelig dækningsgrad inden for emner som fysisk planlægning og miljø. Uanset hvorledes du er beskæftiget med byggeri, vil du i Tysk Bygge- og anlægsteknik PRO finde hjælp, når du har brug for at oversætte og forstå byggetekniske udtryk. For eksempel når du har brug for at vide, hvad flydespartel, frosthævning, sivebrønd eller omfangsdræn hedder på tysk, eller hvad Zwickelfachwerk, lichte Weite og Korngrenzenkorrosion er for nogle størrelser. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 36.000.  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Tysk PRO Informatik Online
Tysk Informatik PRO Privat Online er tidligere udgivet som L&H Informatik Ordbog. Søgning i de 19.000 giver gode idéer og vejledning til præcis kommunikation inden for det informationsteknologiske område. Onlineordbogen er uundværlig inden for det informationsteknologiske område for alle, som benytter, udarbejder eller vedligeholder brugervejledninger, homepages, opstillings-vejledninger, servicemanualer, software og websites. Ordbogen vil ligeledes være et værdifuldt redskab for alle brancher, hvor digitaliseret datastyring og proceskontrol er centrale emner. I denne ordbog vil du finde udtryk som printkø, berøringsskærm, polsk notation, forespørgselssprog og rullegardinmenu. Samt fra tysk til dansk ord som Druckvorschau, Stilvorlage, untere Umschaltung, Querparitätsprüfung eller Rationalschrift. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold.   Antal opslag i alt: 19.000  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Tysk PRO Teknik Online
Tysk PRO Teknik er baseret på L&H Teknisk Ordbog, der er Danmarks største specialordbog. Grundlaget for ordbogen er en ekstrakt af en database med millioner af tekniske udtryk. Databasen er opbygget gennem mere end 25 år ved analyse og oversættelse af alle tænkelige teksttyper: Brochurer, brugervejledninger, datablade, produktinformation, tekniske beskrivelser, specifikationer, standarder, patentdokumenter, love, bestemmelser, licitationsmaterialer, kontrakter og meget mere. Praktisk talt alle erhvervslivets brancher er repræsenteret på specialistniveau. I ordbogen finder du opslag som f.eks. disse, som man ellers kan lede forgæves efter i mere gængse ordbøger: løsrivelsesmoment, stift knudepunkt, strømdiagram, hydrazin og hvælvningsmodstand. Eller Hautverhütungsmittel, Nahtschweißen, Wabenplatte, Winkelbohrer samt Harzgalle. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 94.000  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 647,20 kr./6 mdr.

809,00 kr. inkl. moms

Tysk PRO Business Online
Tysk Business PRO Privat Online, der tidligere er udgivet som L&H Business Fagordbog, indeholder 51.000 fagudtryk. Her finder du højaktuel terminologi, som reflekterer dagligdagen i erhvervslivet og de økonomiske og juridiske sektorer i Danmark. Denne universalordbog vil være nyttig på ethvert kontor, der arbejder med tysk. I Tysk Business PRO Privat Online finder du ord og udtryk fra erhvervsvirksomhedernes administration, den offentlige sektor, advokat- og revisionskontorer, banker, forsikringsselskaber og reklamebranchen. Her finder advokaten eksekutionsfundament, frafald af kald og varsel, lovmedholdelig og betalingsstandsning. Regnskabsmedarbejderen finder realisationsværdi, påligning af skat, udgående moms og varedebitorer, ligesom udtryk som skadebegivenhed og fuldværdiforsikring, strafrenter, lovligt fravær, ordrepukkel, husstandsomdelt forsendelse og slagvare naturligvis er med blandt de mange tusinde specialudtryk. Den tysk-danske udgave tilbyder opslag som Abgeordnetensitzung, Auslastungsgrad, Einwohnermeldeamt, Handverkauf, Konjunkturtiefstand, Rentenanwartschaft og Versicherungsgenossenschaft. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 51.000  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 647,20 kr./6 mdr.

809,00 kr. inkl. moms

Dansk-Tysk Ordbog
73.000 opslagsord, 30.000 udtryk og vendinger. I denne nyreviderede udgave af Dansk-Tysk Ordbog er antallet af opslagsord forøget med 3.000 ord. I ordbogen anvendes den nye tyske retskrivning. I vejledningen er der et særskilt afsnit om de vigtigste ændringer i den nye tyske retskrivning.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

239,20 kr.

299,00 kr. inkl. moms

+-
Tysk-Dansk Ordbog
80.000 opslagsord, 14.000 udtryk og vendinger. I denne 15. udgave af Tysk-Dansk Ordbog er antallet af opslagsord forøget med 3.000 ord. I ordbogen anvendes den nye tyske retskrivning. I vejledningen er der et særskilt afsnit om de vigtigste ændringer i den nye tyske retskrivning.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

239,20 kr.

