Religion

Religion i gymnasiet

Se det store udvalg af digitale materialer og bøger til undervisningen i religion på gymnasieniveau. Her finder du alle de spændende nyheder til religionsfaget.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

12 materialer

En god historie om religion
Tag et kig i bogen. Det vrimler med gode historier om religion, og ved at inddrage journalistiske genrer og medier – interviews, reportager og features i aviser, radio, tv og på elektroniske platforme – har eleverne mulighed for at øve sig i en kritisk og reflekteret tilgang til materialer i journalistiske medier. Det er netop, hvad der lægges op til i En god historie om religion. Feltarbejde, medieteori og metode i religion. Eleverne lærer at undersøge og forstå samspillet mellem journalistik, medier og religion. Bogen perspektiverer fagets kernestof ved at klæde eleverne på til at arbejde metodisk og teoretisk med journalistik om religion. I et lettilgængeligt sprog præsenterer bogen medialiseringsteorien, systemteorien og feltteorien. Eleverne får effektive redskaber til at undersøge, hvordan religion formidles i journalistiske medier. Ved at ruste eleverne teoretisk og metodisk inviterer bogen også på feltarbejde og opfordrer til at gå ud i medievirkeligheden og spørge journalister, der rapporterer fra den religiøse verden: Hvordan gør du det? En god historie om religion. Feltarbejde, medieteori og metode i religion er desuden forsynet med forslag til medietekster inden for alle verdensreligionerne. Bogens mange opgaveforslag inspirerer til varierede arbejdsformer, der lægger op til både analyse, diskussion og refleksion. Bogen henvender sig til elever og kursister i religion C og B på STX og HF.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

142,00 kr.

177,50 kr. inkl. moms

+-
Religionsportalen Horisont
Om Religionsportalen Horisont af Allan Ahle, Lene Nibuhr Andersen, Annika Hvithamar og Tim Jensen Religionsportalen Horisont dækker religionsundervisningen på C-niveau. De forskningsbaserede forløb introducerer religionsvidenskabelige teorier og metoder: Religionshistorie og religionsfænomenologi samt religionssociologi og -filosofi og andre metoder til analyse af religiøse tekster, billeder, film og websites. Forløbene om verdensreligionerne dækker religionernes historie, centrale forestillinger, ritualer og organisation og praksis i en globaliseret verden. Alle forløb indeholder synlige faglige mål, forløbsplaner (et fagligt forløb på 11 moduler og et innovationsforløb på 5 moduler), fokusspørgsmål, varierede opgavetyper og evaluerende quizzer. På Religionsportalen Horisont finder du bl.a.: Faglig kvalitet: Indholdet er udviklet af dygtige undervisere og fagpersoner. Fleksibilitet: Du kan sammensætte din undervisning med udgangspunkt i portalens mange ressourcer og skabe differentieret undervisning. Aktualitet: Der er årlige opdateringer af indhold og løbende tilføjelse af aktuelt indhold Færdigtilrettelagte forløb, der dækker læreplanen. Forløbsplaner til forløb om de store religioner i verden og innovationsforløb. Fokusspørgsmål, synlige faglige mål og opfølgende evaluering. Analytiske, kreative og produktive opgaver, hvor eleverne også skal arbejde med bl.a. web 2.0-værktøjer. Stort bibliotek med klassiske og repræsentative tekster inden for alle verdensreligionerne. Dynamisk temalinje med supplerende oplysninger om etik, religiøse genstande og personer. Digitale kort med hotspots om religionernes udbredelse og helligsteder med fotos, tabeller og grafer om fx migration/immigration, religiøse retninger og meget mere. Minilex, som er et opslagsværk med forklaringer af centrale begreber. En lang række tv-klip fra dr.dk/undervisning, som er udvalgt i et samarbejde med DR Undervisning. Responsivt design og virker på pc, mac, tablet og smartphone.  

