UNDERVISNING I DANSK SOM ANDETSPROG

På denne side kan du læse om Gyldendals mange materialer til undervisningen i dansk som andetsprog. Vi præsenterer materialer, der henvender sig henholdsvis til lærere på Danskuddannelse 1-3, lærere på almene voksenuddannelser samt til lærere i grundskolen.

Vi tilbyder bl.a. materialerne Kontakt og Sådan til hhv. Danskuddannelse 2 og 3, Alverdens dansk på fem niveauer til AVU, vores store fagportal til dansk som andetsprog i grundskolen, dsa.gyldendal.dk – og meget, meget mere.

DANSK SOM ANDETSPROG PÅ DANSKUDDANNELSE 1-3

På dansk – Gyldendals materiale til Danskuddannelse 1

På dansk er Gyldendals grundbogsmateriale, der henvender sig til kursister på Danskuddannelse 1 frem mod CEFR A1-niveau. Undervisningen i dansk som andetsprog for voksne starter her. Materialet består af to grundbøger – På dansk 1 og På dansk 2 – samt det understøttende website, .

Materialet har til hensigt at oparbejde et funktionelt hverdagssprog for kursisterne og at give dem de sproglige redskaber til at begå sig i det danske samfund. Materialet hjælper kursisterne til at læse og forstå tekster, de har brug for i hverdagen i forhold til praktiske og professionelle gøremål – fx i forbindelse med kursistens omgang med myndigheder, banker, læger, job m.m.

   

På dansk er opbygget omkring grundbøgernes kapitler, der omhandler praktiske ting i hverdagen, og som er ledsaget af en række små film og arbejdsopgaver. Kursisterne får en sjov og inspirerende indføring i det danske sprog, der sætter dem i stand til at deltage aktivt i det nære hverdagsliv.

På websitet, paadansk.gyldendal.dk, finder du de otte film, der ledsager de otte kapitler, kopiark med ekstraopgaver, lydindtalinger, evalueringsark samt i-bøgerne til de to grundbøger.

Køb På dansk her >

Kontakt – Dansk som andetsprog på Danskuddannelse 2

Kontakt er Gyldendals grundbogssystem til undervisningen i dansk som andetsprog til unge og voksne udlændinge på Danskuddannelse 2. Systemet består af tre grundbøger – Kontakt, Kontakt 2 og Kontakt 3 samt det understøttende website, kontakt.gyldendal.dk. De tre grundbøger henvender sig henholdsvis til modul 1, modul 2 og modul 3.

Kontakt har fokus på alle sproglige færdigheder, og hvert kapitel i de tre grundbøger arbejder systematisk med ordforråd, sproghandlinger, udtale og dansk grammatik. Grundbøgerne består af varierende opgaver til dansk som andetsprog – billedordbøger, dialoger, udtaleøvelser, tekster, lytte- og skriveopgaver samt samtaleøvelser og tasks som informationskløft, dictogloss og klasseinterviews.

På websitet, kontakt.gyldendal.dk, kan du finde de digitale i-bøger, kopisider, selvrettende onlineopgaver samt lydfiler til grundbøgerne.

Køb Kontakt her >

Sådan – Lær dansk hurtigt, effektivt og korrekt med Gyldendal

Sådan er Gyldendals grundbogssystem til undervisningen i dansk som andetsprog på Danskuddannelse 3. Systemet består af to grundbøger, Sådan 1 og Sådan 2, der henvender sig til kursister på henholdsvis modul 1 og modul 2.

Grundbøgerne følger en systematisk sproglig progression, og der er lagt vægt på at oparbejde et autentisk, moderne og funktionelt tale- og skriftsprog hos kursisterne. Grundbøgerne indeholder udtaleøvelser, lytteøvelser, læseøvelser og skriveøvelser samt tekst- og opgavetyper, der forbereder kursisterne til at kunne bestå modultest 1 og 2. Kursisterne arbejder også med grammatik, talefærdigheder og ordforrådsindlæring.

 

 

Hver grundbog har et website tilknyttet – saadan1.ibog.gyldendal.dk og saadan2.ibog.gyldendal.dk. Her finder du i-bogen, hvor grundbøgernes bærende tekster og øvelser er indtalt.

