Gymnasium

En grundforløbsbog kan spare forberedelsestid

Det er på sin vis blevet mere krævende at planlægge grundforløbet i naturvidenskab, fordi tiden er så knap, og man derfor skal være ekstra omhyggelig med at prioritere det stof, eleverne skal gennemgå. Derfor kan en grundforløbsbog være en tidsbesparende håndsrækning.

Tre måneder til at gennemgå de naturvidenskabelige fag. Det lyder ikke af meget, og det er da også en smule presset, lyder det fra Bjarning Grøn, fysiklærer på Viborg Katedralskole og forfatter til bogen Naturvidenskabens Verden – grundforløbet i NV, som udkom sidste år.

 

”Men det er jo også kun en introduktion. Man kan ikke nå det hele – og det skal man heller ikke. Det bliver i sagens natur eksemplarisk, men alt det, vi springer over, kommer eleverne til at beskæftige sig med i andre fag. Og det korte forløb har den fordel, at eleverne kommer i gang med studieretningsforløbet noget før,” siger han.

 

Bjarning Grøn gennemførte selv det korte grundforløb sidste år, og han håber, at hans grundbog kan være en håndsrækning til andre naturfagslærere, der skal eller er i gang med at planlægge grundforløb 2018. For det er på nogle måder blevet mere krævende, netop fordi tiden er mere begrænset, og man derfor skal være ekstra omhyggelig med at prioritere stoffet for at være sikker på, at fagene bliver præsenteret både sagligt og fagligt, men også interessant og i overensstemmelse med kravene i læreplaner og vejledninger.

 

LÆS OGSÅ: GRUNDFORLØBET SKAL VÆRE VEDKOMMENDE

 

Det er alt sammen noget, Naturvidenskabens Verden – grundforløbet i NV tager højde for.

 

”Det, jeg især har lagt vægt på i min bog, er, at de nye 1. g’er, der kommer lige fra grundskolen, kan se, at naturvidenskab betyder noget i samfundet. At de føler, de er medspillere og har en andel i det, der foregår i stedet for bare at være passive modtagere. Kort sagt skal det være noget, der vedkommer dem,” siger Bjarning Grøn.

 

Et oplagt eksempel kunne være global opvarmning og den omstilling til grøn energi, som vi er i gang med, mener han.

 

”Det er en omstilling, der sker nu og her, som eleverne er en del af – og måske kommer nogle af dem endda til at være med til at udvikle nye energiformer. En stor del af bogen handler derfor om solen som energikilde.”

 

Noget andet, der lægges vægt på i bogen, er, at eleverne får lov at være aktive og eksperimentere og undersøge.

 

”Det er meget vigtigt, da det jo grundlæggende er det, naturvidenskab handler om.”

 

Kvalificerer studieretningsvalget

Elevernes arbejde med Naturvidenskabens Verden – grundforløbet i NV vil helt sikkert bidrage til at afklare deres studieretningsvalg, lover Bjarning Grøn. Blandt andet kan de i en række korte videoklip, der ligger på den tilknyttede hjemmeside, møde andre unge - engagerede elever og studerende – der fortæller om de naturvidenskabelige fag. Videoerne er produceret af SienceCopenhagen.

Der er også elevaktiviteter, der inddrager fagenes læreplaner, så eleverne tydeligt kan se fagenes forskelle og ligheder og dermed få kvalificeret deres valg af studieretning.  

 

Bogen er tænkt som inspiration til underviseren, understreger Bjarning Grøn. Ikke mindst, fordi der er stor forskel på, hvordan det enkelte gymnasium vælger at tilrettelægge grundforløbet, og hvor mange timer der afsættes til de enkelte fag.

 

”Det er derfor heller ikke meningen, at man skal gennemgå bogen kronologisk, og der er formentlig heller ikke stof nok til alle 45 timer, så det er en god idé at supplere med egne materialer og aktiviteter. Men jeg vil mene, at uanset om man er en garvet naturfagslærer eller helt ny, er der meget, man kan bruge og noget, som man måske ikke selv havde tænkt på eller ville have gjort på en anden måde. Meget af det kan man selvfølgelig finde andre steder, men her er det samlet på ét sted og nemt at gå til.”  

 

Kig i bogen

Læs mere om Naturvidenskabens Verden - grundforløbet i NV

Se videoerne tilkyttet bogen

 

Bjarning Christian Grøn modtog i 2017 Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)’s  H.C. Ørsted Medalje for fremragende formidling af naturvidenskab.