Gymnasium

Portalen har interaktiv dybde

Naturgeografiportalen er et spændende interaktivt materiale til gymnasiets B- og C-niveau, og som underviser kan du gratis afprøve portalens forløb i 30 dage. Her giver forfatter og medredaktør Anders Skriver et lille indblik i arbejdet med undervisningsmaterialet.

Et netværk kan føre meget med sig, og således var det også for cand. scient. Anders Skriver, da han via en anbefaling fra en kollega blev involveret i udviklingen af Gyldendals naturgeografiportal til gymnasiet. Et efterfølgende stormøde på forlaget udmøntede sig i en invitation til at ansøge om at være forfatter og medredaktør, og resten er - som det siges - historie.

Anders Skriver, der har undervist i engelsk og naturgeografi på Gentofte HF de seneste 12 år, har tidligere kun lavet undervisningsmaterialer til eget brug. Men det fik ham nu ikke til at ryste på hånden over selve forfatterdelen af arbejdet med Naturgeografiportalen, der organiserer fagets kernestof i forløb med blandt andet højaktuelle emner, uddybende tekster, animationer, eksperimenter, quizzer, GIS-kort og fantastiske fotos.

Portalen har en logisk og integreret opdeling i kernestof og problemstillinger, som dårligt kan integreres i en traditionel bog.

Portalerne - og digitale læremidler i det hele taget - er en ny(ere) måde at formidle stof på. Hvilke udfordringer giver det dig som forfatter?
“Som forfatter var udfordringen ikke stor. Jeg skulle egentlig bare tænke mine tekststykker i passende lektiebidder. Som medredaktør var det en stor udfordring først at finde en overordnet struktur for portalen og herefter indpasse de enkelte afsnit.”

Hvor er portalen særligt velegnet i forhold til undervisningen i naturgeografi?
“Portalen har en logisk og integreret opdeling i kernestof og problemstillinger, som dårligt kan integreres i en traditionel bog. Desuden har portalen en stor dybde i fagstof og didaktisering, og endeligt giver mediet interaktive muligheder og muligheder for at få det rumlige element i spil, hvilket er centralt for faget.”

Et godt råd til andre, der overvejer at skrive til gymnasieelever/portaler - hvad skal man være særligt opmærksom på?
“Forfattere skal være meget klar over de rammer, de skriver i, når det er en portal. Det er noget andet end traditionelle undervisningsmaterialer, og det kan være svært for nogle at navigere i.”

Besøg Naturgeografiportalen her

Prøv Naturgeografiportalen i 30 dage. Få adgang her