Gymnasium

Grundforløbet skal være vedkommende

Det nye korte grundforløb kræver i endnu højere grad end tidligere, at man er omhyggelig med at prioritere det stof, eleverne skal igennem. Hvad skal med, og hvad kan vente? Og hvordan præsenterer man i det hele taget fagene sagligt og fagligt, men også interessant og i overensstemmelse med kravene i læreplaner og vejledninger?

Vi har spurgt tre lærebogsforfattere, der alle har skrevet grundforløbsbøger, hvad de især har vægtet i prioriteringen af stoffet:

Bjarning Grøn, fysiklærer og forfatter til bogen Naturvidenskabens Verden – grundforløbet i NV:

”Det, jeg især har lagt vægt på, er, at de nye 1. g’er, der kommer lige fra grundskolen, kan se, at naturvidenskab betyder noget i samfundet. At det er noget, der vedkommer dem. Et oplagt eksempel kunne være global opvarmning og den omstilling til uudtømmelige energikilder, som vi er i gang med, og eleverne er en del af. En stor del af min bog handler derfor om solen som energikilde.”

”Bogen er tænkt som inspiration til underviseren. Det er ikke meningen, man skal gennemgå den kronologisk, men at man supplerer med egne materialer og ikke mindst aktiviteter. Jeg mener, det er meget vigtigt, at eleverne er aktive medspillere, da naturvidenskab jo grundlæggende handler om at eksperimentere og undersøge. Det lægges der også vægt på i bogen.”

”Uanset, om man er en garvet naturfagslærer eller helt ny, vil jeg mene, at der er meget, man kan bruge. Noget, som man måske ikke selv havde tænkt på eller ville have gjort på en anden måde. Noget af det kan man selvfølgelig finde andre steder, men her er det samlet på ét sted og nemt at gå til.”

LÆS OGSÅ: EN GRUNDFORLØBSBOG KAN SPARE FORBEREDELSESTID

Jesper Tolnø, matematiklærer og medforfatter til Grundforløbsbogen – Gyldendals gymnasiematematik:

”Det vigtigste i grundforløbet i matematik er, at eleverne skal screenes i slutningen af forløbet, og at der er et overordnet fastlagt emne, som er lineære modeller. Det er også temaet i bogens kapitel 1. I kapitel 2 kommer vi med forslag til, hvordan man kan koordinere en faglig progression med grundforløbet i naturvidenskab. Der er også et kapitel om algebra, fordi det rammer bredt og er noget grundlæggende, som alle kan få brug for, uanset hvilket niveau de skal have matematik på, når de vælger studieretning. Endelig er der et afsluttende kapitel, hvor vi forsøger at give et indtryk af forskellene på matematik på hhv. A-, B- og C-niveau. Og så er der selvfølgelig en masse øvelser og opgaver med facitliste.”

”Hver gang der kommer noget nyt, kræver det ekstra arbejde – og det er jo samtidig med, at der bliver skåret i vores forberedelsestid. Så hvis man virkelig er presset, kan det være en hjælp, at man ikke selv skal sidde og sammensætte grundforløbet.”

Mischa Sloth, dansklærer og forfatter til grundforløbsbogen Fortællingens Spejl – grundforløb i dansk:

 ”I bogen adresserer jeg alle tre perspektiver i det nye danskfag efter reformen: Litteratur, sprog og medier med afsæt i de skønlitterære genrer, dokumentarfilm og sociale medier. Det gennemgående tema i bogen er selvfortællinger. Det er både tænkt som et tema i stoffet, og som en pædagogisk didaktisk strategi, hvor det handler om at involvere elevens egen selvfortælling i mødet med stoffet. Det giver god mening netop på grundforløbet, fordi eleverne kommer med masser af selvfortællinger i overgangen fra grundskolen til gymnasiet. De skal i forvejen fortælle om, hvem de selv er - her gøres det så bare fagligt.”

Materialet er meget fleksibelt. Man kan plukke i det og sætte det sammen, som man vil

”Det, der er vigtigt hele vejen igennem bogen er, at eleverne både kommer til at arbejde mundtligt og skriftligt, receptivt og produktivt – altså analytisk på den ene side og kreativt på den anden. Vi forsøger på den måde også at imødekomme, at der i det nye danskfag er lagt mere vægt på, at eleverne også trænes i kreative kompetencer.”

”Materialet er meget fleksibelt. Man kan plukke i det og sætte det sammen, som man vil, og der er tilhørende PP-præsentationer, som man kan redigere i efter smag og behov.”