Gymnasium

Hemmeligheden bag den populære bog til videnskabsteori

Basal videnskabsteori har siden 2018, hvor bogen udkom, været must-have for gymnasieelever, der skal til at tage livtag med det komplicerede fag. Men hvad er hemmeligheden bag bogens succes? I denne artikel taler vi med bogens medforfatter Christoffer Boserup Skov om, hvad han mener er bogens største styrker.

Med sine 88 sider og ni letlæste kapitler kommer Basal videnskabsteori raskt omkring centrale videnskabsteoretiske begreber og svarer på, hvordan vi begrunder viden, og om der findes en videnskabelig sandhed. Det er ikke så lidt endda. 

Christoffer Boserup Skov og hans forfatterkollega Kasper Larsen skrev bogen ud fra en gammel drøm, de fik, da de begge læste på universitetet.

"Dengang lagde vi mærke til, at der ikke var særlig mange introduktioner til videnskabsteori, så allerede der begyndte vi at tale om at skrive en lettilgængelig bog om videnskabsteori, der også kunne bruges i gymnasiet. Forklare det helt fra grunden og fortælle både hvad det er, og hvorfor det er vigtigt. Der er kommet mange bøger om videnskabsteori på markedet siden da, men vi synes stadig, at mange af dem sigter højt og er for svære,” siger Christoffer Boserup Skov.

Hver en sætning er skrevet med målgruppen for øje

De fleste, der har beskæftiget sig med videnskabsteori, kan skrive under på, at det er et fag, der kommer med en masse svære tekster, der kan være svære at komme ind på livet af og egentlig forstå. Det ved både Christoffer Boserup Skov og Kasper Larsen, der fra sit daglige arbejde som gymnasielærer har konkret hands on-erfaring med at formidle svære emner til gymnasieelever. 

”Vi har begge som undervisere oplevet, at de fleste elever memorerer noget fra en videnskabsteoribog uden egentlig at have forstået det. Det ville vi gøre noget ved, og vores metode har været at gå tilbage til udgangspunkt og forklare og ikke mindst eksemplificere videnskabsteorien. Så vi ville gerne gøre noget ved det kedelige renommé, og det håber vi, denne bog kan hjælpe til med,” siger Christoffer Boserup Skov og fortsætter:

Basal videnskabsteori er en fagbog, men tør godt formidle stoffet, så det bliver aktuelt og mere tilgængeligt for eleverne. Når man skriver en fagbog, er man tit bundet af fagene og spiller som forfatter de sikre kort og formidler faget."

Med denne bog har vi turde fokusere på eleverne som målgruppe og formidlet faget, så det bliver aktuelt og relevant for dem. Hver sætning er vendt og drejet, så vi er sikre på, at det er en sætning, der er enkel og let at forstå.

At være en kritisk tænkende borger i et demokrati

Hvorfor er videnskabsteori vigtig for gymnasieelever at lære om?

Videnskabsteori handler i bund og grund om, hvad viden er, og hvilke metoder der bliver brugt til at indhente eller skabe viden. Med videnskabsteori undersøger man påstande, som nogle fremsætter som viden. Man forholder sig kritisk til det og spørger ind til, hvordan man er kommet frem til den viden og fx hvilke forudsætninger og slutninger, den hviler på. Det er fx relevant i forhold til den snak, der er om fake news i mediebilledet i dag, men også på et højere plan i forhold til at være en kritisk tænkende borger i et moderne demokrati.” 

Hvis man spørger Christoffer Boserup Skov, hvad han er mest stolt af ved bogen, er svaret klart:

At den har fået så mange læsere. Det er skønt at tænke på, at den rammer en masse elever, der får gavn af bogen. Det er jo derfor, at vi har skrevet den: for at fortælle, at videnskabsteori er spændende og ikke mindst vigtigt!