Naturfag

Velkommen til nyheder og inspiration til naturfag

Nyheder

Skab større sammenhæng i naturfagene i udskolingen

Verdens naturfag er et nyskabende system for 7.-9. klasse, der sætter fokus på de fællesfaglige fokusområder og den fælles prøve. Systemet binder de tre naturfag sammen med grundbøger, som alle er bygget identisk op. Det gør det lettere for eleverne at overskue fagenes forskelligheder og sammenhænge. Der er tydelige mål for eleven undervejs og de korte lærervejledninger gør det nemt at løfte kravene om fællesfaglighed i naturfagene.

 

Maria og hendes kollegaer arbejder fællesfagligt på Virum Skole. Lærerne er fælles om udskolingens fagdage, hvor eleverne arbejder med forskellige kompetencer på forskellige værksteder i de forskellige naturfag.

Læs artiklen om fællesfaglighed

Når 1 fag bliver til 3 – ny bog til natur og teknologi

Overgange i naturfag er en ny bog, der hjælper eleverne godt fra natur/teknologi på mellemtrinnet til naturfagene i udskolingen. I bogen bliver eleverne præsenteret for en række faglige og fællesfaglige emner, der alle afsluttes med en forklarende tekst, der hjælper eleverne til at forstå hvordan emnet passer ind i de tre naturfag, de senere møder i udskolingen.

Få en forsmag på Overgange i naturfag

Overgange i naturfag

Overgange i naturfag

Overgange i naturfag

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

Engineering i natur og teknologi

Engineering-arbejdsformen er centreret omkring elevernes ideudvikling, undersøgelse, konstruktion, test og forbedring, og på mange måder minder den om den måde, virkelighedens ingeniører arbejder på. Fokus er på problembaseret læring, idet udgangspunktet for undervisningen er en virkelighedsnær udfordring, som kræver en løsning. 

På fagportalen til natur og teknologi kan du lige nu afprøve arbejdsformen med to forløb, der gør det nemt og overskueligt at føre eleverne igennem de forskellige faser, som indgår i engineering-arbejdsformen.

Du finder også forløbene på vores fagportaler til naturfag i udskolingen.

 

Energi

I forløbet skal eleverne arbejde med at løse én af de klimaudfordringer, vi har i hverdagen: energiforbruget i boliger. Vi bruger energi til at opvarme boliger, vi bruger energi til elektriske apparater, og vi har meget affald i den daglige husholdning. Derudover bruger byggeindustrien mange resurser i byggeprocessen. Alt dette er med til at skabe problemer i forhold til fremtidens klima. Den udfordring skal eleverne prøve at løse, ved at designe et hus, der er miljøvenligt og bæredygtigt.

 

Uderum

På mange skoler er legepladserne designet af voksne. Det kan være arkitekter, anlægsgartnere, skoleledelsen og skolebestyrelsen. Men i dette forløb skal eleverne designe et uderum, sådan som de kunne tænke sig, det skal se ud. Men der er kreative benspænd undervejs; uderummet skal kunne bruges til både afslapning og aktivitet i frikvartererne og til undervisning. Undervejs skal eleverne lave både tegninger og modeller af deres design og forslag til, hvilken undervisning, de kunne tænke sig fandt sted i deres uderum

Vi inviterede en flok naturfagslærere til en kursusdag med fokus på engineering og teknologiforståelse. Hør dem fortælle om deres erfaringer og bliv klogere på engineering-arbejdsformen.

 


De kompetencebaserede prøver

Du er sikkert helt med på de nyeste bestemmelser for de digitale prøver i naturfag. Fx udvides prøvetiden fra 30 til 60 minutter, og prøvens omfang ændres til at omfatte tre temaer inden for kompetenceområderne undersøgelse, modellering og perspektivering og argumentation. Men selv om du er helt up to date med prøveformen, kan det jo stadigt være rart med en nem ressource, der giver eleverne mulighed for at træne og blive klogere på formen.

Se alle vores online-prøver til naturfag

 

Biologi – Den Blå Planet

Verdenshavene dækker 70 % af Jordens overflade og har en stor diversitet af plantevækst og dyreliv. I prøven skal dine elever arbejde med havet som levested og økosystem, samt de udfordringer havene står over for.

 

Fysik/kemi ­ - Samsø

Mellem Sjælland, Jylland og Fyn ligger et bæredygtigt unikum: Samsø – 100 % CO2-neutral og 100 % selvforsynende med vedvarende energi. I prøven skal dine elever bl.a.  testes i øens energiproduktion og turistindustri.