299,00 kr. inkl. moms

+-
Tysk PRO Online
Tysk PRO Privat Online er et topprofessionelt værktøj baseret på de velkendte Gyldendals Røde Ordbøger og den store Grønne Dansk-Tysk ordbog (tidligere Munksgaard). Løbende ajourføring og opdatering er en konstant garanti for relevant indhold på højt niveau. Tysk PRO Privat Online giver rige muligheder for varieret sproglig fremstilling, nem adgang til relevant grammatisk information og hurtigt overblik over oversættelsesmæssigt komplekse forhold. Antal opslagsord i alt: 352.940   Prisen dækker abonnement i et år.   Dansk-Tysk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Dansk-Tysk Ordbog, 11. udgave af Egon Bork, Jens Erik Mogensen, Elisabeth Møller, Holm Fleischer og Helmut Molly © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1999. Ordbogen indeholder 73.000 opslagsord og 30.500 udtryk og vendinger. Ordbogen dækker meget bredt inden for det almene ordforråd, så den passer til generalistens behov, hvad enten det er på kontoret, derhjemme, i skolen eller under studierne. Ordbogen anvender den nye tyske retskrivning. Dansk-Tysk Stor Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Dansk-Tysk Ordbog, 1. udgave, 1996 af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Henrik Lange og Henry Verner Larsen m.fl. Det er den største ordbog fra dansk til tysk på markedet. Den rummer 100.000 opslagsord, og der er lagt særlig vægt på at medtage faste udtryk og vendinger, i alt over 50.000. Ordbogen dækker almensprog og indeholder mange fagudtryk, bl.a. inden for handel og økonomi. Tysk-Dansk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Tysk-Dansk Ordbog af E. Bork, Jens Erik Mogensen, og Ingeborg Zint, 14. udgave, © 1999, 2007 by Gyldendal A/S. Ordbogen indeholder 80.000 opslagsord, 14.000 udtryk og vendinger og anvender den nye tyske retskrivning Tysk-Dansk Stor Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Tysk-Dansk Ordbog, 1. udgave, 2005 af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Birgit Lohse og Preben Späth. Det er den største ordbog fra tysk til dansk på markedet. Den rummer 154.000 opslagsord og ca. 46.000 faste udtryk og vendinger. Ordbogen dækker det moderne standardsprog og indeholder mange fagudtryk, bl.a. inden for medicin, jura, handel, teknik. Ordbogen anvendes af professionelle brugere i erhvervslivet, studerende på videregående uddannelser m.fl.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 647,20 kr./6 mdr.

809,00 kr. inkl. moms

Tysk PRO Juridisk Online
Tysk PRO Juridisk Privat Online indeholder hele Tysk PRO-pakken, men er udvidet med Gyldendals Røde Dansk-Tysk og Tysk-Dansk Juridisk Ordbog. Tysk PRO Juridisk Privat Online henvender sig til sprogmedarbejdere i erhvervslivet og offentlige institutioner, ansatte ved domstolene, jurister, advokater og dommere. Ordbogspakken indeholder juridisk og merkantilt ordforråd inden for person-, familie- og arveret, civil- og straffeproces, strafferet, retspleje, selskabsret og EU-ret. Antal opslagsord i alt: 409.519   Prisen dækker abonnement i et år.   Dansk-Tysk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Dansk-Tysk Ordbog, 11. udgave af Egon Bork, Jens Erik Mogensen, Elisabeth Møller, Holm Fleischer og Helmut Molly © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1999. Ordbogen indeholder 73.000 opslagsord og 30.500 udtryk og vendinger. Ordbogen dækker meget bredt inden for det almene ordforråd, så den passer til generalistens behov, hvad enten det er på kontoret, derhjemme, i skolen eller under studierne. Ordbogen anvender den nye tyske retskrivning. Dansk-Tysk Stor Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Dansk-Tysk Ordbog, 1. udgave, 1996 af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Henrik Lange og Henry Verner Larsen m.fl. Det er den største ordbog fra dansk til tysk på markedet. Den rummer 100.000 opslagsord, og der er lagt særlig vægt på at medtage faste udtryk og vendinger, i alt over 50.000. Ordbogen dækker almensprog og indeholder mange fagudtryk, bl.a. inden for handel og økonomi. Juridisk Ordbog Dansk-Tysk Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Dansk-Tysk Juridisk Ordbog, 4. udgave af Wilhelm Gubba © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Ordbogen indeholder 9.400 opslagsord samt 16.700 udtryk og vendinger. Ordbogen er en fagordbog, der henvender sig til sprogmedarbejdere i erhvervslivet, offentlige institutioner og ved domstolene, jurister, advokater og dommere samt studerende og oversættere. Ordbogen indeholder juridisk og merkantilt ordforråd inden for person-, familie- og arveret, civil- og straffeproces, strafferet, retspleje, selskabsret og EU-ret. Juridisk Ordbog Tysk-Dansk Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Tysk-Dansk Juridisk Ordbog, 4. udgave af Wilhelm Gubba © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Ordbogen indeholder 13.600 opslagsord samt 18.100 udtryk og vendinger. Ordbogen er en fagordbog, der henvender sig til sprogmedarbejdere i erhvervslivet, offentlige institutioner og ved domstolene, jurister, advokater og dommere samt studerende og oversættere. Ordbogen indeholder juridisk og merkantilt ordforråd inden for person-, familie- og arveret, civil- og straffeproces, strafferet, retspleje, selskabsret og EU-ret. Tysk-Dansk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Tysk-Dansk Ordbog af E. Bork, Jens Erik Mogensen, og Ingeborg Zint, 14. udgave, © 1999, 2007 by Gyldendal A/S. Ordbogen indeholder 80.000 opslagsord, 14.000 udtryk og vendinger og anvender den nye tyske retskrivning Tysk-Dansk Stor Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Tysk-Dansk Ordbog, 1. udgave, 2005 af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Birgit Lohse og Preben Späth. Det er den største ordbog fra tysk til dansk på markedet. Den rummer 154.000 opslagsord og ca. 46.000 faste udtryk og vendinger. Ordbogen dækker det moderne standardsprog og indeholder mange fagudtryk, bl.a. inden for medicin, jura, handel, teknik. Ordbogen anvendes af professionelle brugere i erhvervslivet, studerende på videregående uddannelser m.fl.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 972,00 kr./6 mdr.

1.215,00 kr. inkl. moms

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies