FRILÆSNING ER ELEVENS BEDSTE VEN

Elevers læselyst og læseglæde er vigtig at udvikle, især i en tid hvor øvrige kilder og sanseindtryk, især de digitale af slagsen, kæmper om elevernes opmærksomhed og koncentration. Velstruktureret frilæsning er et godt redskab til at oparbejde en god læsevane samtidig med, at læseglæden bliver bevaret.