VERDENS NATURFAG – GYLDENDALS NYE NATURFAGSSYSTEM

Verdens naturfag er Gyldendals nye naturfagssystem til udskolingen. Systemet er nyskabende og er et af de første systemer, der konsekvent viser og tydeliggør sammenhængene mellem de enkelte naturfag – biologi, geografi og fysik/kemi – og binder dem sammen.

Verdens naturfag dækker hele udskolingen i alle tre fag, og fundamentet i materialet er både elevernes arbejde med forståelsen af sammenhænge på tværs af naturfagene samt styrkelsen af fagligheden i de individuelle naturfag.

Systemet består af analoge grundbøger, digitale i-bøger og websitet, verdensnaturfag.gyldendal.dk >

 

Opbygning af Verdens naturfag

Grundbøgerne i de respektive naturfag er bygget identisk op med samme layout, koordinerede faglige begreber, gennemgående evalueringsværktøjer, elevmål og fællesfaglige fokusområder.

Hver grundbog tager afsæt i ministeriets færdigheds- og vidensmål, så grundbøgerne i biologi tager afsæt i Fælles Mål Biologi, grundbøgerne i geografi tager afsæt i Fælles Mål geografi og bøgerne i fysik/kemi tager afsæt i Fælles Mål fysik/kemi.

Verdens naturfag byder desuden på en visuel fremstilling, der skal være spændende, overskuelig og indbydende for eleverne at læse. Billederne og illustrationerne er repræsentative og inspirerende, der på en og samme måde informerer, vækker nysgerrighed og giver anledning til yderligere debat.

Verdens naturfag:

  • Styrker dine elevers viden og færdigheder inden for naturfag.
  • Arbejder med og omfavner de enkelte naturfags sammenhænge og forskelligheder.
  • Indeholder masser af elevaktiviteter og arbejdsspørgsmål. Både nye og klassiske aktiviteter, der kan skabe inspiration til at arbejde på nye måder i fagene. Aktiviteterne understøtter alle fire naturfaglige delkompetencer.
  • Præcise og målrettede lærervejledninger, der indeholder forslag til elevmål og facit til de aktiviteter, hvor der er entydige svarmuligheder. Enkel og ligetil at anvende i praksis.
  • Syv fællesfaglige fokusområder, der lærer eleverne at tænke fællesfagligt, og som har fokus på den fællesfaglige naturfagsprøve.
  • Ensartede evalueringsværktøjer med rubrikker som ’Kan du nu’, ’Prøv dig selv’ og ’Forstår du nu’, hvor eleverne kan samle op på det, de har lært og efterfølgende teste sig selv.

  • Alle materialer er udarbejdet efter Fælles Mål og bakker op herom.

 

Gå til materialerne her >

Fra den virkelige verden til det faglige

I udarbejdelsen af Verdens naturfag er der lagt meget vægt på formidlingsformen. Ud over at materialet skal være spændende og indbydende for eleverne, skal sammenhængen mellem fagene være tydelig.

Hvert kapitel indledes derfor med grafiske bobler, der belyser sammenhængskraften mellem naturfagene. Fx indledes kapitlet i geografi, ’Jordens udvikling’, med en grafik, hvor eleverne kan se, at respiration også er en del af biologien, mens grundstofferne er en del af fysik/kemi.

Hvert kapitel er inddelt i underkapitler og indledes med et arbejdsspørgsmål, som eleverne kan have fokus på. Kapitlerne bliver følgelig afsluttet af en opsummering af spørgsmålet. For at støtte elevernes faglige læsning yderligere optræder der i kapitlerne løbende fotos, illustrationer og begrebsbokse til teksterne.

Materialet tager udgangspunkt i den virkelige verden, og det faglige kommer på efterfølgende. Der er flere ord og færre formler og matematiske formuleringer.

Eleverne lærer at undersøge forskellige naturfaglige fænomener, der forekommer i deres hverdag, hvorefter de øver sig i at anvende og vurdere modeller samt at forklare, perspektivere og kommunikere deres undersøgelser og argumenter.

Aktiviteterne i kapitlerne understøttes af 1-3 naturfaglige kompetencer, hvor det fremgår af lærervejledningen hvilke specifikke naturfaglige kompetencer, der understøtter de aktiviteter, som eleverne arbejder med.

Hvert kapitel afsluttes med en fællesfaglig udfordring, hvor eleverne støttes i arbejdet frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve. Her skal eleverne demonstrere, at de ud fra de naturfaglige kompetencer og gennem anvendelse af relevant fagspecifikt indhold kan belyse en fællesfaglig problemstilling.

Læs hvad en medforfatter siger om Verdens naturfag her >

 

Verdens naturfag med fællesfaglighed på skemaet

Bruger du en af vores i-bøger i Verdens naturfag, får du automatisk adgang til i-bogen, Fællesfaglige fokusområder. Bogen er anderledes fra de øvrige bøger, idet den udelukkende fokuserer på arbejdet med de fællesfaglige fokusområder.

Det første forløb er ’Landbrug’, og første kapitel indeholder seks artikler om landbrug, set fra forskellige vinkler, og hvor de tre naturfag hver især bidrager med viden og færdigheder inden for fokusområdet.

Her begynder eleverne med at vælge et delområde, de vil beskæftige sig med. Det kan være fx være en af de seks artikler om landbrug. Eleverne laver et mindmap, der kan hjælpe med formuleringen af en fællesfaglig problemstilling og arbejdsspørgsmål. Ud fra det skal eleverne undersøge deres problemstilling ved hjælp af forsøg eller andet praktisk arbejde, som udmunder sig i en konklusion.

De syv fællesfaglige fokusområder sikrer de gode overgange mellem fagene – fra natur/teknologi i de mindre klasser til biologi, geografi og fysik/kemi i udskolingen til den afsluttende og fællesfaglige prøve i naturfag.

Læs mere om prøvevejledning i naturfag >