Dansk

Dansk i gymnasiet

Få et overblik over alle nyheder og undervisningsmaterialer til dansk på A-, B- og C-niveau.
Filtrering
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

27 materialer

Skriftlig eksamen i dansk - stx og hf
FORUDBESTIL BOGEN Skriftlig eksamen i dansk - stx og hf udkommer d. 7. marts 2019. Forudbestil bogen allerede nu ved at kontakte vores kundeservice på tlf.: 3375 5560 eller email: information@gyldendal.dk   OM BOGEN Skriftlig eksamen i dansk – stx og hf er en ny udgave af Skriftlig eksamen i dansk - Standardprøven og it-prøven af samme forfattere. Bogen indgår nu i serien Forløb i dansk og kan både anvendes som et didaktiseret forløb og som elevens guide til den skriftlige eksamen i dansk. Bogen indeholder:  Introduktion til skriftlig eksamen i dansk  Et generelt afsnit om genrer og formidling  Udførlig introduktion til de tre genrer med eksempler  Guide til ’ret din stil’  Bedømmelseskriterier Eksamensformalia To hele opgavesæt  Til bogen hører et didaktiseret undervisningsforløb i form af moduloversigt og redigerbare powerpoint-præsentationer til brug i undervisningen med:  Introduktion til genrerne Skriveøvelser  Kreative opgaver  Peer feedback  Noter til læreren Teksteksempler i alle medier  NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Udkommer 07. marts

Pris pr. stk.

129,00 kr.

161,25 kr. inkl. moms

Udkommer 07. marts

Det moderne gennembrud
NB: Kommer også som i-bog til skolestart 2019.  Det moderne gennembrud #MeToo præsenterer en ny vinkel på et forløb om Det moderne gennembrud. De klassiske temaer fra Det moderne gennembrud belyses, men især forholdet mellem kønnene er vægtet. Dette spor føres op til vor tids feminisme og kønsdebat. Bogen indeholder faglige artikler samt både litterære og argumenterede primærtekster. Forløbet breder sig derfor over alle tre perspektiver i danskfaget. Til bogen hører desuden en række didaktiserede PowerPoints til læreren, som er klar til brug i undervisningen. Disse indeholder et bud på et færdigt forløb, som strækker sig over 13 moduler. Forløbet tilpasses efter behov. Lærermaterialet findes på websitet i forløb-i-dansk.gyldendal.dk. Udgivelsen er anden bog i serien Forløb i dansk.

Fås som

 • Bog
 • Website

Bog

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

129,00 kr.

161,25 kr. inkl. moms

+-
Dig & digital dannelse i dansk
I bogen arbejder eleverne med digital kommunikation, journalistik på de sociale medier og internettet - herunder fiktionaliserede og manipulerede nyhedsartikler - onlineidentitet på sociale medier og multimodal tekstanalyse. I bogens varierede opgavetyper skal eleverne bl.a. reflektere over og diskutere deres eget brug af sociale medier med henblik på at styrke deres digitale dannelse. Bagest i bogen er der forløbsplaner til centrale danskfaglige emner, der går på tværs af bogen. Dig & digital dannelse i dansk kan anvendes sammen med Center for Digital Dannelses kompetencehjul for studerende, hvor eleverne kan få overblik over deres digitale studiekompetencer. Værktøjet er frit tilgængeligt på studie.digitalekompetencer.dk. Dig & digital dannelse i dansk henvender sig til alle de gymnasiale uddannelser. NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

152,00 kr.

190,00 kr. inkl. moms

+-
Værkbiblioteket
VÆRKBIBLIOTEKET - 20 hele værker lige til at læse online Gyldendals Gymnasieredaktion har indgået samarbejde med Gyldendals Skønlitterære Afdeling og forfatterne om at tilbyde gymnasieskoler adgang til et digitalt værkbibliotek med hele værker. Lige til at læse online. Med Værkbiblioteket får du og dine elever digital adgang til 20 hele litterære værker fra Gyldendal. Værkerne kan læses online som i-bøger. Og med ét login. Der er tale om 9 nyere værker, af blandt andre Naja Marie Aidt, Kim Leine, Dy Plambeck og Kristian Bang Foss, og 11 ældre værker af blandt andre Henrik Pontoppidan, Herman Bang og Thomasine Gyllembourg. Se udvalg af værker her. Der er knyttet forfatterportrætter til alle værkerne. Se også oplæg til elevernes mundtlige og skriftlige dokumentation af værker i Værkbibliotekets evalueringsdel.

