Tysk

Tysk i gymnasiet

Få et overblik over alle de nyeste materialer til tyskundervisningen på gymnasialt niveau. Stort udvalg af grundbøger, tyskgrammatikker og tematiske materialer.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

21 materialer

Eins, zwei, drei
EINS, ZWEI, DREI er en elevaktiverende håndbog om mundtlig eksamen i tysk, som indeholder et bredt udvalg af varierede mundtlige og skriftlige opgaver. Der fokuseres på mundtlige kommunikationsstrategier, ordforrådstilegnelse og træning af mundtlig tekstpræsentation med afsæt i analysemodeller og Redemittel, som eleverne kan støtte sig til. I EINS, ZWEI, DREI får eleverne også konkrete råd til, hvordan de kan læse op til eksamen, og hvordan de på eksamensdagen bedst muligt udnytter forberedelsestiden. Bogen indeholder desuden vejledende eksamensspørgsmål. EINS, ZWEI, DREI henvender sig til elever og undervisere på C-, B- og A-niveau på alle de gymnasiale uddannelser.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

109,00 kr.

136,25 kr. inkl. moms

+-
Aussenseiter
Außenseiter er en temabog til tyskundervisningen på B- og A-niveau. Bogen belyser kendte og ukendte outsidere i tysk kultur, litteratur og historie gennem for­skellige genrer, blandt andet noveller, eventyr, sangtekster og biografier. Bogen har tre kapitler med hver sit tema, og hvert kapitel består af både nyere og ældre tekster. Bogen giver således et bud på, hvordan klassikere inden for tyskfaget kan inddrages i arbejdet med aktuelle tekster og problemstillinger. Til alle bogens tekster er der en bred vifte af elevaktiverende opgaver, hvor der arbejdes målrettet med tekstforståelse og ordforrådstilegnelse. Außenseiter tilgodeser de nye krav i læreplanerne om udvik­lingen af kommunikative kompetencer, idet en del af opgaverne kobler arbejdet med tekstforståelse med grammatik, hvor grammatikken fungerer som en nøgle til at åbne op for tekstforståelsen, men også som en nøgle til at tale om teksten. Bogen kan bruges på alle de gymna­siale uddannelser.   Tag et kig i bogen.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

135,00 kr.

168,75 kr. inkl. moms

+-
Genau!
GENAU! er en grundbog til tysk på hhx. Bogen behandler temaer, som både er aktuelle og peger ind i fremtiden, fx robotteknologi, deleøkonomi og madspild. Bogens merkantile vinkel kommer særligt til udtryk i et kapitel om start-ups. I GENAU! er der fokus på at udvikle elevernes kommunikative kompetencer såvel skriftligt som mundtligt. Mange af opgaverne foregår i par eller mindre grupper, så eleverne har en tryg ramme at arbejde og kommunikere i. Til hvert af bogens fem kapitler er der opstillet en række læringsmål, som tydeliggør de faglige mål, eleverne forventes at nå efter at have arbejdet med teksterne i kapitlet. Bogen kan anvendes på både B- og A-niveau. Genau er redigeret af  Mette Hermann.  NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

224,00 kr.

280,00 kr. inkl. moms

+-
Los geht's!
LOS GEHT’S! er en nytænkende undervisningsbog, hvor tekstlæsning kobles med grammatik, mundtlighed og skriftlighed. I LOS GEHT’S! finder man en bred vifte af varierede og kreative opgaver, der har til formål at udvikle elevernes kommunikative kompetencer. Der arbejdes systematisk med ordforrådstilegnelse og grammatik, og den sproglige dimension er integreret i arbejdet med tekstlæsningen. Bogen indeholder mere end 200 opgaver. LOS GEHT’S! bygger bro mellem grundskole og de gymnasiale uddannelser, og den kan med fordel anvendes i grundforløbet. Bogen henvender sig til B- og C-niveau på alle de gymnasiale uddannelser. På bogens hjemmeside finder man udvalgte opgaver til print, supplerende ordbogsøvelser, et screeningsmateriale og en oversigt over bogens teksters omfang i normalsider. NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

194,00 kr.

242,50 kr. inkl. moms

+-
Stürmer und Dränger
STÜRMER UND DRÄNGER er en tysk temabog til gymnasiet. I bogen møder læse­ren Stürmer und Dränger-figurer gennem tiden. Figurerne har det tilfælles, at de alle er unge, frihedssøgende personer, der på forskellig vis søger opgøret – et opgør med samfundets normer, forældrene eller konventionerne. STÜRMER UND DRÄNGER er inddelt i tre kapitler, der består af nye tekster, men også kortere, kendte klassikere. Dertil kommer en teoretisk indledning om Sturm und Drang, som sætter perioden i historisk og tematisk perspektiv. Teksterne i STÜRMER UND DRÄNGER er didaktiseret ud fra følgende princip: EINSTIEG, TEXTVERSTÄNDNIS og ÜBER DEN TEXT HINAUS. I øvelserne fokuseres der på udviklingen af elevernes kommunikative kompetencer med fokus på ord­forrådstilegnelse og samtale. Eleverne får sprogligt input via REDEMITTEL, som skal ses som et stillads til tekstarbejdet. Bogen henvender sig til tyskundervisningen på B- og A-niveau på alle de gymnasiale uddannelser. STÜRMER UND DRÄNGER er redigeret af Mette Hermann. NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

128,00 kr.

