Se de mange kommende materialer til gymnasiet

Bøgerne er ikke udkommet endnu, men kan alle forudbestilles ved at kontakte os på: 3375 5560 eller information@gyldendal.dk

Matematik

Gymnasiematematik B til A
Bogen er en opgraderingsbog for dem der hæver B-niveau til A-niveau. 

Læs mere om bogen her.

Gymnasiematematik
B til A Arbejdsbog
Denne arbejdsbog er et nødvendigt supplement til Gymnasiematematik Grundbog B til A.

Læs mere om bogen her.

Gymnasiematematik
Grundbog A3
Den sidste bog i serien til A-niveau.

Læs mere om bogen her.

Gymnasiematematik Arbejdsbog A3
Denne arbejdsbog er et nødvendigt supplement til Gymnasiematematik Grundbog A3.

Læs mere om bogen her.

Nyheder til dansk

Dansk i tiden

Bogen er en grundbog til dansk og dækker sammen med websitet danskitiden.gyldendal.dk dansk i 1., 2. og 3. g. 
Se uddrag af bogen her

Bog: 299 kr. | iBog: fra 36 kr.

KOMMER TIL SKOLESTART

Skriftlig eksamen i dansk - HHX

Bogen indgår i serien Forløb i dansk og kan både anvendes som et didaktiseret forløb og som elevens guide til den skriftlige eksamen i dansk til HHX.

Bog: 129 kr. | iBog: fra 24 kr.

KOMMER TIL SKOLESTART

 

Skriftlig eksamen i dansk - HTX

Bogen indgår i serien Forløb i dansk og kan både anvendes som et didaktiseret forløb og som elevens guide til den skriftlige eksamen i dansk til HTX.

Bog: 129 kr. | iBog®: fra 24 kr.

KOMMER TIL SKOLESTART

 

Engelsk

Skriftlig eksamen i engelsk – HHX
Eleverne bliver klædt godt på til at skrive deres skriftlige eksamen i engelsk. 

KOMMER TIL MAJ

Forudbestil på:
Tlf.: 3375 5560
Mail: information@gyldendal.dk

Being American
- Identity, politics and contemporary society, 2. udgave.
Rettet mod undervisningen i engelsk og samfundsfag, tværfagligt samarbejde og større skriftlige arbejder.

Læs mere om bogen her.

Get It Right - Facitliste

Læs mere om bogen her.

Fysik

En verden af fysik A
 
Bogens dækker sammen med kapitlerne i En verden af fysik C og En verden af fysik B kernestoffet i fysik på A-niveau.

KOMMER TIL SKOLESTART

Forudbestil på:
Tlf.: 3375 5560
Mail: information@gyldendal.dk

Grundlæggende Fysik A – HTX
Bogen dækker sammen med Grundlæggende fysik B kravene til A-niveau på htx.

KOMMER 15. APRIL

Forudbestil på:
Tlf.: 3375 5560
Mail: information@gyldendal.dk

Idræt

B - for bedre idræt
B-for bedre idræt, 2. udgave er en ny udgave af den populære grundbog, der passer til den nye læreplan.

KOMMER TIL SOMMER

Forudbestil på:
Tlf.: 3375 5560
Mail: information@gyldendal.dk

Mediefag

Close-up
Bogen er en gennemgribende revideret udgave af den populære ZOOM - grundbog i medier til mediefag C i de gymnasiale uddannelser. Bogen dækker det kernefaglige stof i overensstemmelse med fagets læreplaner fra 2017.

Læs mere om bogen her.

Almen sprogforståelse

Sprog på spil
En grundbog til almen sprogforståelse med fokus på det funktionelle sprogsyn, hvor sprog læres i kontekst og med udgangspunkt i autentisk sprogbrug.

KOMMER TIL FORÅRET

Forudbestil på:
Tlf.: 3375 5560
Mail: information@gyldendal.dk

Tysk

Wir bin ich
- Sport und identität
En temabog om identitetsdannelse i det senmoderne samfund, som lægger op til flerfagligt samspil med samfundsfag og andre sprogfag.

KOMMER TIL FORÅRET

Forudbestil på:
Tlf.: 3375 5560
Mail: information@gyldendal.dk

Historie

På sporet af historien
- Opslagsbog til historiefagets teori og metode

Bogen er udarbejdet som en hjælp til eleverne i det historiefaglige arbejde med kilder, problemstillinger og analyser, og er tænkt som en vejledning i, hvordan man anvender en række forskellige historiske metoder.

Læs mere om bogen her.

Religion

Horisont C
Horisont C kommer nu i en ny og kraftigt revideret udgave, der er tilpasset fagets læreplan for C-niveau fra 2017. Bogens indhold er bygget op omkring en teori og metodedel samt kapitler om de store religioner i verden. 

KOMMER TIL EFTERÅRET

Forudbestil her.