Fås som

 • Portal

Portal

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

20,00 kr./år

25,00 kr. inkl. moms

KRYDSFELT
Tag et kig i bogen. KRYDSFELT – grundbog i dansk 2. udgave er en tidssvarende og komplet undervisningspakke til 1.-3.g, der tager højde for danskfagets udvikling og kravene i den nye læreplan. Krydsfelt består af en grundbog og websitet krydsfelt.gyldendal.dk. (Ønskes 1. udgave kontakt information@gyldendal.dk) Nyt i 2. udgave: Opdaterede kapitler om litteraturhistorie, sproghistorie og mediehistorie Nye kapitler, der er relevante i forhold til praksis i danskundervisningen, bl.a. et selvstændigt kapitel om diskursanalyse Nye afsnit om sprog og ’hård tone’ i digitale medier Mange nye opgaver og opgavetyper, som tilgodeser kravene i den nye læreplan for dansk på stx Tre nye, aktuelle undervisningsforløb på tværs af perspektiver KRYDSFELT – grundbog i dansk præsenterer danskfagets grundlæggende teori og metode og skaber cross overs mellem fagets tre perspektiver, litteratur, sprog og medier. Perspektiverne lægger sig tæt op ad hinanden, hvad angår emner og opgaver. KRYDSFELT giver eleverne kompetencer til at udtrykke sig inden for både de mundtlige og de skriftlige genrer. Eleverne skal forholde sig analyserende til den kultur, det sprog og den medievirkelighed, som er en del af deres historie og samtid, med globalt perspektiv og udsyn. NB Kommer også som i-bog til skolestart 2019

Fås som

 • Bog
 • Website

Bog

Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

299,00 kr.

373,75 kr. inkl. moms

+-
Fortællingens spejl
Fortællingens spejl er en nytænkende og fuldt dækkende bog til grundforløbet i dansk. Bogen introducerer danskfagets tre perspektiver med temaet selvfortællinger. Der er lagt vægt på, at niveauet rammer de nystartede gymnasieelever i øjenhøjde, og der tages udgangspunkt i de gode teksteksempler. Fokusområder er de litterære hovedgenrer, dokumentarfilmen og de sociale medier. Fortællingens spejl - Grundforløb i dansk er skrevet af lektor Mischa Sloth Carlsen med ekstern redaktion og konceptudvikling af rektorerne Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose. Fortællingens spejl - Grundforløb i dansk er den første bog i serien Forløb i dansk. OM WEBSITET: Til læreren er der tilknyttede PowerPoints med færdigtilrettelagte undervisningsforløb modul for modul, der indeholder et væld af inspirerende opgaveaktiviteter inden for både det analytiske, kreative og produktive danskfaglige arbejde. Websitet sælges som skoleadgang og tilgås via seriens webadresse: forløb-i-dansk.gyldendal.dk. Der er tilrettelagt 17 moduler i alt. Websitet indholder også en moduloversigt over hele grundforløbet, der giver overblik over fagligt fokusområde, tekster, læsefokus og opgaveaktiviteter modul for modul. Websitet sælges for 699 kr. ex moms en gang for alle og giver adgang til alle skolens lærere. Se også i-bogsudgaven her.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

133,00 kr.