160,00 kr. inkl. moms

+-
Voll schön
VOLL SCHÖN er en tysk temabog, der portrætterer Berlin som en international, moderne storby, hvor mennesker kan udleve deres drømme. Bogen er oplagt som en faglig guidebog op til en studietur til Berlin. Den kan desuden være grundlag for et temaforløb om byen. VOLL SCHÖN består af kapitlerne ESSEN, AUFNEHMEN, GRÜNDEN og FEIERN, som kan læses samlet eller selvstændigt. Teksterne er en blanding af portrætter, reportager og interviews i forskellig længde og sværhedsgrad, og alle tekster danner udgangspunkt for varierede opgaver, som styrker elevernes kommunikative kompetencer, og som har fokus på tekstforståelse, produktion og informationssøgning. Bogen henvender sig til tyskundervisning på B- og A-niveau på alle de gymnasiale uddannelser. VOLL SCHÖN er redigeret af Mette Hermann.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

128,00 kr.

160,00 kr. inkl. moms

+-
Wie geht's?
Wie geht’s? er en tysk grammatikbog, der kobler grammatik med mundtlighed og skriftlighed. Den henvender sig til alle de gymnasiale uddannelser og kan anvendes på A-, B- og C-niveau. Dækker de grundlæggende grammatiske områder Wie geht’s? består af 12 kapitler og over 200 opgaver, og bogen dækker de grundlæggende områder inden for tysk grammatik. Opgaverne er opbygget som paraktiviteter, der lægger op til dialog, og til at eleverne i samarbejde løser opgaverne. Kommunikativ tilgang Wie geht’s? udvikler elevernes kommunikative kompetence gennem en opgavetypologi, hvor eleverne både tilegner sig konkret grammatisk viden og trænes i anvendelsen af den via mundtlige og skriftlige opgaver. Der arbejdes med autentiske tekster, og herved får man også inspiration til, hvordan grammatik kan integreres i den øvrige sprogundervisning. På bogens hjemmeside finder man udvalgte opgaver til print og et screeningsmateriale til tysk.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

194,00 kr.

242,50 kr. inkl. moms

+-
Angekommen
ANGEKOMMEN er en temabog til tyskundervisningen i gymnasiet. Bogen handler om Tyskland som Europas nye indvandringsland og det land, som siden 2012 har været det næststørste indvandringsland i verden. Fokus på kommunikative kompetencer Teksterne i ANGEKOMMEN bringes i spil i et stort udvalg af varierede og engagerende opgaver, som har fokus på udviklingen af kommunikative kompetencer, og som forbereder eleverne til den mundtlige eksamen. ANGEKOMMEN giver et indblik i den udvikling, som både forandrer og præger Tyskland i disse år, hvor befolkningssammensætningen er mere forskelligartet end nogensinde før. Bogens omdrejningspunkt er mennesker med vidt forskellige baggrunde og bevæggrunde for at rejse til Tyskland. Bogen henvender sig til undervisningen i tysk på B- og A-niveau på alle de gymnasiale uddannelser.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

132,00 kr.

165,00 kr. inkl. moms

+-
Gattungen
Gattungen giver sikkerhed i analysen af tekster og billeder. Dette kombineres med fokuseret arbejde med ordforrådstilegnelse, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed samt kreativ skrivning. Hver genre beskrives på et lettilgængeligt tysk, og genren og tekster bearbejdes i en bred vifte af elevaktiverende og kommunikativt orienterede opgaver. Gattungen henvender sig til alle niveauer i de gymnasiale uddannelser.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

231,00 kr.

288,75 kr. inkl. moms

+-
Auf uns
Auf uns er en tysk grundbog med fokus på udviklingen af elevernes kommunikative kompetencer. Den dækker tyskundervisningen i 1. og 2.g. Kommunikative kompetencer Auf uns udvikler elevernes ordforråd og kommunikative kompetencer gennem øvelser, hvor der arbejdes med udtale, ordforrådstilegnelse og samtale. Til alle bogens tekster er der en bred vifte af opgaver, som alle har til formål at fremme elevernes kommunikative kompetencer. Nye tekster og klassikere Tekstmaterialet i Auf uns rummer nye tekster, der ikke før har været udgivet i dansk sammenhæng, samt korte, kendte klassikere. Hvert kapitel indledes med en dialogøvelse, som udvider elevernes ordforråd inden for kapitlets emne. Bogen består af et introkapitel og seks kapitler, som tilsammen dækker undervisningen i 1. og 2.g. Den henvender sig til alle gymnasiale uddannelser og kan bruges på både B- og C-niveau.   Tag et kig i bogen.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

295,00 kr.

368,75 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies