Gymnasium

”Det er en fysikbog, du kan give dine elever i hånden, og så kan de læse den selv”

Grundlæggende fysik A – HTX ligger i forlængelse af B-bogen til HTX. At bogen er en fortsættelse, ses både i opbygning, tilgang, formidling og i og ved at første kapitel i den nye bog hedder kapitel 11.

”Det er en fysikbog, du kan give dine elever i hånden, og så kan de læse den selv”

Det siger bogens forfatter Erik Øhlenschlæger, der skrev den allerførste Grundlæggende fysik i 1988.

Da Grundlæggende fysik A – HTX udkom i april 2020, tog bogen afsæt i en længere tradition, der gør sig gældende for Erik Øhlenschlæger.

”Da den første Grundlæggende fysik udkom i 1988, var jeg en meget ung lærer, men jeg har alligevel skrevet de efterfølgende bøger ud fra samme devise som den første, nemlig at teori og praksis skal gå hånd i hånd. Jeg vil vise eleverne sammenhængen mellem den verden, vi ser omkring os, og de fysiske lovmæssigheder,” siger han.

Bogen er skrevet særligt med HTX for øje, hvilket vil sige, at den tager udgangspunkt i læreplanen for fysik på HTX og altså er relevant for HTX-eleverne. 

Fysik på kryds og tværs

Da Grundlæggende fysik B – HTX udkom i foråret 2019, blev den hurtig yderst populær. En af grundende til det var, at bogen er skrevet i et let og enkelt sprog, indeholder mange eksempler og illustrationer og lægger fokus på de praktiske anvendelser.

Det samme gør sig naturligvis gældende for efterfølgeren.

Ifølge Erik Øhlenschlæger er der tale om en fysikbog, der blandt andet dykker længere ned i klassiske discipliner som mekanik, termodynamik, elektriske felter og magnetisme, men som også inddrager kvantefysiske fænomener såsom kvantiseret Hall-effekt, energibånd og elementarpartikelfysik.

Og det afsluttende kapitel om elementarpartikler giver en indføring i partikelfysikken og astrofysikken frem til Big Bang. 

”Det, som har været den helt store udfordring i bogen, det har været de senere kapitler, hvor de fysiske discipliner begynder at gå på tværs. Især kapitel 17 om elektriske kredsløb og komponenter var svært at skrive, fordi det er et kapitel, der starter med elektrisk kredsløbsteori, inkluderer induktorer og kapacitorer, derefter går over i halvlederfysikken og beskriver både superledere, dioder og transistoren,” siger Erik Øhlenschlæger.

Hvorfor var det udfordrende at skrive?

”Fordi det normalt er emner, der ville være blevet behandlet separat, men her er de altså behandlet i det samme kapitel. Jeg har gjort det på den måde for at sige, at her er en del af fysikken, som er afgørende for, at vi kan lave elektriske kredsløb,” siger Erik Øhlenschlæger, der også fortæller, at bogens udvikling, der starter som stramt disciplinstyret og derefter bringer emner i spil på samme tid, er det, han er mest glad for.

En bog, eleven kan læse selv

Hvordan håber du, bogen bliver modtaget?

”Mit håb er, at bogen ligesom sin forgænger vil have et prædikat af, at du som underviser kan give dine elever bogen i hånden, hvorefter eleverne kan gå hjem og læse den selv og få noget ud af den,” afslutter Erik Øhlenschlæger.