Ordblind - Gyldendal
Læsestrategier giver ordblinde nye muligheder

Læsning giver adgang til kommunikation og ny viden. Elever med ordblindhed er bedst hjulpet med læremidler, der er målrettet de vanskeligheder, der følger med ordblindhed. Gyldendals læremidler er gennemtestede
materialer til læseundervisning af ordblinde elever. Med dem kan du som lærer udvikle dine elevers læsestrategier og læsefærdigheder.

Ordheltene

Ordheltene pc-spil

Et digitalt læremiddel for 1.-5. klasse til elever med læsevanskeligheder eller ordblindhed. Spillet er forankret
i de samme forskningsbaserede læsestrategier som bruges i VAKS. Spillet kan anvendes til undervisning
eller som et supplement.
VAKS

VAKS Læsetræning

Et velkendt undervisningsmateriale til ordblinde elever fra 3. klasse, udviklet af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm. Jeg læser RIM er et hæfte, der indeholder tekster til daglig læsetræning. Teksterne knytter sig til det systematiske arbejde i lektionerne i grundmaterialet.
EyeJustRead

EyeJustRead

Et digitalt program, som sporer øjenbevægelser og optager elevens oplæserstemme. På den måde kan
du komme helt tæt på den enkelte elevs læseproces, og hjælpe med de rette afkodningsstrategier.