Grundlæggende fysik A

HTX

Erik Øhlenschlæger

En bog til fysik på A-niveau på htx og er en fortsættelse af Grundlæggende fysik B. Bogen benytter mere avancerede matematiske værktøjer i form af vektorer samt integral- og differentialregning, som gør det muligt at give en kortfattet og klar gennemgang af den fysiske teori og dens anvendelser. De fysiske lovmæssigheders anvendelse illustreres med et stort antal eksempler, som gør det nemmere at forstå sammenhængen mellem teori og praksis. Teksten indeholder desuden tematiske indslag, som perspektiverer emnerne på forskellig vis.

Hvert af bogens 8 kapitler indeholder en samling af de væsentligste formler, som eleverne kan bruge i arbejdet med kapitlets opgaver. Bagerst i bogen er der en facitliste til opgaverne.

Indhold:

 • Mekanik
 • Impuls
 • Statik og rotation
 • Termodynamik
 • Elektriske felter
 • Magnetisme
 • Elektriske kredsløb og komponenter
 • Elementarpartikler

GRUNDLÆGGENDE FYSIK A er tilrettelagt på en måde, så kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, samtidig med at der i stort omfang knyttes sammenhænge mellem de forskellige discipliner. Udover kernestoffet inddrager bogen forslag til supplerende stof. De indledende afsnit indenfor den mekaniske fysik giver et udbygget indblik i de basale fysiske lovmæssigheder i den klassiske fysik og udgør et fundament for mange af de øvrige kapitler i bogen. Det betyder, at mekaniske betragtninger indgår i kapitlerne om termodynamik samt elektriske og magnetiske felter såvel som elektriske kredsløb og komponenter. Desuden referer bogen systematisk til Grundlæggende fysik B, så der opleves en naturlig progression fra afsnittene om mekanisk fysik, termodynamik, elektriske kredsløb samt atom- og kernefysik. Det afsluttende kapitel om elementarpartikler afrunder et verdensbillede baseret på Standardmodellen og introducerer elementer af astrofysik.

Bogen er opdateret med de ændringer, som følger af redefinitionen af SI-enhedssystemet i 2018, og lever op til de nye læreplaner.

En del af serien Grundlæggende fysik
Grundlæggende fysik A

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Samme serie

Fakta

Grundlæggende fysik B

Grundlæggende fysik B

Pris pr. stk.

299,00 kr.

373,75 kr. inkl. moms

+-

Fås som

 • Bog
 • i-bog