Fås som

Bog

Pris pr. stk.

207,00 kr.

258,75 kr. inkl. moms

Stk.


I alt

207,00 kr.

258,75 kr. inkl. moms

Der er samfundsfag i alt

grundbog i samfundsfag C med øvelser og arbejdsformer

Leise Buhl Jensen og Jakob Buhl Jensen

”Der er samfundsfag i alt – grundbog til samfundsfag C med øvelse og arbejdsformer” er en didaktiseret lærebog, hvor en læsevenlig og begrebsfokuseret tekst går hånd i hånd med bogens mange elevaktiverende øvelser, refleksionsopgaver og forslag til forskelligartede arbejdsformer.

Formålet er at øge elevernes motivation til at lære – individuelt og i samarbejde med andre i klassen. Flere af bogens mange øvelser stimulerer elevernes innovative evner, inddrager digitale værktøjer i udarbejdelsen af produkter og diskuterer danske problematikker med udblik til Norden, Europa og resten af verden.

Bogen sigter derfor også på at styrke det demokratiske medborgerskab, hvilket er et kompetencemål i udspillet til en ny gymnasiereform.

Men først og fremmest søger bogen gennem øvelserne at bidrage aktivt til at skabe en god klasserumskultur, som er central for elevernes læring og trivsel i gymnasiet.

I de første 8 kapitler præsenterer forfatterne eleven for centrale spørgsmål inden for sociologi, politik og økonomi med fokus på centrale begreber, teorier og modeller.

 

Der stilles løbende mange refleksionsspørgsmål, som kan anvendes både ved den individuelle forberedelse, til gruppearbejde og til gode debatter i klassen. Bogens mange billeder lægger også op til analyse, diskussion og refleksion.

 

Der er samfundsfag i alt afsluttes med en opskrift på, hvordan man bliver god til samfundsfag. Her præsenterer vi vores BUILD-koncept, som rummer de mest centrale elementer i samfundsfag:

  • Begreber, teori og metode
  • Undring og undersøgelse af samfundsfaglige problemer
  • Indblik, information og IT (og innovation)
  • Læring i samarbejde med andre i klasserummet
  • Diskussion og deltagelse i demokratiet

 

Der er samfundsfag i alt

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788702160383
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
19. april 2016
Sider:
224
Redaktør:
Helle Rex