Fås som

 • Portal

Portal

Moderne islam
Moderne islam handler om muslimer, og navnlig om, hvordan de forstår deres religion. Ved at gennemgå byen Cairos politiske, sociale og intellektuelle historie gennem de sidste 500 år kortlægger bogen nogle af de væsentligste ændringer, som islam har gennemgået – i det egyptiske samfund og i de troendes bevidsthed. 4. udgave rummer fire nye kapitler med tilsvarende tekster frem til 2016. De omhandler tegningekrisen i 2006, revolutionen i 2011, det Muslimske Broderskab ved magten i 2012-13, og Sisi-styret fra 2013. I forhold til tidligere kapitler er der derfor lidt mere fokus på mere almene politiske fænomener som styreform, forfatning og revolution. Samtidig er fænomener som islamisme, salafisme og jihadisme nu tydeligere adskilt og defineret over for hinanden. Endelig er der indført tekster om forholdet til kristne, også i teksterne til tidligere kapitler.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

203,00 kr.

253,75 kr. inkl. moms

+-
Film skal ses i dansk
Film skal ses i dansk giver redskaber og begreber til at arbejde med levende billeder i en danskfaglig kontekst. Målet er at kvalificere analysen af den visuelle mediekultur, men også at motivere og engagere eleverne og inspirere til at inddrage og bruge film på nye måder i dansk. Med baggrund i danskfagets mediemæssige stofområde behandles blandt andet fakta- og fiktionskoder, den grundlæggende termonologi, der benyttes til analyse af levende billeder, sam dramaturgiske modeller og analysemetoder. Desuden indeholder bogen kapitler om fiktionsfortællinger, tv-nyheder, jeg-dokumentar, reality-tv og forfatterfilm. Eleverne klædes også på til at arbejde selvstændigt og systematisk med skriftlige opgaver og gå til mundtlig eksamen, der involverer analyse af film. Bogen indeholder en lang række forskellige opgaver, som giver mulighed for at udvælge, differentiere og sætte fokus på netop det, der er behov for i undervisningen. Opgaverne er repetitive og produktive, mundtlige og skriftlige, til individuel fordybelse, par- og gruppearbejde, på alle taksonomiske niveauer og med bonusopgaver for dem, der har brug for det. Bogen er blevet til i samarbejde med Det Danske Filminstitut og DR Gymnasium. På filmcentralen.dk og dr.dk/gymnasium er udvalgt en lang række film og tv-klip, som inddrages i bogens opgaver. Film skal ses i dansk er del af en serie, der sætter fokus på, hvordan man kan inddrage og arbejde med levende billeder i fagene på gymnasielt niveau. Bogen henvender sig til elever på alle gymnasiale uddannelser.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

192,00 kr.

240,00 kr. inkl. moms

+-
Film skal ses i religion
Film skal ses i religion viser nye veje og indfaldsvinkler til det faglige stof i religion med det mål at engagere, aktualisere og inspirere til et bevidst og analytisk blik på religiøs praksis og fremstilling af religion. Bogen klæder eleverne på til at arbejde kvalificeret med levende billeder i en religionsfaglig kontekst. Der arbejdes med en bred vifte af genrer som f.eks. dokumentarfilm, debatprogrammer og spillefilm. Den leverer alle nødvendige begreber og redskaber til at afkode de mangfoldige måder, religion kan optræde på i vores medialiserede samfund. Med afsæt i religionsfagets kernestof og faglige mål introduceres også religiøse symboler og fænomener samt faglige metoder. Desuden indeholder bogen kapitler om kristendom, Jesusfilm, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme, religionskritik og etik. Bogen er forsynet med et væld af varierede opgaver. Der er repetitive og produktive, mundtlige og skriftlige, til individuel fordybelse, par- og gruppearbejde og med bonusopgaver for dem, der har brug for det. Bogen er blevet til i samarbejde med Det Danske Filminstitut og DR Gymnasium. På filmcentralen.dk og dr.dk/gymnasium er udvalgt en lang række film og tv-klip, som inddrages i bogens opgaver. Film skal ses i religion er del af en serie, der sætter fokus på, hvordan man kan inddrage og arbejde med levende billeder i fagene på gymnasialt niveau. Bogen henvender sig til elever på C- og B-niveau på alle gymnasiale uddannelser.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

198,00 kr.