166,25 kr. inkl. moms

+-
Fortællingens spejl
OM WEBSITET: Websitet sælges som skoleadgang og tilgås på adressen: forløb-i-dansk.gyldendal.dk. Til læreren er der PowerPoints med færdigtilrettelagte undervisningsforløb modul for modul, der indeholder et væld af inspirerende opgaveaktiviteter inden for både det analytiske, kreative og produktive danskfaglige arbejde. Der er tilrettelagt 17 moduler i alt. Websitet indholder også en moduloversigt over hele grundforløbet, der giver overblik over fagligt fokusområde, tekster, læsefokus og opgaveaktiviteter modul for modul. På websitets findes også 3 evaluerende quizzer og karrierefilm, hvor tidligere gymnasieelever fortæller om, hvordan de anvender, hvad de har lært i dansk, i deres nuværende karriere. OM BOGEN: Fortællingens spejl - Grundforløb i dansk er skrevet af lekstor Mischa Sloth Carlsen med ekstern redaktion og konceptudvikling af rektorerne Maja Bødtcher-Hansen og Susan Mose. Fortællingens spejl er en nytænkende og fuldt dækkende bog til grundforløbet i dansk. Bogen introducerer danskfagets tre perspektiver med temaet selvfortællinger. Der er lagt vægt på, at niveauet rammer de nystartede gymnasieelever i øjenhøjde, og der tages udgangspunkt i de gode teksteksempler. Fokusområder er de litterære hovedgenrer, dokumentarfilmen og de sociale medier.  

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. skole.

Pris pr. skole.

720,00 kr.

900,00 kr. inkl. moms

#kierkegaard
Bogens tekster repræsenterer forskellige perioder fra Kierkegaards tid og frem til nu, og både dagbogsgenren, korrespondancegenren og autofiktion inddrages, herunder også online-korrespondance og blogs. Det gennemgående tema er selvfremstilling og iscenesættelse – i litteraturen og på de sociale medier. Digital dannelse Med bogen får man indsigt i, hvordan de sociale medier kan bruges som perspektiveringsværktøjer i tekstanalyser. Den bidrager til den digitale dannelse ved at belyse, hvordan iscenesættelse af ens virtuelle identitet har indflydelse på den historie, der fortælles på de sociale medier. #kierkegaard – litterær iscenesættelse på de sociale medier er en tema- og genrebog til danskundervisningen på alle de gymnasiale uddannelser.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

136,00 kr.

170,00 kr. inkl. moms

+-
Genrer i dansk - Rejselitteratur
REJSELITTERATUR indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Bogen præsenterer et litteraturhistorisk udvalg af rejselitteraturens mange genrer - fra dagbogens korte øjebliksrapport til den kunstnerisk bearbejdede erindring. De fire kapitler indledes med en karakteristik af den overordnede rejseform og rejsemotiv, mens hvert uddrag introduceres med en præsentation af genren, forfatteren og af samtidens typiske rejsetendenser. Tekstudvalget i REJSELITTERATUR er skrevet af danske forfattere og skribenter, der skriver om deres oplevelser, missioner og refleksioner fra såvel lange udenlandsophold som kortere strejftog. Der indgår også fotografier og journalistiske tekster i materialet. Uddragene er didaktisk bearbejdet med ord- og begrebsforklaringer, analysespørgsmål, skriftlige opgaver og forslag til mundtlige øvelser og diskussioner. Alt dette gør det interessant og overskueligt for eleverne at tilegne sig danskfaglige kompetencer, mens de samtidig får udvidet deres  horisont om evntyrlyst, udlængsel og rejseliv. REJSELITTERATUR er oplagt at bruge i forløb, der inddrager både litteratur, sprog og medier. Bogen er også meget velegnet i det tværfaglige samarbejde.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

146,00 kr.

182,50 kr. inkl. moms

+-
Mundtlig eksamen i dansk - stx
Mundtlig eksamen i dansk (stx) – Litteratur, sprog og medier er elevens guide til den mundtlige eksamen, struktureret så fagets stofområder samtidig repeteres. Bogen indeholder: Generel introduktion til den mundtlige eksamen i dansk. Eksempler på, hvordan arbejdet med et eksamensspørgsmål kan struktureres og disponeres. Mindmaps med eksempler på faglige begreber og analyseredskaber inddelt efter stofområder. Bedømmelseskriterier og eksamensformalia.  

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

83,00 kr.

103,75 kr. inkl. moms

+-

Vi bruger cookies på gyldendal-uddannelse.dk

Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Læs mere om cookies