Gymnasium

Sproget er på spil i ny AP-bog

Der er altid noget på spil, når vi arbejder med sprog. Det ønsker den nye bog til AP, Sprog på spil, at gøre eleverne bevidste om. Vi har talt med bogens tre forfattere om bogen.

De tre forfattere Mette Hermann, Albert Lange og Mathilde Sinding fik lyst til at skrive bogen, Sprog på spil, fordi de hver især underviser i almen sprogforståelse, og oplevede hvordan reformen i 2017 og indførelsen af grundforløbet har krævet en del ændringer i forhold til, hvordan man underviser i AP.

”AP favner over et uendeligt stort område, og vi har ønsket at koge det ned til et forløb, som er fokuseret og realistisk at eksekvere inden for grundforløbet. Sprog på spil er i høj grad en opgavebog, hvor eleverne arbejder med materialet i stedet for kun at læse om det. Vi har skrevet bogen ud fra den tro, at man lærer bedst ved at gøre,” siger Mette Hermann.

Giv eleverne motivation til at lære

I Sprog på spil bliver eleven sat i centrum. Forfatterne har lavet en udgivelse med en masse varierede opgaver, hvor eleverne både skal være mundtlige, skriftlige og ikke mindst kreative.

”Med vores bog håber vi at kunne give eleven en fornemmelse af, at det at arbejde med sprog også er noget andet end det, de er vant til. Det er forhåbentlig sjovere, end de kunne forestille sig,” siger Mette Hermann.

Mathilde Sinding siger:

”AP er jo så vigtigt, fordi det danner grundstenen for alle sprogfagene. I AP lærer eleverne at afkode de andre fags tekster, og så får de etableret et fælles sprog i latin. Derudover håber vi også, at bogen åbner deres øjne for, hvorfor det er vigtigt at have sproglig bevidsthed.”

”Sprog er under pres ude på gymnasierne,” siger Albert Lange, ”så for os har det helt klar handlet om, at bogen skulle have en masse spændende og sjove opgaver, eleverne kan gå i gang med. Men samtidig er det ikke en bog, der bare skal underholde, men også motivere til at lære. Vigtigt har det også været at lave en udgivelse, hvor latin og almendelen går hånd i hånd.”

Fokuseret, nærværende og varieret

Bogen er fuld af autentiske tekster, som blandt andet er taget fra god, aktuel dansk skønlitteratur. Men eleverne skal også arbejde med klassikere af Johannes V. Jensen og Amalie Skram og også lettere autentiske latinske tekster.

”Det er en bog, der giver appetit på sprog,” siger Mette Hermann.

Mathilde Sinding byder ind:

”Når jeg kigger på bogen, så har jeg lyst til at bruge den direkte i min undervisning, fordi vi har brugt øvelser og tekster, som vi har god erfaring med fra vores egen praksis. Bogen er fokuseret, og jeg kan se, at undervisningen med den bliver nærværende, varieret og interessant.”

Hvordan håber I, bogen vil blive modtaget derude?

”I den ånd, den er lavet,” svarer Albert Lange, hvortil de andre griner.

”Ja, vi håber i hvert fald, folk vil se potentialet i den, og at de mener, bogen kan løfte AP-undervisning i gymnasiet,” slutter Mathilde Sinding.

Sprog på spil består af ni kapitler om bl.a. læringsstrategier, sproghistorie, morfologi, syntaks, sociolingvistik og analyse af latinske tekster. Bogen dækker alle emner fra læreplanen for almen sprogforståelse og har fokus på det funktionelle sprogsyn, hvor sprog læres i kontekst og med udgangspunkt i autentisk sprogbrug. 

Sprog på spil

Sprog på spil

Pris pr. stk.

220,00 kr.

275,00 kr. inkl. moms

+-