Ordbog

Ordbøger til engelsk

Gyldendal har specialiseret sig i ordbøger af høj kvalitet, og vores sortiment af ordbøger til engelsk dækker alt fra den traditionelle engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog til specialordbøger som en juridisk engelsk ordbog, kemisk ordbog, engelsk medicinsk ordbog og bøger om engelsk grammatik og sætningsanalyse.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

37 materialer

Engelsk PRO Online
Engelsk PRO Privat Online er et topprofessionelt værktøj baseret på både Gyldendals Røde Ordbøger og de store Vinterberg & Bodelsen- samt Kjærulff Nielsen-ordbøger. Ud over de velkendte Gyldendals Røde Ordbøger indeholder pakken også en helt ny fag- og teknikordbog med mere end 400.000 fagtermer. Løbende ajourføring og opdatering er en konstant garanti for relevant indhold på højt niveau. Engelsk PRO Privat Online giver rige muligheder for varieret sproglig fremstilling, nem adgang til relevant grammatisk information og hurtigt overblik over oversættelsesmæssigt komplekse forhold. Antal opslag i alt: ca. 1.100.000   Følgende værker er inkluderet i Engelsk PRO Privat Online:   Dansk-Engelsk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Dansk-Engelsk Ordbog, 11. udgave af Jens Axelsen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007. Ordbogen indeholder 57.000 opslagsord og 36.000 udtryk og vendinger. Ordbogen dækker meget bredt inden for det almene ordforråd, så den passer til generalistens behov, hvad enten det er på kontoret, derhjemme, i skolen eller under studierne.   Engelsk-Dansk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Engelsk-Dansk Ordbog, 13. udgave af Jens Axelsen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2003. Ordbogen indeholder 50.000 opslagsord samt 28.000 udtryk og vendinger. Ordbogen dækker meget bredt inden for det almene ordforråd, så den passer til generalistens behov, hvad enten det er på kontoret, derhjemme, i skolen eller under studierne.   Stor Dansk-Engelsk Ordbog Vinterberg & Bodelsen Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Røde Dansk-Engelsk Ordbog af Hermann Vinterberg og C.A. Bodelsen, 4. udgave ved Viggo Hjørnager Pedersen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1998. Ordbogen indeholder 172.500 opslagsord og 117.500 udtryk og vendinger. Ordbogen er den største dansk-engelske ordbog på markedet, og den dækker ud over almensproget både videnskabeligt, fagligt, teknisk og litterært sprog. Den er det oplagte valg for professionelle, studerende og ansatte ved de videregående uddannelser.   Stor Engelsk-Dansk Ordbog Kjærulff Nielsen Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Røde Engelsk-Dansk Ordbog, 6. udgave af B. Kjærulff Nielsen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1998. Ordbogen indeholder 125.000 opslagsord og 45.000 udtryk og vendinger. Ordbogen er den største engelsk-danske ordbog på markedet, og den dækker ud over almensproget både videnskabeligt, fagligt, teknisk og litterært sprog. Den er det oplagte valg for professionelle og studerende og ansatte ved de videregående uddannelser.   Dansk-Engelsk Fagordbog Den digitale fagsprogstermbase er udarbejdet af Jørgen Rohde © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2008. Fagsprogsbasen er baseret på Dansk-Engelsk Industriordbog. Ordbogen indeholder 150.000 opslagsord og 52.000 udtryk og vendinger. Ordbogen er uden sammenligning den største fagsprogstermbase på markedet, og den dækker ud over almensproget meget bredt inden for alle fagområder herunder handel, teknik, industri, it, medicin, kemi, økonomi og jura. Den er et uundværligt værktøj for alle i erhvervslivet.   Engelsk-Dansk Fagordbog Den digitale fagsprogstermbase er udarbejdet af Jørgen Rohde © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2008. Ordbogen indeholder 174.000 opslagsord og 72.000 udtryk og vendinger. Ordbogen er uden sammenligning den største fagsprogstermbase på markedet, og den dækker ud over almensproget meget bredt inden for alle fagområder herunder handel, teknik, industri, it, medicin, kemi, økonomi og jura. Den er et uundværligt værktøj for alle i erhvervslivet.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 647,20 kr./6 mdr.

