Forfattere til Industri FGU: ”Eleverne kommer i mål med deres projekter”

Hvad er vigtigt, når man udvikler læremidler til fagtemaerne på FGU? Det spørgsmål var bl.a. på tapetet, da Gyldendal indgik samarbejdet med to faglærere på FGU Køge, og den færdige iBog til Industri udspringer netop fra deres faglighed og indsigt i elevernes forudsætninger.

Anders Jørgensen og Claus Petersen, fra FGU Køge, forfattere på iBogen Industri FGU.

Vi har talt med de to forfattere til iBogen, Anders Jørgensen og Claus Petersen, som begge er faglærere i smedeværkstedet. 

Hvordan håber I, at eleverne vil bruge materialet?

”Det er meget forskelligt, hvordan eleverne lærer bedst, og det har vi haft meget med i vores overvejelser. Materialet kan bruges på forskellige måder, både som grundbog eller som opslagsværk” siger Anders. Claus supplerer ”vi har udviklet materialet i samspil med eleverne og testet arbejdsopgaverne i praksis.” Det digitale materiale kobler teori og praktisk arbejde gennem beskrivelser og arbejdsopgaver, der er formidlet via både tekst, billeder og videoer.

Mere om tankerne bag Industri FGU

”Det er i hvert fald gået op for os, at når vi laver materiale til FGU, så skal det gøres på en lidt anden måde, end vi er vant til. Det betyder, at vi lærer noget nyt om, hvordan vi laver læremidler. Og det er vigtigt, fordi målgruppen har nogle særlige behov – men også særlige styrker. De vil ofte gerne arbejde med deres hænder og har det sværere med læsning, og de vil derfor gerne lære på andre måder.” Det sagde Lissi Hansen, redaktionschef i Gyldendal, da vi tidligere talte med hende om projektet.

De nye materialer har derfor i høj grad fokus på det grafiske og praktiske. Materialerne er digitale, og der anvendes flere billeder, lyd og video til at vise, for eksempel hvordan de forskellige maskiner virker. Lissi Hansen understreger dog, at der også er tekstindhold i materialerne, da det er væsentligt, at eleverne øver sig i at læse tekster – teksten er bare gjort mere læsbar med overvejelser om fx ord og sætningslængder.

Læs mere om de tidligere overvejelser

Anders og Claus understreger begge, at det er centralt at møde eleverne på deres niveau og i øjenhøjde. ”Det vigtigste for os er, at eleverne føler at det de laver er en succes, og at de kommer i mål med deres projekter. Når eleverne bruger materialet, skal de få en følelse af, at de har præsteret og sejret”, fortæller Anders. 

Ord på tavs viden

Hvad har været vigtigt for jer i udviklingen af materialet?

”Vores arbejde med materialet har tvunget os til at tænke mere over de ting, vi tager for givet. Det har også givet os indsigt i måden, vi underviser på. Vi er smede, og bruger smedeudtryk i flæng. Vi har systematiseret vores viden, ved at overføre vores daglige erfaring og praksis” siger Anders. 

Det er vigtigt for Claus og Anders, at materialet afspejler den konkrete virkelighed og arbejdet i værkstederne ”så eleverne vil støde på et sprog, de genkender fra deres hverdag. Vi trækker på vores praktiske erfaring i forhold til hvordan, man gebærder sig. Materialet har derfor også i høj grad vores personlige præg” siger Anders.

”Den er skrevet i et fagsprog, da den skal afspejle vores daglige arbejde i værkstederne” supplerer Claus.

Hvordan håber I, materialet vil gavne jer i jeres daglige arbejde?

”Materialet giver en fordel for os som lærere, da det kan bruges konkret i undervisningssammenhænge. Materialet indeholder arbejdsopgaver som kan bruges i undervisningen, så det vil også give os et råderum, da eleverne selv kan bruge materialet aktivt i undervisningen. Vi håber andre lærere kommer til at bruge det på samme måde" siger Anders.

Materialet opfylder et behov

Det var for Anders og Claus en ny udfordring, at give sig i kast med at være forfattere til en bog. For dem har det været en positiv oplevelse at sætte deres viden og erfaring i spil på en ny måde. 

”Vi har fået reflekteret over de ting, vi tager for givet. Vi ved, hvad der virker, og hvordan eleverne får succes – og det har været centralt i udviklingen” siger Anders om forløbet. Claus tilføjer, at ”materialet også vil gøre vores arbejde meget nemmere, da det udfylder et behov, vi har haft.”

Anders fortæller, at materialet kan implementeres i undervisningen uanset, hvilken FGU man underviser på. ”Jeg håber, vores kollegaer på de forskellige smedeværksteder virkelig tager den til sig. Materialet er lige til at gå til i undervisningen både for lærer og elev - det er virkelig noget, vi har manglet.”