Hero image
Dansk

Dansk i gymnasiet

Dansk er en af hjørnestenene i den almene dannelse. I materialerne til danskfaget favner vi fagets tre perspektiver: litteratur, sprog og medier. Eleverne tilegner sig et analytisk blik på de tekster, der omgiver dem, og de lærer at udtrykke sig sprogligt, kreativt og skriftligt.
 • Gymnasium

  Nyheder til dit fag

  31. august 2020 ·

  Tag et kig i vores nyeste katalog, hvor du kan få et samlet overblik over nogle af vores centrale udgivelser
 • Gymnasium

  'Lyrikporten - 28 danske digtere' tager dig med ind i lyrikkens hjertekammer

  28. april 2016 · af Maja Plesner

  Oplev lyrik på en helt ny måde med Lyrikporten - 28 danske digtere; en filmcollage af Jørgen Leth i samarbejde med Gyldendal, hvor 28 digtere læser op af egne værker. Filmene ligger frit tilgængelige på blandt andet lyrikporten.gyldendal.dk.
 • Gymnasium

  Grundforløbet skal være vedkommende

  01. november 2018 · af Maja Plesner

  Det nye korte grundforløb kræver i endnu højere grad end tidligere, at man er omhyggelig med at prioritere det stof, eleverne skal igennem. Hvad skal med, og hvad kan vente? Og hvordan præsenterer man i det hele taget fagene sagligt og fagligt, men også interessant og i overensstemmelse med kravene i læreplaner og vejledninger?
 • Gymnasium

  Elevernes digitale virkelighed skal ind i undervisningen

  08. september 2017 · af Maja Plesner

  Danmark er langt fremme, når det gælder digitalisering, og det er fint. Men vi har forsømt at klæde de unge tilstrækkeligt på til at begå sig i den digitale verden, mener to gymnasielærere, der derfor er gået i gang med at skrive en bog om digital dannelse til brug i gymnasiet.