Gymnasium

På sporet af historien er en metodebog til historiefaget

Bogen er et redskab, der skal gøre det nemmere og mere overskueligt at inddrage både kendte og mindre kendte teorier og metoder i historieundervisningen.

De fleste historielærere kan nok blive enige om, at historiefagets teoretiske og metodiske grundlag er langt mere end blot kildekritik. Det mener i hvert fald historielærerne Christian Lund og Brian Dupont Larsen, der underviser på henholdsvis 15. og 22. år. De har skrevet På sporet af historien, der består af 26 opslag, hvor en bred vifte af historiefagets klassiske og aktuelle teorier, begreber og metoder bliver præsenteret i et anvendelsesorienteret perspektiv med masser af eksempler.

Bogens to forfattere Brian Dupont Larsen og Christian Lund. Foto: Privat

”Vi har skrevet en teori- og metodebog, der er opbygget som et leksikon, et opslagsværk. På den måde håber vi, at den bliver nemmere at bruge for lærere og elever. Vi forestiller os, at bogen vil blive brugt som et værktøj, der inddrager metode i undervisningen, sådan så lærer og elevers bevidsthed om metode bliver øget helt generelt,” siger Christian Lund.

Gamle travere og nye trends

Bogen blev til, fordi Christian Lund og Brian Dupont Larsen en dag satte sig ned og spurgte sig selv og hinanden: Hvad synes vi egentlig, mangler på markedet? 

”Vi talte om, at vi synes, vi bruger lang tid på at forklare vores elever om metoderne. Vi ville vi gerne have en bog, hvor det hele stod i, så vi i stedet kunne sige: Læs bogen først. Så snakker vi om det bagefter. Derudover ville vi gerne gøre op med den – i vores optik – forvirrende opbygning tidligere metodebøger har haft. Derfor er vores egen bog opbygget leksikalsk, hvilket gør den meget anvendelsesorienteret. Ja, det er faktisk kerneordet her: anvendelsesorienteret.”

Hvad, synes du, bogen er lykkedes særlig godt med?

”Jeg synes, bogen er lykkedes særlig godt med at medtage praktiske og konkrete eksempler på teori og metode. Den er lykkedes med at eksemplificere det teoretiske og metodiske stof. Bogen dækker også bredt: både de klassiske og nye metoder. Vi har kildekritik med som noget af det ældste, men vi har også økohistorie med og kønshistorie: alle de nye trends.”

Forfatterne Brian Dupont Larsen og Christian Lund håber, at lærere og elever tage godt imod På sporet af historien og bruge bogen til DHO- og SRP-skrivningen samt SSO-skrivningen for HF-elever.