Dansk mellemtrin
3.-6. klasse

Nyheder

Danskskud cover

 

DanskSkud – sæt ord på livet

DanskSkud er et moderne dansksystem til mellemtrinnet, der bygger bro mellem litteratur, billeder, medier og elevernes egen verden. DanskSkud er udkommet til 3. klasse og kommer i de kommende år til 4.-6.

Læs mere

Skriveskud cover

 

SkriveSkud – få skrivelysten til at spire

SkriveSkud præsenterer eleverne for skriveoplæg, der er kreative, lettilgængelige og lige til at gå ombord i. Det skal være sjovt og vedkommende at skrive på mellemtrinnet, så eleverne oplever motivation i deres skrivning og lyst til at gennemarbejde deres tekster. SkriveSkud er udkommet til 3.-5. klasse og kommer til 6. klasse i maj 2021.

Læs mere

Tag ordet med dig cover

 

Tag ordet med dig – lær dine elever at tage ordene med sig

Tag ordet med dig! styrker elevernes ordkendskab og forudsætninger for at tilegne sig ord fra tekster. Undervisningen er udviklet og afprøvet i samarbejde mellem forskere, elever og lærere og har vist dokumenteret effekt i en dansk skolekontekst.

Læs mere

Skriflig fremstilling cover

Skriftligfremstilling5-6.gyldendal.dk – nu til mellemtrinnet

Skriftligfremstilling5-6.gyldendal.dk sætter fokus på skriveprocessen fra opgave til færdig tekst. Websitet gør det muligt at arbejde struktureret med skriftlig fremstilling i 5. og 6. klasse. Websitet indeholder blandt meget andet en opgavebase med inspirerende og relevante skriveforløb og skriveværktøjer, fx modeltekster, der støtter dine elevers skriveproces.

Skrivesituationer cover

SkriveSituationer – skru op for skrivelysten

SkriveSituationer 1-2 er to engangsbøger til mellemtrinnet med længere, projektinspirerede skriveforløb og et skrivekatalog. Begge dele tager afsæt i skrivesituationer, der er genkendelige fra elevernes hverdagsliv, og som vil opleves meningsfulde i forhold til deres liv og skriveudvikling.

Dansk dirrekte cover

Danskdirekte.gyldendal.dk – Dansk Direkte med digitale fordele

Danskdirekte.gyldendal.dk er et nyt digitalt undervisningsmateriale til 4.-6. klasse, der styrker elevernes sproglige bevidsthed og skriftlige færdigheder. Måske kender I allerede Dansk direkte-bøgerne? På sitet får I indhold i samme velkendte kvalitet. Men I får også en lang række digitale fordele.

Tema: undersøgende litteraturundervisning

Det særlige ved undersøgende litteraturundervisning er, at det både har lærerens og elevernes egne oplevelser af teksten som afsæt for analyse og fortolkning. Vi møder teksten med åbenhed og undersøger tekstens verden og form med et klart fagligt sigte, og eleverne lærer at opleve, sanse og gå på opdagelse i en æstetisk tekst, stille de gode spørgsmål og undersøge deres egne og andres tolkninger. Hos Gyldendal Uddannelse arbejder vi med undersøgende litteraturundervisning i en række læremidler, og vi tager emnet op i flere webinarer i foråret 2021.

Se og læs mere om undersøgende litteraturundervisning:

Grib litteraturen cover

 

Grib litteraturen!

Grib litteraturen! indeholder 50 litteraturdidaktiske greb, som du nemt kan bruge, når du skal udvikle din litteraturundervisning sammen med dine kollegaer og dine elever. Bogen gentænker begrundelserne for at arbejde med litteratur i danskfaget og giver plads til en sansemæssig og samtalebaseret tilgang til arbejdet med litteratur i grundskolen.

Læs mere

Mærker cover

 

Mærker

Mærker er et materiale til litteraturundervisningen på mellemtrinnet. Der er fokus på den nye litteratur – ældre litteratur medtages kun i begrænset omfang og som et perspektiv på litteraturen netop nu.

Læs mere

Tema: Sprogforståelse på mellemtrinnet

I danskfaget handler alt dybest set om sprog. Sprog at tænke og opleve i, når vi læser litteratur og andre tekster, og sprog at tale og udtrykke sig i, når vi er i dialog med hinanden, og når vi selv fremstiller tekster.

Danskundervisningen skal give eleverne muligheder for at udvikle deres sprog. Opdage nye måder at formulere sig på, tilegne sig nye ord, opnå dybere forståelse af sproglige sammenhænge. I dansk må eleverne gerne blive nysgerrige på, hvordan sproget egentlig fungerer, og på hvordan det mundtlige og det skriftlige sprog er skruet sammen. Alt sammen aspekter af dansk som sprogtilegnelsesfag.

Sprog er således nærværende i alle vores danskmaterialer. Her har vi samlet nogle af vores materialer, der har det sproglige aspekt allertydeligst i fokus. Det er materialer om stavning, grammatik, sprogforståelse, ordkendskab, ordtilegnelse og dialogisk læsning.

Få overblik over læremidler, som er særlig relevante for læsevejledere. Læs mere

To læremidler, hvor du finderaktiviteter, som styrker sprogtilegnelsen i indskolingen:

Sikker stavning cover

Sikker Stavning

Sikker Stavning er et lydbaseret stavemateriale, der er skrevet af Holger Juul. Fokusområder og progression i Sikker Stavning bygger på hans undersøgelser af danske børns stavefærdigheder.

Nem grammatik cover

Nem grammatik

Med Nem grammatik får eleverne greb om ordklasser, bøjning og sætninger. Serien består foreløbig af to engangshæfter til 3. og 4. klasse og et website med ekstra opgaver til alle bøgernes grammatiske emner.

Tilbud

Vi har udvalgt aktuelle læremidler til dansk mellemtrin, som vi giver 25 % rabat på i anledning af Læringsfestival Online 2021. Rabatten gælder til og med den 4. marts 2021.
Skriveskud. 3. klasse

Skriveskud. 3. klasse

Pris pr. stk.

189,00 kr.

236,25 kr. inkl. moms

SkriveSkud. 4. klasse

SkriveSkud. 4. klasse

Pris pr. stk.

189,00 kr.

236,25 kr. inkl. moms

SkriveSkud 5. klasse

SkriveSkud 5. klasse

Pris pr. stk.

189,00 kr.

236,25 kr. inkl. moms

Aktuelle oplæg på Læringsfestivalen

Læringsfestival Online kan du deltage i en lang række gratis oplæg. Vi står bag to relevante oplæg til dansk.

Lærestreger-webinar
– undersøgende litteraturundervisning med Thomas Illum Hansen og Ayoe Henkel
Læs mere

Booktalk-webinar
– nyheder fra Gyldendal Uddannelse og Gyldendal børne- og ungdomsbøger med Cecilie Bogh og Camilla Skov Lund
Læs mere

DanskSkud
- Nyt dansksystem til mellemtrinnet - mød forfatterne bag
Læs mere