Forfatter til Brug dit dansk: Kursisternes sprog kommer i spil

"Brug dit dansk" er det nyeste skud på stammen til Danskuddannelse 2 modul 4. Med et særligt fokus på det mundtlige sprog udvider grundbogsmaterialet kursisternes allerede etablerede sprog. Bogen lægger op til diskussioner og inddragelse af kursisternes egne erfaringer og meninger gennem opgaver og temaer, der er relevante for den enkelte.

Bogen lever op til de kommunikative behov kursisterne har til deres integration i Danmark, både på arbejdet og uddannelse samt i hverdagslivet. Brug dit dansk lægger op til diskussioner og inddragelse af kursisternes egne erfaringer og meninger gennem opgaver og temaer, der er relevante for den enkelte. Vi har talt med Julie Henriques, der er forfatter til bogen.

Hvorfor har du valgt at skrive bogen Brug dit dansk?

”Jeg synes det er spændende at være med til at præge undervisningen på Danskuddannelserne. Jeg ville gerne give noget til vores fag, og forhåbentligt noget som kursisterne kan bruge til deres integration i Danmark. Det er et privilegium, at man som forfatter kan være med til at definere nogle emner og opgavetyper og lave noget, der bliver brugt bredt.”

Autentisk sprog

Bogens fem kapitler tager udgangspunkt i fem autentiske videointerviews, som kredser om det hverdagslige som fritid, job, venskab og uddannelse. Julie Henriques ønsker at tage udgangspunkt i kursisternes eget liv og forhåbentligt nogle emner, som alle kursister vil synes, det er spændende at tale om.

Hvorfor har du valgt at bruge videointerviews?

”I min bog er der fem kapitler med fem gennemgående personer med autentiske interviews i den interviewedes eget sprog. Mange kursister er unge i 20’erne og 30’erne, og det er hverdagsnære situationer, de oplever i videoklippene. Lytteforståelse er en af de sværeste discipliner, så det at have det ubearbejdede sprog på lyd gør, at de kan lytte igen og igen og dechifrere, hvad der er svært. Jeg håber, det kan være med til, at den barriere bliver lidt mindre.”

Plads til forskellighed

Hvad er du mest tilfreds med ved bogen?

Jeg er rigtig glad for de fem emner, bogen liner op. Kursisterne skal ikke nødvendigvis tale om sig selv, men kan tage udgangspunkt i de historier, personerne i bogen fortæller. Det bliver derfor også lettere at tale om nogle vanskelige emner som for eksempel økonomi.” Julie Henriques tilføjer, at man netop på modul 4 har sprogkundskaber til, at man kan forholde sig til mere komplekse emner.

Julie Henriques understreger også, at bogen skulle fremstå rolig og enkel i sit grafiske udtryk, så kursisterne ikke ville føle sig distraheret eller overvældet af indholdet.

Hvad håber du, at andre undervisere får ud af bogen?

Jeg håber, det vil være inspirerende at arbejde med bogen, og at den vil være en hjælp til at få iscenesat og nuanceret nogle emner, som er relevante at diskutere.”

Kapitlerne i bogen har ikke en indbygget progression. Undervisere har derfor også muligheden for at sætte deres eget præg på undervisningen, da bogen kan tilpasses det hold, man underviser. ”De kan springe dele over eller redigere i opgaverne ved fx at lægge noget til eller trække fra. Kursisterne kan være meget forskellige og på forskellige niveauer, det er derfor også vigtigt, at bogen kan bruges på forskellige måder. Man kan selvfølgelig med fordel bruge bogen i de forløb, den præsenterer, og der er lærervejledning med supplerende kommentarer og opgaver på bogens hjemmeside.”

Lyst til at bruge sproget

”Der er virkelig mange valg, der skal tages, når man laver sådan en bog og især rigtig mange fravalg. Det er vigtigt, at bogen ikke bliver for voluminøs, hvor siderne bare fortsætter og fortsætter. Så der er meget, der er skåret fra. Jeg har fokuseret på, at indholdet skal give kursisterne lyst til at bruge deres sprog og tale sammen, det er derfor også en bog, der primært henvender sig til holdundervisning.”

Køb bogen:

Brug dit dansk

Brug dit dansk

Pris pr. stk.

250,00 kr.

312,50 kr. inkl. moms