Konkurrence- betingelser

Velkommen til Gyldendal Uddannelses konkurrence i forbindelse med spørgeskema til Data- og kommunikationsuddannelsen.

Her finder du oplysninger om konkurrencen og om, hvordan du deltager.

Konkurrencen arrangeres af

Gyldendal Uddannelse

Klareboderne 3

1115 København K

Platform:Gyldendals Erhvervsuddannelser Facebookside, Gyldendal Uddannelses LinkedIn-side, nyhedsbrev

Kontaktinformation

Gyldendal Uddannelse

Kontakt: information@gyldendal.dk

Telefonnummer (Kundeservice): 33 75 55 61

Aktivitetsbeskrivelse

Konkurrence med mulighed for at vinde et gratis eksemplar af bogen "Slip engagementet løs". Vi udlodder tre bøger i alt.

Hvem kan deltage?

Du skal være mindst 18 år og bosiddende i Danmark for at deltage. Ansatte hos Gyldendal, Gyldendal Uddannelse og dertilhørende selskaber må ikke deltage i konkurrencen. Medlemmer af ansattes husstande og ansattes nærmeste familie, herunder ansattes søskende, forældre og børn kan ikke deltage. Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen.

Konkurrenceperiode

Konkurrencen løber fra d. 1. marts 2021 til og med d. 5. marts 2021.

Vinderne bliver udtrukket hurtigst muligt efter konkurrencen er slut. Der tages ikke imod konkurrencetilmeldinger uden for de angivne konkurrenceperioder. Gyldendal Uddannelse forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af særlige eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.

Sådan deltager du

Du deltager i konkurrencen ved at besvare spørgeskemaundersøgelsen "Læremidler på erhvervsuddannelserne".

Sådan udtrækkes vinderne

Der udtrækkes tre vindere af præmien ved tilfældig lodtrækning. Lodtrækningen håndteres af Gyldendal Uddannelse marketing.

Vinderne bliver kontaktet via e-mail.

Såfremt vinderne ikke vender retur inden for 28 dage, bortfalder retten til præmien, og der trækkes nye vindere. Gyldendal Uddannelse tager ikke ansvar for ukorrekte kontaktoplysninger.

Præmiebeskrivelse

Præmierne vil være som angivet herunder. Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse, at arrangøren i omstændigheder uden for arrangørens kontrol forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativer af samme eller større værdi.

Præmien = tre x "Slip engagementet løs" til en værdi á 130 kr. per styk.  

Arrangørens ansvar

Arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste internetbrowsere. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer, der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader. Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit computerudstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd. Præmiemodtageren fritager Gyldendal Uddannelse fra nogen form for ansvar, der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget, eller der hævdes at være forårsaget, af deltagelse i denne konkurrence eller af præmien.

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Gyldendal Uddannelse tilstræber, at information og indhold til enhver tid er opdateret og korrekt, men kan dog ikke garantere, at indholdet er fejlfrit og komplet. Derfor fraskriver Gyldendal Uddannelse sig alt ansvar i tilfælde af trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer. Gyldendal Uddannelse kan ikke drages til ansvar for fejl på internettet eller mislykket modtagelse af indsendelser. Gyldendal Uddannelse har ret til at ændre konkurrencebetingelserne eller stoppe konkurrencen uden varsel, hvis dette findes nødvendigt. I tilfælde af dette har Gyldendal Uddannelse også ret til ikke at udløse præmierne. 

Levering af præmie

Vinderen kontaktes direkte pr. mail. Når vinderen har meldt tilbage, sendes bogen til vinderens hjemmeadresse.

Sådan håndteres personlige oplysninger

Hos Gyldendal Uddannelse bekymrer vi os om privatlivshensyn og vil have, at du skal vide, hvordan vi indsamler, bruger og oplyser din data.

Læs mere om vores privatlivspolitik her: https://gyldendal-uddannelse.dk/kundeservice/persondatapolitik

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af data, kan du kontakte os på: information@gyldendal.dk