Grundbog i idræt C

Praksis og teori

Troels Wolf, Lars Bo Kristensen og Jeppe Elmelund van Ee

Grundbog i idræt C matcher 2017-reformens krav til idrætsfaget på de gymnasiale uddannelser.

Bogen kobler praktik og teori. Den indeholder tre dele:

  1. Praktisk idræt
  2. Teori
  3. Eksamen

Praktisk idræt rummer tre færdighedsområder: musik og bevægelse, boldspil samt klassiske og nye idrætter. Inden for hvert færdighedsområde arbejdes der med tre discipliners historie, teknik, taktik og fysiologi. Til alle discipliner gives der et forslag til udformningen af et forløb og en forløbsprøve.

Teoridelen behandler fagets humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige aspekter, herunder fx idrætshistorie, sundhed og livsstil, idrætspsykologi, anatomi, energiomsætning, skader og doping.

Et afsluttende kapitel om eksamen giver både lærere og elever en oversigt over, hvordan eksamen i idræt tilrettelægges og afvikles.

Bogen har en bred vifte af både praktiske øvelser og teoretiske opgaver, som er integreret i teksten, og den understøttes af en hjemmeside med bl.a. videomateriale og supplerende tekster.

Grundbog i idræt C

Fås som

  • Bog
  • Website
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702242317
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
10. august 2018
Sider:
208
Redaktør:
Jesper Frænde

ANMELDELSER

"Kapitlerne i teoridelen af bogen er let læselige uden, at den faglige tyngde tabes, godt hjulpet på vej af tabeller og tegninger. Der er tillige opgaver og praksisøvelser undervejs i grønne bokse markeret med forskellige piktogrammer til hjælp for læreren." 

Maj 2019

GISP nr. 169

04. juni 2019

"Kapitlerne i teoridelen af bogen er let læselige uden, at den faglige tyngde tabes, godt hjulpet på vej af tabeller og tegninger. Der er tillige opgaver og praksisøvelser undervejs i grønne bokse markeret med forskellige piktogrammer til hjælp for læreren." 

Maj 2019

GISP nr. 169

04. juni 2019