 

Geografi – Vadehavet

Denne prøve handler om Vestjylland og den danske del af Vadehavet. Den beskæftiger sig bl.a. med landskabsdannelse, naturen, vejret, befolkning og erhverv.

Bøger til naturfag

 

Overgange i naturfag

Overgange i naturfag

Pris pr. stk.

131,00 kr.

163,75 kr. inkl. moms

Verdens naturfag - Biologi

Verdens naturfag - Biologi

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens Naturfag - Fysik/kemi

Verdens Naturfag - Fysik/kemi

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens Naturfag - Geografi

Verdens Naturfag - Geografi

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens naturfag - Biologi

Verdens naturfag - Biologi

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens naturfag - Fysik/kemi

Verdens naturfag - Fysik/kemi

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens Naturfag - Geografi

Verdens Naturfag - Geografi

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens naturfag - Biologi 3

Verdens naturfag - Biologi 3

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens naturfag - Fysik/kemi 3

Verdens naturfag - Fysik/kemi 3

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

Verdens Naturfag - Geografi 3

Verdens Naturfag - Geografi 3

Pris pr. stk.

219,00 kr.

273,75 kr. inkl. moms

PULS 1. klasse, grundbog

PULS 1. klasse, grundbog

Pris pr. stk.

169,00 kr.

211,25 kr. inkl. moms

PULS 1. klasse, lærervejledning

PULS 1. klasse, lærervejledning

Pris pr. stk.

691,00 kr.

863,75 kr. inkl. moms

PULS 2. klasse, grundbog

PULS 2. klasse, grundbog

Pris pr. stk.

169,00 kr.

211,25 kr. inkl. moms

PULS 2. klasse, lærervejledning

PULS 2. klasse, lærervejledning

Pris pr. stk.

691,00 kr.

863,75 kr. inkl. moms

PULS 3. klasse, grundbog

PULS 3. klasse, grundbog

Pris pr. stk.

184,00 kr.

230,00 kr. inkl. moms

PULS 3. klasse, lærervejledning

PULS 3. klasse, lærervejledning

Pris pr. stk.

333,00 kr.

416,25 kr. inkl. moms

PULS 3. klasse, kopimappe

PULS 3. klasse, kopimappe

Pris pr. stk.

614,00 kr.

767,50 kr. inkl. moms

PULS 4. klasse, grundbog

PULS 4. klasse, grundbog

Pris pr. stk.

184,00 kr.

230,00 kr. inkl. moms

PULS 4. klasse, lærervejledning

PULS 4. klasse, lærervejledning

Pris pr. stk.

323,00 kr.

403,75 kr. inkl. moms

PULS 4. klasse, kopimappe

PULS 4. klasse, kopimappe

Pris pr. stk.

596,00 kr.

745,00 kr. inkl. moms

PULS 5. klasse, grundbog

PULS 5. klasse, grundbog

Pris pr. stk.

184,00 kr.

230,00 kr. inkl. moms

PULS 5. klasse, Lærervejledning

PULS 5. klasse, Lærervejledning

Pris pr. stk.

323,00 kr.

403,75 kr. inkl. moms

PULS 5. klasse, kopimappe

PULS 5. klasse, kopimappe

Pris pr. stk.

596,00 kr.

745,00 kr. inkl. moms

PULS 6. klasse, grundbog

PULS 6. klasse, grundbog

Pris pr. stk.

181,00 kr.

226,25 kr. inkl. moms

PULS 6. klasse, lærervejledning

PULS 6. klasse, lærervejledning

Pris pr. stk.

323,00 kr.

403,75 kr. inkl. moms

PULS 6. klasse, kopimappe

PULS 6. klasse, kopimappe

Pris pr. stk.

584,00 kr.

730,00 kr. inkl. moms

Pirana - Biologi

Pirana - Biologi

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms

Pirana - Geografi

Pirana - Geografi

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms

Pirana - Natur/teknologi A

Pirana - Natur/teknologi A

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms

Pirana - Natur/teknologi B

Pirana - Natur/teknologi B

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms

Pirana - Natur/teknologi C

Pirana - Natur/teknologi C

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms

Pirana - Lær med Quizzer Grønland

Pirana - Lær med Quizzer Grønland

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms

Pirana - Lær med Quizzer Bornholm

Pirana - Lær med Quizzer Bornholm

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms

Pirana - Lær med Quizzer Fanø

Pirana - Lær med Quizzer Fanø

Pris pr. stk.

29,00 kr.

36,25 kr. inkl. moms