Samfundsfag

Samfundsfag i gymnasiet

Få et overblik over undervisningsmaterialer til samfundsfag. Her finder du de nyeste digitale læremidler og bøger til samfundsfag på gymnasialt niveau.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

16 materialer

Demokrati, magt og politik i Danmark
Bogen dækker politik-kernestoffet i samfundsfag på A-niveau og giver en grundig indføring i det politiske system og de basale teorier. Demokrati, magt og politik i Danmark – 3. udgave behandler bl.a. nye tekster og temaer om indkomstulighed i Danmark, sociale medier og politik og danskernes holdninger til indvandrere. Bogen indeholder en række nye eksempler og cases om fx ligestilling i dansk politik, konkurrencestaten og konflikten omkring lærernes arbejdstid. Og så er kapitlet om samfundsvidenskabelig teori og metode udvidet med et afsnit om statistisk. NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

221,00 kr.

276,25 kr. inkl. moms

+-
Økonomi
Det svære økonomiske kernestof gøres tilgængeligt og overskueligt. Grundbogen giver en præcis og grundig indføring i samfundsøkonomien. Økonomi - Marked, regulering og økonomisk politik forklarer tendenser i den økonomiske udvikling og de aktuelle problemstillinger i den økonomiske politik. Bogen er tiltænkt undervisningen i økonomi i samfundsfag på A-niveau i det almene gymnasium. Indholdet afspejler derfor nøje de faglige krav i stx-bekendtgørelsen. Centralt for bogen er, at den gør det svære økonomiske stof forståeligt og relaterer det til den verden vi dagligt bevæger os i.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

203,00 kr.

253,75 kr. inkl. moms

+-
Basal videnskabsteori
Bogen skærer ind til benet og fortæller dig, hvad videnskabteori er, hvad du kan bruge det til, og hvorfor det er vigtigt. Ni korte og letlæste kapitler giver dig overblik over centrale videnskabsteoretiske begreber. Bogens kapitler: 1: Hvad er videnskabsteori? 2: Når vi laver teorier om verden 3: Hvordan begrunder vi viden? 4: Forklaring på fænomener 5: Findes der videnskabelig sandhed? 6: Naturvidenskabelig metode 7: Humanvidenskabelig metode 8: Samfundsvidenskabelig metode 9: Videnskabsetik NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

102,00 kr.

127,50 kr. inkl. moms

+-
Sociologi
Sociologi så alle kan være med. Grundbogen henvender sig til samfundsfag på A-niveau, og fokuserer både på klassiske begreber og den nyeste forskning.  Sociologi - viden, teori og metode er en opdateret udgave af Poul Brejnrods Sociologi. Teksten er grundigt revideret og flere steder nyskrevet, ligesom tabeller og figurer er nye eller opdaterede. Bogen indeholder visualiseringer af visse dele af det faglige indhold for at give eleverne en bedre forståelse af stoffet. De enkelte kapitler har fået nye tematekster, der kan bruges til fordybelse og diskussion. Bogen har fokus på de centrale sociologiske problemstillinger. Dette omfatter blandt andet viden om sociologiske forhold i Danmark og centrale sociologiske teorier og problemstillinger. Teorierne omfatter både den traditionelle sociologi, nyere forskere og nyere teoretiske retninger. For eksempel introduceres det nye begreb 'prekariatet', der for nogle år siden blev skabt af Guy Standing. I et nyt kapitel om sociale medier indgår Axel Honneth og Erving Goffman som forklaringsramme. Bogen indeholder gennemgang af de metoder, som sociologer benytter sig af i deres arbejde, og som kan inddrages i elevernes eget arbejde med at udforske samfundet. Bogen dækker kernestoffet sociologi for samfundsfag på A-niveau. NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

237,00 kr.

296,25 kr. inkl. moms

+-
Samfundsfagsportalen
OM SAMFUNDSFAGSPORTALEN Samfundsfagsportalen giver dig alt det, du har brug for til undervisningen i samfundsfag på A-, B- og C-niveau. Portalen udnytter de digitale mediers potentiale med fokus på den gode og pædagogiske formidling og med mediets mulighed for at være aktuel, når det er relevant. Kernestoffet til A-, B- og C-niveau, didaktiserede forløb og temaer om bl.a. EU, kriminalitet og terrorisme samt opgaver og elevaktiverende øvelser gør Samfundsfagsportalen til et spændende og inspirerende undervisningsmateriale. Artikler, figurer og illustrationer Øvelser og opgaver Samfundslex og andre store opslagsværker er fuldt integreret i portalen. Fuld integration af film og videoer.  

Fås som

 • Portal

Portal

Samfundsfag!
”Hvad handler samfundsfag om? ”, ”Hvordan bliver jeg god til samfundsfag?” ”Hvad er metoden? ” ”Hvordan får jeg styr på begreberne?" I Samfundsfag! – Grundforløb med øvelser og arbejdsformer får eleverne en grundig introduktion til fagets indhold og metoder. Målet er at præsentere samfundsfag for eleverne, så de bliver i stand til at vælge den rigtige studieretning. Til bogens kapitler er tilknyttet mange øvelser og arbejdsformer, der kan skabe variation i undervisningen, elevaktivitet og aktiv læring. Se i-bogen her  

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

101,00 kr.

126,25 kr. inkl. moms

+-
Hjemmeside med øvelser og ekstramateriale til bogen Gode spørgsmål, rigtige svar.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

8,00 kr.

10,00 kr. inkl. moms

Gode spørgsmål, rigtige svar
Gode spørgsmål, rigtige svar – Grundbog i samfundsfaglig metode Hvad er sammenhængen mellem staters økonomiske vækst og deres demokratiske udvikling? Sikrer kommuner, som bruger flere penge per elev, bedre resultater ved afgangseksamen? Hvordan udspiller den politiske konflikt om orlov til fædre eller indvandring sig i Danmark? Hver dag stiller vi en række spørgsmål til det samfund, vi er en del af. Men hvordan finder vi det bedst mulige svar på vores spørgsmål? Det er ikke enkelt at undersøge samfundet, men med gode metoder kommer vi et svar nærmere. Bogen dækker kvalitativ såvel som kvantitativ metode, komparativ metode og introducerer også samfundsfaglige eksperimenter. Bogen er rettet til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, men kan også fungere som instruktionsbog til selv at gennemføre samfundsfaglige undersøgelser.  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

118,00 kr.

147,50 kr. inkl. moms

+-
Der er samfundsfag i alt
”Der er samfundsfag i alt – grundbog til samfundsfag C med øvelse og arbejdsformer” er en didaktiseret lærebog, hvor en læsevenlig og begrebsfokuseret tekst går hånd i hånd med bogens mange elevaktiverende øvelser, refleksionsopgaver og forslag til forskelligartede arbejdsformer. Formålet er at øge elevernes motivation til at lære – individuelt og i samarbejde med andre i klassen. Flere af bogens mange øvelser stimulerer elevernes innovative evner, inddrager digitale værktøjer i udarbejdelsen af produkter og diskuterer danske problematikker med udblik til Norden, Europa og resten af verden. Bogen sigter derfor også på at styrke det demokratiske medborgerskab, hvilket er et kompetencemål i udspillet til en ny gymnasiereform. Men først og fremmest søger bogen gennem øvelserne at bidrage aktivt til at skabe en god klasserumskultur, som er central for elevernes læring og trivsel i gymnasiet. I de første 8 kapitler præsenterer forfatterne eleven for centrale spørgsmål inden for sociologi, politik og økonomi med fokus på centrale begreber, teorier og modeller.   Der stilles løbende mange refleksionsspørgsmål, som kan anvendes både ved den individuelle forberedelse, til gruppearbejde og til gode debatter i klassen. Bogens mange billeder lægger også op til analyse, diskussion og refleksion.   Der er samfundsfag i alt afsluttes med en opskrift på, hvordan man bliver god til samfundsfag. Her præsenterer vi vores BUILD-koncept, som rummer de mest centrale elementer i samfundsfag: Begreber, teori og metode Undring og undersøgelse af samfundsfaglige problemer Indblik, information og IT (og innovation) Læring i samarbejde med andre i klasserummet Diskussion og deltagelse i demokratiet  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

203,00 kr.

253,75 kr. inkl. moms

+-
Kinesiske perspektiver
 Kinesiske perspektiver er en ny antologi om det kinesiske samfund, som er rettet mod undervisningen i gymnasiet og hf. Bogen er bl.a. velegnet til brug i Kinesiske Områdestudier og giver svar på mange af de spørgsmål, der opstår, når Kina behandles i undervisningen, som fx baggrunden for den økonomiske udvikling, det politiske system, Kinas placering i international politik, det kinesiske undervisningssystem, unge i Kina, menneskerettigheder, de kinesiske medier og håndteringen af miljø og klima i Kina.  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

210,00 kr.

262,50 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies