6 gode råd til onlineundervisning – interview med professor Helle Mathiasen

Vi har taget en snak om onlineundervisning med professor i læring og digitale medier ved Københavns Universitet, Helle Mathiasen. Hun kommer med seks gode råd til undervisere, der skal tackle en helt anderledes undervisningssituation.

På den anden side af coronakrisen er Danmarks lærere kommet ud med en uforudset mængde erfaring i onlineundervisning.

Og mange har nok erfaret det samme: At sikre dine elever en god onlineundervisning kræver, at du går anderledes til værks end normalt.

Ifølge Helle Mathiasen, professor i læring og digitale medier på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, er kommunikation omdrejningspunkt for al læring – onlineundervisning eller ej. Men når du skal undervise digitalt, får kommunikationen nye vilkår.

Ud fra vores snak med Helle Mathiasen har vi samlet seks gode råd til dig, der skal stå for onlineundervisning på ethvert uddannelsesniveau:

  1. Husk, at dine elever måske ikke er helt trygge ved at deltage aktivt.
  2. Husk, at diskussioner fungerer anderledes ved onlineundervisninger.
  3. Husk, at du har en unik mulighed for at bruge andre omgivelser.
  4. Husk, at det er sværere at hjælpe dem, der ikke kan følge med.
  5. Husk, at eleverne har brug for mere struktur end normalt.
  6. Husk, at fællesskab ikke kommer lige så let i det digitale rum.

 

1. Husk, at dine elever måske ikke er helt trygge ved at deltage aktivt

Det er vigtigt at have lærings- og undervisningsmiljøer, der inviterer til, at dine elever har lyst til at ytre sig, indgå i dialog og diskutere med hinanden, på trods af at de ikke er fysisk tilstede i det samme rum.

”Det handler om at få dine elever til at kommunikere og være trygge i de online undervisningsmiljøer, som vi er nødsaget til at bruge under denne pandemi.”

”Den sociale dimension lider af, at den kommunikative båndbredde er smallere i det digitale rum i forhold til, når vi er fysisk sammen, hvor vi kan aflæse blandt andet gestik, mimik og få øjenkontakt. Der har vi en meget større kommunikativ båndbredde.”, siger Helle Mathiasen, der mener, at det en stor udfordring for både læreren og eleverne at deltage i onlineundervisning.

 

 

2. Husk, at diskussioner fungerer anderledes ved onlineundervisning

Det stiller andre krav til læreren at få eleverne til at kommunikere i et online univers. Derfor kan det være vigtigt at være opmærksom på at rammesætte onlinediskussioner på en mere ’håndfast måde’.

”Læreren kan for eksempel sende eleverne ud i mindre grupper i grupperum på nettet efter en diskussion i plenum, hvor de kan arbejde med spørgsmål og forberede en fremlæggelse, de skal fremlægge for resten af klassen efterfølgende”

Mathiasen pointerer, at det er vigtigt, at grupperne ikke består af mere end 4 elever, da få elever giver de bedste betingelser for, at en elev ikke kan gemme sig bag sin skærm derhjemme og på den måde ikke deltage i den kommunikative arbejdsproces.

 

3. Husk, at du har en unik mulighed for at bruge andre omgivelser

En anden måde læreren kan lave onlineundervisning på, er ved at få eleverne til at bruge deres hjem og omgivelser. Her kan læreren stille et fælles spørgsmål, som de skal undersøge og arbejde med individuelt, inden de samler op sammen. 

”Det kan være et eksperiment i køkkenet, hvor eleverne skal undersøge, hvad der sker, hvis man mikser gær og mel med henholdsvis koldt, lunkent og kogende vand. Det er en god idé at tænke fysisk aktivitet ind i undervisningen.”

Mulighederne er selvfølgeligt forskellige afhængige af uddannelsesniveauet og -typen – men onlineundervisningen åbner døren for at bruge de nye omgivelser på en måde, klasseværelset ikke tillader.

 

4. Husk, at det er sværere at hjælpe dem, der ikke kan følge med 

Hvordan sikrer du, at alle eleverne kommer til orde og bliver set og hørt i undervisningsituationen på internettet?

En måde at hjælpe eleverne, der ikke bidrager i undervisningen, er følge Helle Mathiasen, at læreren kan bede dem blive i det virtuelle klasseværelse efter lektionen og på den måde få indsigt i den enkelte elevs forståelse af undervisningens læringmål.

”Dette er ikke tænkt som en straf, men som en måde at understøtte elevernes læring, hvis læreren er i tvivl om, hvorvidt de har lært det, der var intentionen. Det kræver dog, at læreren kan sætte ekstra ressourcer af. Alternativt kan læreren have et specielt fokus på de elever, der ikke har sagt så meget, når han/hun besøger de online grupperum under gruppearbejdet.”

 

5. Husk, at dine elever har behov for mere struktur end normalt

Først og fremmest handler onlineundervisning om at skabe en tydelig struktur, så eleverne ikke er i tvivl om, hvad der kommer til at ske. Struktur er især vigtig for onlineundervisning, fordi det er sværere for elever at vide, hvornår de skal arbejde med hvad. 

”Det er altid vigtigt at have struktur for sin undervisning, lige meget hvilket niveau man er på. Der afhandles mange småting, når man er fysisk sammen. Det er sværere at afgøre, hvornår man skal gøre hvad, når man har en online kommunikation.”

Det er derfor enormt vigtigt at starte undervisningen ud med at fortælle eleverne om strukturen og forklare dem, hvorfor de skal arbejde med den konkrete opgave. De skal nemlig se meningen med undervisningen, siger Helle Mathiasen.

 

6. Husk, at fællesskab ikke kommer lige så let i det digitale rum

Det kan være svært at bevare det gode klassefællesskab, når eleverne ikke mødes hver morgen, giver hinanden et kram eller snakker sammen i pauserne.

"Læreren skal vise, at de interesserer sig for eleverne, deres liv, tanker og følelser og give dem mulighed for at vise det samme over for hinanden for at bevare klassefællesskabet."

”Det er vigtigt, at læreren sørger for den sociale kontekst ved for eksempel at sige ’Hej’ hver morgen til eleverne. Andre gange kan det være, at de tager teten og siger hej til hinanden. Læreren kan også invitere til en løs snak - ’så I den der udsendelse i går’? hvad siger I til det her, eller jeg mødte et pindsvin i morges’”. 

Vi håber, at du har lært noget nyt om at facilitere onlineundervisning for dine elever. Hvis du sidder tilbage med yderligere nysgerrighed, kan du læse et andet interview med professor Helle Mathiasen ved at klikke på linket nedenfor.