Du finder også selvrettende onlineopgaver, hvor kursisterne i deres eget tempo kan teste og udvikle sine sproglige kompetencer, en lærervejledning samt en komplet ordliste over alle ord og udtryk, der optræder i grundbøgerne, og som er oversat til engelsk.

Køb Sådan her >

Så kan du lære det – dansk som andetsprog på Danskuddannelse 3

Så kan du lære det er Gyldendals komplette materiale til Danskuddannelse 3, modul 3. Kursisterne møder her et dansk, der tales af ganske almindelige danskere, og de lærer om forskellige aspekter ved dansk sprog og kultur. Materialet består af en grundbog, en arbejdsbog og et website – saakandulaeredet.ibog.gyldendal.dk

Grundbogen består af 10 kapitler og et væld af forskelligartede opgaver og øvelser, der bl.a. forbereder kursisterne til modultest 3, kommunikationsopgaver, læsetekster, en lang række autentiske videointerviews, grammatikregister m.m.

Arbejdsbogen knytter sig til kapitlerne i grundbogen og giver kursisterne mulighed for at arbejde systematisk og selvstændigt med grundbogens kernestof. Materialet er omfattende og giver mulighed for at differentiere og arbejde fleksibelt med det sproglige stof.

Websitet, saakandulaeredet.ibog.gyldendal.dk, giver adgang til i-bogen, videoer, indtalinger, selvrettende onlineopgaver, grammatikopgaver, en lærervejledning samt en komplet ordliste over alle de ord, der optræder i grundbogen.

Køb Så kan du lære det her >

Pæredansk – Gyldendals komplette grundbog til modul 4 på Danskuddannelse 3

Pæredansk er Gyldendals materiale, der henvender sig danskundervisningen for unge og voksne udlændinge på Danskuddannelse 3, modul 4. Grundbogen og det tilknyttede website, paeredansk.ibog.gyldendal.dk, består af emner og øvelser, der sprogligt kommer så tæt som muligt på pæredansk.

Grundbogen er skrevet af Birte Langgaard og består af temaerne ’Mad’, ’Oplevelser’, ’Dyr’, ’Livsformer’ og ’Byer’. Materialets formål er at gøre kursisterne i stand til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om ovenstående temaer.

Materialet består af et væld af opgaver og aktiviteter, der inkorporerer arbejdet med dialoger, autentiske monologer, samtale, lytning, ordforråd, udtale, grammatik og skrivning. Emnerne og øvelserne forbereder desuden kursisterne til modultest 4.

På paeredansk.ibog.gyldendal.dk finder du alle lydfiler til grundbogen, opgaver samt en lærervejledning.

Køb Pæredansk her >

Danske stemmer – Dansk som andetsprog på modul 5 på Danskuddannelse 3

Danske stemmer er Gyldendals komplette grundbog, skrevet af Birte Langgaard, der henvender sig til kursister på Danskuddannelse 3, modul 5. Materialet er bygget op omkring emnerne ’Sprog’, ’Medier’, ’Økonomi’, ’Personlige egenskaber’, ’Miljø’ og ’Film’.

Kursisterne fortsætter arbejdet med det danske samfund og kultur for at kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt herom. Teksterne i grundbogen består primært af interviews og informationstekster. Opgaverne og øvelserne i grundbogen behandler desuden relevant grammatik, udtaletræning, ordforråd og forbereder kursisterne til modultest 5.

På grundbogens website, danskestemmer.ibog.gyldendal.dk, finder du i-bogsudgaven af Danske stemmer, lydfilerne til grundbogen, en lærervejledning og grammatiske øvelser.

Køb Danske stemmer her>

Højt til loftetdansk for viderekomne på vej mod Prøve i Dansk 3

Højt til loftet er Gyldendals grundbog til kursister på Danskuddannelse 3, modul 5. Grundbogen er skrevet af Birte Langgaard og behandler emnerne ’Som nat og dag – om personlighed og psyke’, ’Hvordan er det, du kører?! – om cykler, trafik og transport’, ’Fra maraton til mindfulness – om krop og helbred’, ’Partihopper eller sofavælger – om politik’ og ’Luft under vingerne – om det danske frisind’.

Kursisterne fortsætter i Højt til loftet det kontinuerlige arbejde med det danske samfund og dansk kultur. Tekst- og opgavearbejdet hjælper kursisterne til at formulere sig mundtligt og skriftligt i en sådan grad, at de kan navigere i samtalerum med højt til loftet.

Kursisterne øver sig i at vurdere, diskutere, argumentere og udtrykke holdninger, hvilket sætter dem i stand til at deltage aktivt i det danske samfund. Højt til loftet er bl.a. tilrettelagt med henblik på Prøve i Dansk 3 – i materialet finder du ordforrådsøvelser af samme type som opgaverne i prøven.

På det tilknyttede website, hoejt-til-loftet.gyldendal.dk, kan du finde i-bogen, lydklip af de indtalinger, der indgår i grundbogen, og som udfordrer og forbedrer kursisternes danskkundskaber. Du finder desuden også kopiark med tekster til hjemmelæsning, en lærervejledning, udskrifter af indtalte monologer og dialoger, udfyldningsøvelser og krydsord.

Køb Højt til loftet her >

God til dansk! – øvelseshæfter på tre niveauer

God til Dansk! er Gyldendals serie af træningshæfter, der egner sig perfekt til danskundervisningen for voksne udlændinge. Træningshæfterne kan købes i tre sværhedsgrader, og alle hæfterne fokuserer på ordkendskab, tekstforståelse og grammatik. Hvert hæfte består af mere end 100 opgaver i dansk som andetsprog.

God til dansk! lægger op til differentiering og kursisternes individuelle arbejde. Hæfterne er et godt supplement til undervisningen i dansk som andetsprog, da kursisterne træner sproget på en varieret og udfordrende måde. God til dansk! giver dig masser af træning for pengene.

På websitet, godtildansk.gyldendal.dk, finder du de tre træningshæfter digitalt med mulighed for oplæsning af opgaverne.

Køb God til dansk! her >

Modultest – Gyldendals website til træning af modultestopgaver

 
Gyldendals website, modultest.gyldendal.dk, forbereder og klæder kursisterne på til de rigtige modultest, kursisterne skal bestå som et led i undervisningen i dansk som andetsprog. Sitet består af flere modultestsæt til samtlige moduler på Danskuddannelse 1-3.

Kursisterne støder her på opgaver, der ligner de rigtige modultestopgaver mest muligt, så kursisterne bliver bekendt med prøveformen og de forskellige opgavetyper i modultest. Hver modultest indeholder flere prøvesæt, så kursisterne kan træne den samme modultest flere gange uden at støde på de samme opgaver.

Modultestsættene er selvrettende onlineopgaver, men på websitet kan du også finde printvenlige versioner af opgaverne. Du finder kursistark og retteark i separate PDF’er, så det er enkelt og ligetil at printe og afholde prøvetest i klassen for kursisterne.

Læs mere om modultest her >

Alverdens dansk – dansk som andetsprog på fem niveauer

Alverdens dansk er Gyldendals materiale til undervisningen i dansk som andetsprog til AVU. Materialet findes på fem niveauer – basisniveau, niveau G, niveau F, niveau E og niveau D.

Alle bøger består af aktiverende lytte-, skrive- og læseøvelser, hvor kursisterne træner den grundlæggende tekstlæsning og kommunikation i hverdagen. Materialerne giver kursisterne en sociokulturel indføring i danske normer, værdier og livsformer gennem et væld af forskelligartede temaer i dansk kultur.

Materialerne har en ensartet og genkendelig struktur – hvert kapitel er opbygget af et tema, der tilgodeser en mangfoldighed af interesser og baggrunde. Kapitlerne indeholder både før-, under- og efterlæsningsopgaver, illustrative modeller og instruktive grammatiske øvelser.

På niveau F, E og D bliver kursisterne introduceret for autentiske tekster med stor genremæssig adspredelse – de læser tekster som noveller, digte, hjemmesider, anmeldelser, læserbreve, blogindlæg, romanuddrag, artikler m.m. Tekstudvalget spænder fra romantikken til det moderne gennembrud til Tove Ditlevsens forfatterskab.

På niveau E og D indeholder bøgerne en række skriveøvelser, der er integreret i kursisternes arbejde med teksterne.

Læs mere om Alverdens dansk her >

Fakta&fiktion – Frilæsning for voksne med dansk som andetsprog

Fakta&fiktion er Gyldendals serie til undervisningen i dansk som andetsprog for voksne udlændinge på danskuddannelserne på sprogskolerne. Serien består af fagbøger og fiktionstekster i fire sværhedsgrader – A1, A2, A2+ og B1 og giver kursisterne en indføring i dansk sprog, kultur og samfund.

Serien er særdeles velegnet til frilæsning og emnelæsning for kursisterne, der er ved at lære dansk. Kursisterne støder på relevante og spændende faktuelle tekster om emnerne ’Christiania’, ’Danmark’, ’Michael Laudrup’, ’Roskilde Festival’, ’LEGO klodsen’, ’Kongehuset’, ’Vikinger’ og ’Carlsberg’.

Kursisterne bliver også præsenteret for spændende og underholdende fiktionsbøger som ’Okay Klip Løb’, ’Venskab Ægteskab IKEA-skab’, ’Det perfekte mord’ m.fl.

Fakta&fiktion er understøttet af websitet, faktaogfiktion.ibog.gyldendal.dk, hvor du kan finde de digitale i-bøger, lydfiler af indtalinger og selvrettende onlineopgaver.

Køb fakta&fiktion-serien her >

DANSK SOM ANDETSPROG I GRUNDSKOLEN

Gyldendals fagportal til undervisningen i dansk som andetsprog

Dsa.gyldendal.dk er Gyldendals fagportal til dansk som andetsprog i grundskolen og henvender sig til flersprogede elever på 3.-7. klassetrin. Fagportalen kan både anvendes som det bærende element i din undervisning og til supplerende undervisning.

Fagportalen består en række differentierede undervisningsforløb, der kan bruges som samlede forløb eller som enkeltaktiviteter med fokus på specifikke elementer eller opgavetyper.

Forløbene tager udgangspunkt i elevernes nære hverdagsliv med emner som ’Mig og min familie’ og ’Venner og fritid’. Alle forløb kan differentieres ud fra to niveauer – let og svær. De ’lette’ forløb har primært fokus på ordniveau, hvor de ’svære’ forløb primært har fokus på sætnings- og tekstniveau.

Forløbene er udviklet ud fra den genrepædagogiske tænkning, hvor modaltekster og stilladsering er bærende elementer. Eleverne bliver gennem forløbene introduceret for teksttyper, der ligner dem, eleverne bliver præsenteret for i de øvrige fag i grundskolen. Forløbene støtter elevernes overgang fra et mere simpelt hverdagssprog til det ”skolesprog”, som eleverne får brug for i den almene undervisning.

Fagportalen til dansk som andetsprog består også af over 1500 selvrettende træningsopgaver. Her kan eleverne øve deres færdigheder og sprogkompetencer inden for det danske sprog med rig mulighed for differentiering. Opgaverne findes i fire sværhedsgrader – grøn, gul, pink og blå – de grønne er de mindst komplekse, og de blå er de mest komplekse.

Træningsopgaverne er inddelt i seks hovedkategorier – ’Bogstaver’, ’Læs ord’, ’Kender du ordene?’, ’Læseforståelse’, ’Stavning’ og ’Ordklasser.

Fagportalen giver også adgang til det forskningsbaserede værktøj, Skriv og læs. Værktøjet træner elevernes kendskab til sammenhængen mellem lyde og bogstaver. Værktøjet er nemt at bruge og giver eleverne mulighed for at producere deres egne digitale bøger.

Nedenfor kan du se to videoer, der forklarer værktøjet, og som henholdsvis henvender sig til elever og lærere.

Bestil prøveadgang til dsa.gyldendal.dk >

Okay – Dansk som andetsprog på mellemtrinnet

Okay er Gyldendals undervisningsmateriale, der henvender sig til elever på mellemtrinnet, der skal lære dansk som andetsprog. Materialet består af en grundbog og det supplerende website, okay.gyldendal.dk.

Grundbogens otte kapitler er udarbejdet efter den genrepædagogiske metode, hvor eleverne støder på tekster, der minder om dem, de bliver præsenteret for i grundskolens øvrige fag. Materialet støtter elevernes overgang fra hverdagssprog til ”skolesprog”.

Et af materialets styrker er, at elevernes modersmål bruges som en ressource, hvor eleverne bl.a. skal oversætte danske ord til deres modersmål og lave deres egen ordbog.

Det tilhørende website består af i-bogen, lydklip af indtalinger til grundbogen, træningsopgaver, evalueringstest samt sjove og kreative CL-inspirerede aktiviteter, der styrker elevernes samarbejdsevne og sociale relationer.

Køb Okay her >