Håndværk og design

På denne side kan du læse om Gyldendals store fagportal til håndværk og design –håndværkogdesign.gyldendal.dk . Med afsæt i Fælles Mål til faget håndværk og design, byder den alsidige og dynamiske fagportal på masser af kreative og indbydende forløb til elever fra 3.-8. klasse.

Portalen er understøttet af instruerende videomateriale, designværktøjer samt alt, hvad du skal vide om den afsluttende prøve i valgfaget i 7.-8. klasse.

Gyldendal anbefaler desuden også to fagbøger, der hjælper og støtter din undervisning med høj faglighed, herunder hvilke didaktiske og metodiske overvejelser, der kan hjælpe dig og dine elever.

Fagportal til håndværk og design med forløb, idéer og inspiration til faget

Gyldendals fagportal til håndværk og design, håndværkogdesign.gyldendal.dk, dækker både det obligatoriske fag fra 3.-6. klasse samt valgfaget i udskolingen. Fagportalen indeholder en række undervisningsforløb i håndværk og design til hvert klassetrin, hvor der er lagt vægt på, at eleverne kan udvikle deres praktiske, kreative og innovative kompetencer.

Alle forløb er opbygget omkring Fælles Mål. Forløbene på 7. og 8. klassetrin er prøveforberedende med prøvevejledning samt forslag til prøveoplæg, så eleverne er rustet til den afsluttende prøve.

Fagportalen kan bruges som det bærende element i den daglige undervisning i håndværk og design, men den kan også bruges som inspiration og give idéer til undervisningen i håndværk og design. Nedenfor følger en gennemgang af fagportalens primære faneblade, og hvad de indeholder.

 

Forløb er opdelt i 3 forløbsfaner: Forløb 3.-4., Forløb 5.-6.  og Valgfag 7.-8.  Alle forløb i håndværk og design har hovedvægt på praktiske aktiviteter og på fagets tre kompetenceområder – ofte med hovedfokus på ét af de tre kompetenceområder.

Forløbene består af en elevdel og en lærervejledning. Elevdelen består først af en forløbsintroduktion, hvor forløbets indhold, formål, mål og aktiviteter introduceres. Eleverne bliver her præsenteret for, hvilke dele af designprocessens faser, der er i spil. Derudover består forløbet af faglige tekster, instruktionsvideoer, praktiske opgaver samt en evalueringsdel.

Forløbene i den valgfagsfaglige undervisning er ofte længere end dem på mellemtrinnet. Valgfagsforløbene består af en undersøgelsesfase, idéudviklingsfase, fremstillingsfase og evaluering. Evalueringsdelen er centralt for håndværk og design i folkeskolen, da faget er procesorienteret. Eleverne skal løbende og efterfølgende kunne forholde sig til og reflektere over deres arbejdsprocesser.

Under hvert forløb kan man finde en udfordringsopgave. Den er tiltænkt som en kreativ opgave, eleverne selv kan gå til. Ofte forholder udfordringsopgaven sig til hovedopgaven i forløbet, men den tilføjer gerne et anderledes perspektiv.

Læs mere om forløbene >

 

Tekniktræning  indeholder portalens håndværksteknikker inden for både hårde og bløde materialer. Her kan eleverne læse mere om bestemte værktøjer, materialer og redskaber – fx hvordan man syr på en symaskine. Under denne fane kan eleverne også finde information om den nødvendige sikkerhed og arbejdsstilling, man skal anvende ved den givne teknik.

Alle teknikker er understøttet af instruktionsvideoer, udført af faglige instruktører.

Læs mere om tekniktræning > 

 

 

Designværktøj er inddelt i to – ’Designprocessen’ og ’Mit Design’. Disse skal gøre det nemmere for eleverne at arbejde med deres designprocesser og deres refleksioner herom, og ikke blot med øje for det færdige produkt.

Designprocessen er udviklet i samarbejde med Designmuseet Danmark, og går bag udviklingen af centrale danske designikoner. Med masser af tekster, billeder og videoer får eleverne indblik i tilblivelsen samt designerens tanker og metoder.

Mit Design er værktøjet til, når eleverne selv er i gang med designprocessen. De skal bruge værktøjet til at præsentere deres projekt i form af ord, billeder og videoer, og de øver sig løbende på at dokumentere og reflektere over deres arbejdsproces. Værktøjet kan både bruges digitalt og analogt.

Læs mere om designværktøjerne >

Du kan også anskaffe supplerende plakater, der synliggør de fire faser – idéudvikling, afprøvning, fremstilling og evaluering, der også kan bruges aktivt i undervisningen.

Se plakaterne her >

 

Lærerdelen  giver dig indblik i hele fagportalens opbygning og tankerne bag portalen. Du kan læse mere om de forskellige faner, finde årsplaner, viden om valgfaget, prøveoplæg og anden info om den afsluttende prøve.

Lærerdelen er med andre ord din bedste ven til din undervisning i håndværk og design, hvad enten undervisningen er rettet mod den obligatoriske del på mellemtrinnet eller valgfagsdelen i udskolingen.

Bestil prøveadgang til fagportalen >

 

 

 

Fagdidaktik og fagmetodik i håndværk og design

I dit undervisningsarbejde i håndværk og design, kan Gyldendal anbefale to fagbøger, der henholdsvis retter sig mod fagets didaktik og fagets metode.

Håndværk og design – en fagdidaktik tager udgangspunkt i generelle didaktiske overvejelser og kan bruges som et arbejdsredskab til din undervisning. Her finder du erfarne underviseres tanker og teori i faget, læreprocesser, værkstedsundervisning og meget mere.

Gå til Håndværk og design – en fagdidaktik>

Håndværk og design – en fagmetodik hjælper underviseren til, hvordan man på bedst vis kan tilrettelægge sin undervisning i faget. Der er her beskrevet metoder til at undervise i håndværk og design – hvordan man på bedste måde kan understøtte eleverne i arbejdsprocesser og forløbene. Bogen indeholder 6 eksemplariske undervisningsmetoder.

Gå til Håndværk og design – en fagmetodik >