247,50 kr. inkl. moms

+-
Horisont - grundbog i religion
Horisont - grundbog i religion dækker læreplanen på C-niveau i stx. Bogen giver en klar formidling af den grundlæggende religionsfaglige viden inden for: - Teorier og metoder: Religionshistorie og religionsfænomenologi samt religionssociologi og -filosofi og andre metoder til analyse af religiøse tekster, billeder, film og websites. - Kristendom, islam, buddhisme, hinduisme, jødedom og kinesiske og japanske religioner. Bogen dækker religionernes historie, centrale forestillinger, ritualer, organisation og praksis i en globaliseret verden. Hvert kapitel indeholder også: - En antologi med klassiske og repræsentative tekster. - Kreative opgaver, der lægger op til analyse, diskussion og refleksion på tværs af Horisonts forskellige elementer: metodeafsnit, religionskapitler, antologi og web. Websitet horisont.gyldendal.dk indeholder: - Digitale kort over verdensreligionerne. - Temalinje med supplerende oplysninger og tekster. - Opslagsværkerne Minilex, med forklaringer af centrale begreber, og Adressekartotek med en oversigt over relevante religiøse institutioner i Danmark. - En bred vifte af radio- og tv-klip fra DRs arkiv på dr.dk/gymnasium, der giver rig mulighed for at disutere ligheder og forskelle mellem de enkelte religioner. Dr.dk/gymnasium er frit tilgængeligt.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

354,00 kr.

442,50 kr. inkl. moms

+-
horisont.gyldendal.dk
Websitet horisont.gyldendal.dk er udviklet i tilknytning til grundbogen "Horisont" og indeholder: om etik, symboler, beklædning og genstande, personer og supplerende tekster inden for verdensreligionerne. • Digitale kort over verdensreligionerne: udbredelse, konfliktlinjer, helligsteder og meget mere med opgavespørgsmål. • Opslagsværkerne Minilex, med forklaringer af centrale begreber, og Adressekartotek med en oversigt over relevante religiøse institutioner i Danmark. • En bred vifte af radio- og tv-klip fra DRs arkiv på www.dr.dk/gymnasium, udvalgt i tilknytning til Horisont, giver rig mulighed for at diskutere ligheder og forskelle mellem de enkelte religioner. Undervisningssystemet Horisont er udarbejdet med udgangspunkt i læreplanen for religionsfaget i gymnasiet tilrettelagt til religion på C-niveau.

Fås som

 • Portal

Portal

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

15,00 kr./år

18,75 kr. inkl. moms

Buddhismen
Buddhismen - introduktion, udbredelse og tekster til de første århundrede, 2. udgave, fokuserer på den tidlige buddhisme med vægt på den praktiske side af religionen. Den inddrager den nyeste forskning og omhandler baggrunden for religionen, den historiske Buddha, læren, etikken, samfundet, ritualer, bygningsværker - samt religionens udvikling over Kong Ashoka til Madhyamika-skolen. Desuden er udbredelsen i Østen og Vestens opdagelse af religionen beskrevet - og buddhismens stilling i verden i dag. Det fyldige tekstmateriale er direkte oversat fra pali og sanskrit, heraf mange nyoversættelser. Målgruppen er religionsundervisningen i de gymnasiale uddannelser, på seminarierne go til grundstudier på universiteterne.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

206,00 kr.

257,50 kr. inkl. moms

+-
Danske Verdensreligioner - Jødedom
Danske Verdensreligioner – Jødedom handler om, hvordan jødisk tradition og historie influerer på jøders daglige og moderne liv. Bogen gennemgår jødisk religion og historie og indeholder herudover en lang række kilder; interviews, debatindlæg m.v., der udtrykker forskellige holdninger og tilgange til jødisk liv i Danmark.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

222,00 kr.

277,50 kr. inkl. moms

+-
Danske Verdensreligioner - Kristendom
Danske Verdensreligioner – Kristendom er en grundbog til gymnasiets religionsundervisning og kan ligeledes indgå i at-forløb. Danske Verdensreligioner – Kristendom præsenterer læseren for en række af de former for kristendom, som er at finde i Danmark. Bogen gennemgår de danske udgaver af kristendoms tre hovedgrene: den ortodokse kirke, den katolske kirke og den protestantiske folkekirke. Danske Verdensreligioner – Kristendom beskriver både de kristne retningers historie og nutidige praksis. Bogen behandler desuden forholdet mellem religion og samfund i en række temaer: Hvad er fx forholdet mellem kirke og velfærdsstat? Majoritetsreligion og minoritetsreligion? Religion og nationalisme?

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

222,00 kr.

277,50 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies