Nyt digitalt materiale til FGU Industri

I samarbejde med FGU Midt- og Østsjælland er Gyldendal ved at udvikle en iBog til fagtemaet Industri. Samarbejdet med lærerne er afgørende for udviklingen af undervisningsmateriale til FGU.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) består både af almene fag og fagtemaer. Gyldendal har udviklet materialer til hver af de almene fag og ønsker fortsat at udvikle materialer til alle fagtemaerne. 

Det nyeste skud på stammen er materialet til FGU Industri, som bl.a. kommer til at indeholde beskrivelser af fem forskellige produktioner. Tanken bag det digitale materiale er at lade eleverne starte med produktionerne og via det praktiske arbejde koble teori på. 

Derfor er en del af materialet udformet som opskrifter, der er nemme at følge, og som giver et færdigt produkt i sidste ende. Derudover indeholder materialet et opslagsværk, hvor man kan slå de forskellige procedurebeskrivelser, værktøjer og maskiner op, med både tekst og billeder.

Har du en god idé?

Der er stadig behov for at udvikle materiale til flere af de andre fagtemaer. Så tøv ikke med at kontakte Lars Schmidt Møller eller en af redaktørerne, hvis du brænder inde med en god idé.

Særligt ønsker vi at udvikle materialer til følgende fagtemaer:

- Kultur, turisme og fritid – skriv til Anne Line Bang Nielsen 

- Miljø og genbrug – skriv til Louise Kongstad Larsen

- Motor og mekanik – skriv til Lissi Hansen 

- Service og transport – skriv til Helle Grubbe

En ny måde at udvikle materialer

Det nye materiale til FGU Industri bliver udviklet i tæt samarbejde med FGU Midt- og Østsjælland. Her er det redaktionschef i Gyldendal, Lissi Hansen, der står bag samarbejdet, og som jævnligt tager ud og besøger FGU Køge for at se og høre om, hvordan produktionerne fungerer. Alt indholdet til materialet kommer derfor direkte fra FGU i Køge og bliver derefter sat sammen og gjort til et samlet materiale af redaktionen i Gyldendal. Samarbejdet begyndte i starten af året og materialet forventes klar til udgivelse i efteråret. Ifølge Lissi Hansen er det er en ny måde at gå til materialerne på, som både har været sjov og lærerig. 

Vi kombinerer lærernes didaktiske faglighed og indsigt i deres elevers forudsætninger med vores eget kendskab til didaktisk formidling, og derfra bygger vi læremidlerne op

Hvad er den primære fordel ved, at det er lærere, der udvikler materialerne? 
”At det bliver relevant for både lærere og elever. Tager man som elev industrilinjen på FGU, er det sandsynligvis, fordi man gerne vil blive smed eller lære et andet beslægtet håndværk. Vores opgave er at vælge det rigtige stof ud, så det bliver relevant og overskueligt for eleven at opnå det. Det får vi lærernes hjælp til.”

Læsbart og grafisk materiale

Hvad er jeres overordnede principper for materiale til FGU? 
”Det er i hvert fald gået op for os, at når vi laver materiale til FGU, så skal det gøres på en lidt anden måde, end vi er vant til. Det betyder, at vi lærer noget nyt om, hvordan vi laver læremidler. Og det er vigtigt, fordi målgruppen har nogle særlige behov – men også særlige styrker. De vil ofte gerne arbejde med deres hænder og har det sværere med læsning, og de vil derfor gerne lære på andre måder.”

De nye materialer har derfor i højere grad fokus på det grafiske og praktiske. Alle materialerne er digitale, og der anvendes flere billeder, lyd og video til at vise, for eksempel hvordan de forskellige maskiner virker. Ifølge Lissi Hansen er det dog vigtigt at understrege, at der også er tekstindhold i materialerne, da det er væsentligt, at eleverne øver sig i at læse tekster – teksten er bare gjort mere læsbar med overvejelser om fx ord og sætningslængder.

Lærerne skal på banen

FGU i Køge er en af de skoler, som redaktionen har haft tidlig kontakt med. Her tog Lissi Hansen kontakt til Jesper Madsen, som er direktør på FGU Midt- og Østsjælland for at høre, om de havde nogle lærere, der kunne være interesserede i at hjælpe med at udvikle undervisningsmateriale. Jesper Madsen pegede i retningen af to dygtige smede, som kunne fortælle om deres arbejde.

Samarbejdet mellem FGU Midt- og Østsjælland og Gyldendal har været en spændende mulighed for at inddrage lærernes viden, fortæller Jesper Madsen:

”Det er interessant at være med til at udvikle et undervisningsmateriale, som andre måske vil have gavn af, og derudover er det spændende at få sat vores læreres rige, tavse viden på papir. Det er alle tiders mulighed for at få systematiseret deres viden, så den kan komme flere til gavn,” siger han og fortsætter: 

”De ved en masse ting, som sidder i hænderne. Når Lissi ser deres viden udfolde sig i praksis, går hun i dialog med dem, og så får de bedre sat ord på det. Fordi tingene for fremtiden er beskrevet på en mere systematisk måde, gør det også vores lærere mere bevidste om, hvad der lykkes særlig godt ved deres undervisning. Jeg ser det meget som et kompetenceudviklingsprojekt også.”

Hvad håber I på skolen, at eleverne vil tænke om materialet? 

”At det kan bruges til noget, og at materialet gør det mere overskueligt for dem at forstå formålet med opgaverne. Vi håber, at det skaber en tydelig sammenhæng mellem praksis og elevernes eksamen.”

En god idé rækker langt

Det kommende materiale, der er udarbejdet i samarbejde med FGU Midt- og Østsjælland, må meget gerne inspirere flere undervisere til at række ud og dele deres viden. Det mener redaktionschef Lissi Hansen, som opfordrer andre undervisere til også at tage kontakt.

Hvis man som FGU-lærer sidder derude med en idé til noget materiale, hvordan skal man så kontakte jer? 

”Det er Lars Schmidt Møller, der er overordnet ansvarlig for vores udgivelser til FGU. Men til alle fagene er der en ansvarlig redaktør. Via Lars kan man blive viderestillet til den relevante redaktør. Den idé, man har, behøver ikke at være til en færdig bog. Man kan også have nogle gode idéer til nogle opgaver, vinkler, træning eller noget praktisk, og så vil vi gerne høre om det.” siger Lissi Hansen. 

Grundpakke FGU fra Gyldendal

Én samlet adgang

Vi har samlet materialet i en let tilgængelig grundpakke, som dækker alle almenfag og et antal faglige temaer, og den henvender sig således til elever på både AGU-, EGU- og PGU-linjen. Grundpakken består pt af 23 iBøger til de almene og praktiske fag, og iForløb som lægger op til en tematisk opbygget helhedsundervisning.