Gymnasium

Fagportaler er fremtiden

Digitale læremidler skyder op overalt, og særligt fagportalerne spås en stor fremtid. Anvendt rigtigt kan de styrke undervisningen og skabe større engagement hos eleverne, hvad enten man følger et skræddersyet forløb eller plukker efter behov.

Eleverne er der allerede. De har derfor en helt naturlig forventning om, at deres omgivelser også er der: På nettet. Det er i sig selv et godt argument for at anvende digitale fagportaler i gymnasiet, men der er mange andre.

"Det virkelig smarte ved fagportalerne er, at du har alt, hvad du behøver, samlet på ét sted," siger Agnes Witzke, der er tidligere gymnasielærer og har været ekstern konsulent på Gyldendals fagportal til naturgeografi.

"Rammen er computeren eller en tablet, så udover alt det materiale, der ligger på selve portalen, har du mulighed for at supplere med egne materialer og materialer, du finder andre steder på nettet. Det gør det også mere attraktivt for eleverne, der færdes hjemmevant på nettet og er vant til at arbejde digitalt. De vil gerne kunne søge på andre hjemmesider, have mange forskellige sites åbne samtidig, flytte og anvende tekst og billeder osv."


"Portaler er langtidsholdbare, fordi de kombinerer det bedste fra bogen: Solidt fagligt materiale med det bedste fra den digitale verden: dynamik, fleksibilitet, bredde og aktualitet."

 

Fagsnak Kom godt i gang med din digitale undervisning

Pluk efter behov

Agnes Witzke har tidligere skrevet grundbøger til naturgeografi i gymnasiet, og hun mener, der er en verden til forskel på de to læremidler.

"På fagportalerne kan man meget nemmere bryde med det traditionelle lineære forløb, som kendes fra grundbogen. Man kan plukke rundt omkring alt efter temperament og behov og sætte konkrete, aktuelle problemstillinger i relation til baggrundsviden og fakta. Det er også praktisk, at eleverne kan downloade grafer, kort, statistikker m.m. fra portalen og arbejde videre med det på computeren. Det kan man jo ikke med en bog."

På spørgsmålet om, hvorfor man skal anvende en fagportal, når man formentlig kan finde mange af de samme oplysninger rundt omkring på nettet, svarer hun:

"For det første udelukker det ene ikke det andet. Men hele tanken bag fagportalerne er, at de udover at være fleksible og nemme at anvende også har et fagligt højt niveau og opfylder kravene til læreplanerne. Derudover - og det er måske endnu vigtigere - er de formidlet, skrevet, opbygget og tilrettelagt på en måde, så det er spændende for eleverne og minder om noget af alt det andet, de kender fra nettet," siger Agnes Witzke.

Løbende opdatering

Bag indholdet på Gyldendals fagportaler står dygtige fagpersoner - både forskere og undervisere, som ved, hvad der rører sig inden for deres fag, og som sikrer, at indholdet på portalerne er fagligt relevant og løbende bliver opdateret, rettet og får tilføjet nyt. Det kan fx være efter en naturkatastrofe, et folketingsvalg eller i forbindelse med offentliggørelsen af årets AT-emne.

"Det betyder, at du som underviser kan være sikker på, at din undervisning er up to date," siger Agnes Witzke, der slet ikke er i tvivl om, at fagportaler er fremtidens undervisningsplatform.

"Portaler er langtidsholdbare, fordi de kombinerer det bedste fra bogen: Solidt fagligt materiale med det bedste fra den digitale verden: dynamik, fleksibilitet, bredde og aktualitet."