809,00 kr. inkl. moms

Skoleordbog.dk Engelsk Online
skoleordbog.dk tilbyder onlineordbøger til grundskolen i den kendte Gyldendal-kvalitet til sprogene dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Et skoleabonnement giver alle skolens lærere og elever ubegrænset adgang. Der betales for skolens samlede elevtal, dog minimum 200 elever. Adgang for lærere og administrativt personale er inkluderet i prisen.

Fås som

 • Website

Website

Engelsk PRO Bygge- og anlægsteknik Online
Engelsk Bygge- og anlægsteknik PRO Online, der tidligere er udgivet som L&H bygge- og anlægsteknisk Ordbog, er med sine mere end 50.000 fagudtryk en suveræn specialordbog til erhvervslivet. Her finder du højaktuel terminologi, som reflekterer dagligdagen i bygge- og konstruktionsbranchen. Onlineordbogen henvender sig primært til ingeniør- og entreprenør-virksomheder med udenlandske aktiviteter, industrivirksomheder inden for bygge- og anlægssektoren samt den offentlige sektor. Ud over et meget stort detailindhold inden for branchens traditionelle emneområder har ordbogspakken tillige en betydelig dækningsgrad inden for emner som fysisk planlægning og miljø. Uanset hvorledes du er beskæftiget med byggeri, vil du i Engelsk Bygge- og anlægsteknik PRO finde hjælp, når du har brug for at oversætte og forstå byggetekniske udtryk. For eksempel når du har brug for at vide, hvad rotationslaser, selvnivellerende gulvspartelmasse, tapetafdamper eller varmetransmissionskoefficient hedder på engelsk, eller hvordan en tanking membrane eller ts column skal oversættes til dansk. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 50.000 Prisen dækker abonnement i et år.  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Engelsk PRO Grafisk og digitalt design Online
Engelsk Grafisk og digitalt design PRO Privat Online, der tidligere er udgivet som L&H Grafisk/digital design Ordbog, er med sine mere end 20.000 fagudtryk en suveræn specialordbog til erhvervslivet. Her finder du højaktuel terminologi, som reflekterer dagligdagen i medie-, reklame- og kommunikationsbranchen. Onlineordbogen er et praktisk hjælpemiddel i kommunikationsbranchens internationale samspil hos reklamebureauer, trykkerier, forlag, bladhuse, homepagedesignere, web-administratorer, multimediaproducenter, fotografer, reproanstalter, satsproducenter, bogbinderier, leverandører af papir, farve, emballage m.v. Endvidere vil internet- og multimedia-entusiaster finde løsninger på forståelses- og formuleringsproblemer inden for deres område. Prøv din kunnen af på følgende eksempler inden for det grafiske område: Beskæringsmærke, stablingstørhed, mediegrafiker, randskarp. Eller den modsatte vej: Hvad hedder det på dansk, når papir er endways? Hvad svarer saddle-stitch binding til på dansk? Uanset hvad du leder efter inden for den grafiske sektor, vil du finde hjælp i Engelsk Grafisk og digitalt design PRO. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 20.000    

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Engelsk PRO Informatik Online
Engelsk Informatik PRO Privat Online, der tidligere er udgivet som L&H Informatik Ordbog, er uundværlig, når man arbejder med formidling eller tekster inden for det informationsteknologiske område. Onlineordbogen er uundværlig inden for det informationsteknologiske område for alle, som benytter, udarbejder eller vedligeholder brugervejledninger, homepages, opstillings-vejledninger, servicemanualer, software og websites. Ordbogen vil ligeledes være et værdifuldt redskab for alle brancher, hvor digitaliseret datastyring og proceskontrol er centrale emner. I denne ordbog vil du finde oversættelser af udtryk som vinkelparentes, betroet domæne, afkrydsningsfelt eller nødstrømsforsyning. Eller fra engelsk til dansk: throughput, graceful exit, nested subroutine og recursive call. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 25.000.  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Engelsk PRO Kemi Online
Engelsk Kemi PRO Privat Online, der tidligere er udgivet som L&H Kemisk Ordbog, henvender sig til alle der anvender kemiske betegnelser i deres kommunikation. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Onlineordbogen henvender sig til alle der arbejder med international kommunikation inden for det kemiske område, herunder bioteknologi, energi, medicin, miljø m.v. Den udgør ligeledes et uundværligt hjælpemiddel, når det gælder stavning af fagområdets vanskelige udtryk. Hvad hedder hydroxypropyldistivelsephosphat eller vejestrimmel på engelsk? Hvad gemmer der sig bag betegnelsen E213? Hvordan oversætter du sodium erythorbate fra engelsk? Hvad er en Erlenmeyer flask? Hvis du i dit arbejde støder ind i problemer af denne type, har du god grund til at abonnere på Engelsk Kemi PRO. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 35.000.      

