Konkurrencebetingelser

 

Velkommen til Gyldendal Læs' konkurrence på Instagram.

Her finder du oplysninger om konkurrencen og om, hvordan du deltager.

Konkurrencen arrangeres af

Gyldendal Uddannelse
Klareboderne 3
1115 København K

Platform: Gyldendal Læs' Instagram-profil.

Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet, administreret af eller på nogen måde associeret med Facebook. Afgivelser af tilladelse og information gives til Gyldendal Uddannelse og Gyldendal Læs, og ikke til Facebook.

Kontaktinformation

Gyldendal Uddannelse
Kontakt: information@gyldendal.dk
Telefonnummer (Kundeservice): 33 75 55 60

Aktivitetsbeskrivelse

Konkurrence med mulighed for at vinde en bogpræmie hver søndag i advent. 

Hvem kan deltage?

Du skal være mindst 18 år og bosiddende i Danmark for at deltage. Ansatte hos Gyldendal og Gyldendal Uddannelse og dertilhørende selskaber må ikke deltage i konkurrencen. Medlemmer af ansattes husstande og ansattes nærmeste familie, herunder ansattes søskende, forældre og børn kan ikke deltage. Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen.

Konkurrenceperiode

Konkurrencen løber fra den 27/11 2020 til den 21/12 2020. Der er tale om fire individuelle konkurrencer. Hver konkurrence igangsættes fredagen før advent, mens vinderen trækkes den efterfølgende onsdag (med undtagelse af den 4. præmie, hvor vinderen udtrækkes mandag den 21/12). 

De fire vindere udtrækkes løbende inden for den angivne tidsperiode. Der tages ikke imod konkurrence-tilmeldinger uden for de angivne konkurrenceperioder. Gyldendal Uddannelse forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af særlige eller uforudsete hændelser, f.eks. force majeure.

Sådan deltager du

Du deltager i konkurrencen ved at skrive navnet på den person, du vil dele præmien med, i Instagram-opslagets kommentarfelt.

Sådan udtrækkes vinderne

Der udtrækkes 1vinder pr. præmie ved tilfældig lodtrækning. Lodtrækningen håndteres af redaktionen bag Gyldendal Læs. 

Vinderne bliver kontaktet via en kommentar til Instagram-kommentaren og vil blive bedt om at skrive en Instagram (direct message) besked til Gyldendal Læs med adresseoplysninger. 

Såfremt vinderne ikke vender retur inden for 5 dage, bortfalder retten til præmien, og der trækkes nye vindere. 

Gyldendal Læs forbeholder sig retten til at offentliggøre vinderne på Gyldendal Læs' Instagram-profil.  

Gyldendal Uddannelse tager ikke ansvar for ukorrekte kontaktoplysninger.

Præmiebeskrivelse

Præmierne vil være som angivet herunder. Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse, at arrangøren i omstændigheder uden for arrangørens kontrol forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativer af samme eller større værdi.

Præmierne:

1. advent: 4 x Bo-bøger (Læs løs 4-6) til en samlet værdi à 584 kr. 

2. advent: 9 x Læs løs-bøger (Læs løs 1-3) til en samlet værdi à 765 kr. 

3. advent: 6 x Mellem_rum-bøger til en samlet værdi à 948 kr. 

4. advent: 10 x fagbøger fra vores fagbogsserier De store fagbøger, De små fagbøger, faktisk!, Første Fakta og Fagfilur til en samlet værdi à 1326 kr. 

Arrangørens ansvar

Arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste internetbrowsere. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer, der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader. Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit computerudstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd. Præmiemodtageren fritager Gyldendal Uddannelse fra nogen form for ansvar, der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget, eller der hævdes at være forårsaget, af deltagelse i denne konkurrence eller af præmien.

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Gyldendal Uddannelse tilstræber, at information og indhold til enhver tid er opdateret og korrekt, men kan dog ikke garantere, at indholdet er fejlfrit og komplet. Derfor fraskriver Gyldendal Uddannelse sig alt ansvar i tilfælde af trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer. Gyldendal Uddannelse kan ikke drages til ansvar for fejl på internettet eller mislykket modtagelse af indsendelser. Gyldendal Uddannelse har ret til at ændre konkurrencebetingelserne eller stoppe konkurrencen uden varsel, hvis dette findes nødvendigt. I tilfælde af dette har Gyldendal Uddannelse også ret til ikke at udløse præmierne.

Levering af præmie

Præmien sendes med posten til vindernes adresser.

Sådan håndteres personlige oplysninger

Hos Gyldendal Uddannelse bekymrer vi os om privatlivshensyn og vil have, at du skal vide, hvordan vi indsamler, bruger og oplyser din data.

Læs mere om vores privatlivspolitik her: https://gyldendal-uddannelse.dk/kundeservice/persondatapolitik

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af data, kan du kontakte os på: information@gyldendal.dk