Gymnasium

Identitet, sport og samfundsfaglige teorier behandles i nyhed til tysk

En ny bog til tysk, Wer bin ich? – Sport und Identität, forsøger at besvare spørgsmålet om identitet ud fra tekster om og interviews med kendte sportsudøvere og unge mennesker, der har sport som en identitetsskabende rolle i deres hverdag. Vi har talt med bogens to forfattere, Kirsten Krehan og Kirsten Stammerjohann om baggrunden for bogen.

Wer bin ich – Sport und Identität er på mange måder en særlig bog med mange lag.

Udover at den både kan bruges på B- og A-niveau, inddrager den samfundsfaglig og sociologisk teori, så du har mulighed for at kombinere fagene tysk og samfundsfag, når du arbejder med bogen, der selvfølgelig også lever op til 2017-læreplanerne.

Derudover har forfatterne skrevet bogen ud fra det motiv, at alle eleverne skal synes, den er lige spændende.

”Vi ville gerne lave en bog, der føltes relevant for både drenge og piger. De fleste undervisningsbøger omhandler emner, der er mere såkaldt ”pigeorienterede.” De handler om kærlighed, familieproblemer, og så er der ofte en kvindelig hovedperson. Her er noget for alle elevgrupper, fordi bogens omdrejningspunkt er sport, men samtidig behandler den vigtige emner som identitet, kropskultur og køn,” siger Kirsten Krehan, der underviser på Kolding Gymnasium. 

Forsøger at skabe flow i mundtligheden

centreret omkring mundtlighed og at udvikle elevernes kommunikative kompetencer. For eksempel bliver eleverne opfordret til at tale sammen og indgå i direkte interaktion med hinanden, mens læreren i højere grad påtager sig rollen som vejleder i processen.

”Undervisningen kan være meget statisk, hvor læreren stiller et spørgsmål, og eleven svarer. Med denne bog forsøger vi at få et mere naturligt flow ind i sproget. Nogle elever vil nok stejle over, at de bliver meget selvansvarlige og ikke kan få en direkte bekræftelse af læreren, men på den måde bliver deres flow styrket,” siger Kirsten Stammerjohann, der underviser på Tørring Gymnasium. 

Derudover kommer bogen med ordforrådsøvelser, der giver eleverne byggesten til at bygge sætninger med, samt opgaver om tekstforståelse.

Elever får nye perspektiver

Hvad er I mest glade for ved bogen?

Kirsten Stammerjohann svarer først.

”Jeg er mest glad for de temaer, vi behandler i bogen. Jeg tror, det er temaer, hvor eleverne føler, at de bliver mødt på noget, de har en interesse i,” siger hun.

Derefter tager Kirsten Krehan over.

”Jeg er ligeledes glad for, at det er lykkedes os at formulere samfundsfaglige teorier på et Pixi-niveau – ovenikøbet på tysk – hvor eleverne føler, at de kan anvende teorierne direkte i undervisningen,” siger hun, hvorefter begge forfattere understreger deres håb om, at lærerne vil kunne se mulighederne for tværfagligt samarbejde mellem samfundsfag og tysk, når de bruger bogen.