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Engelsk PRO Landbrug og levnedsmiddel Online
  Engelsk Landbrug og levnedsmiddel PRO Privat Online er tidligere udgivet som L&H landbrug/levnedsmiddel Ordbog. Til de 47.000 opslagsord oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Onlineordbogen er et højaktuelt redskab til brug for den stærkt voksende internationalisering inden for landbrugs- og levnedsmiddelsektoren, samt beslægtet industri som fiskeri, miljø, skovbrug m.v. Offentlige virksomheder og organisationer med forvaltningsmæssige interesser vil ligeledes her finde hjælp i det daglige arbejde. Hvis du i dit arbejde skal bruge udtryk som ammekopræmie, glimmerbøsse, dyrevelfærd, helsædensilage eller smitsom svinelammelse, eller hvis du har brug for at vide, hvad E110 står for, eller hvad pythium root rot, genome scan eller entomophilous er for noget, kan du søge hjælp i Engelsk Landbrug og levnedsmiddel PRO. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 47.000                

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Engelsk PRO Maskin- og værktøjsteknik Online
Engelsk Maskin- og værktøjsteknik PRO Privat Online, der tidligere er udgivet som L&H maskin- og værktøjsteknisk Ordbog, henvender sig til alle, der har brug for at kommunikere internationalt om maskiner i bredeste forstand. Her er hjælp at hente, hvad enten det gælder læsning, formulering eller oversættelse af brochurer, datablade, bruger- og servicemanualer eller teknisk litteratur vedrørende fx maskiner, motorer, instrumenter, og anden teknologi. Hovedvægten i indholdet ligger på værktøj, komponenter, materialer og processer. Har du i dit arbejde brug for at vide, hvad låseringstang og ørnenæb hedder på engelsk, eller hvad en zip tie eller en modified-offset skrue er, så finder du hjælp i Engelsk Maskin- og værktøjsteknik PRO.   Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold.   Antal opslag i alt: 35.000  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Engelsk PRO Miljø Online
Engelsk Miljø PRO Privat Online er tidligere er udgivet som L&H Miljøordbog. Til de 34.000 opslagsord oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Onlineordbogen er et nyttigt redskab for alle private virksomheder samt offentlige og politiske instanser, der beskæftiger sig med miljø og miljøtekniske emner på tværs af landegrænser. Siden udgivelsen har ordbogen vundet stor udbredelse i hele den danske miljøsektor. Hvad hedder adfærdskodeks, klimatopmøde, sort spildevand, afledningsbidrag og biologisk selvrensning på engelsk? Hvad er carcinogenecity test, World Heritage Site, boreal forest og en xenobiotic? Det får du svar på i Engelsk Miljø PRO. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 34.000            

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 391,20 kr./6 mdr.

489,00 kr. inkl. moms

Engelsk PRO Teknik Online
Engelsk Teknik PRO Privat Online er ikke alene den mest omfattende, men også den mest relevante ordbog af sin art, fordi den indeholder de nyeste engelske og danske tekniske udtryk og vendinger. I andre ordbøger kan du gå forgæves efter udtryk som omløbssmøring,  rekrystallisationsglødning, elvandvarmer, smeltesvejst stumpsøm, appelsinskaleffekt, halvtør friktion, keglepenetrometer, opløsningsglødning og divanadiumpentoxid, men disse og mange flere fagtermer kan slås op i Engelsk Teknik PRO. Du kan også få hjælp til oversættelse af engelske tekniske udtryk, herunder isobath, sheepsfoot roller, astringent, Gaine's paper, adjacent angle, perigee og mange, mange flere. Til opslagsordene oplyses oversættelser og i mange tilfælde også betegnelser af faglige tilhørsforhold. Antal opslag i alt: 174.000 Engelsk Teknik PRO Privat Online, der tidligere er udgivet som L&H Teknisk Ordbog, er med sine 174.000 fagudtryk Danmarks største polytekniske ordbogspakke. Den henvender sig til alle, der arbejder professionelt med teknisk sprog og er helt uundværlig for dem der har brug for at forstå eller oversætte tekniske udtryk.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

Fra 647,20 kr./6 mdr.

809,00 kr. inkl. moms

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies