Efter sommerferien 2022 skal du finde alle dine iBøger til Kontor, handel og forretningsservice hos Gyldendal

Systimes iBøger® til erhvervsuddannelserne samles hos Gyldendal, da iBibliotek® fremadrettet vil fokusere på de gymnasiale uddannelser.

Til erhvervsuddannelserne arbejder vi på, at I kan få et nyt og spændende tilbud efter sommerferien 2022, som selvfølgelig bliver rullet ud i god tid forinden. Indtil udgangen af skoleåret 2021/22 vil eud-/eux-elever dog fortsat kunne finde deres iBøger i iBibliotek®.

Følg med ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Har du flere spørgsmål, så kan du måske finde svaret i denne FAQ
Hvad betyder flytningen pr. august 2022 af titlerne til erhvervsuddannelserne for skolerne, underviserne og eleverne her og nu?
Vil undervisere og elever fortsat kunne finde iBøger til erhvervsuddannelserne i iBibliotek®?
Hvad sker der på sigt med Systimes udgivelser til eud/eux, som skolerne og underviserne kender og er fortrolige med?
Hvad træder så i stedet for iBibliotek®?
Kan jeg fortsat regne med, at brugerhenvendelser behandles?
Hvad med kontaktperson-netværket - fortsætter det?
Kommer iBøgerne til at se anderledes ud fra august 2022?
Hvad giver det af bøvl for underviserne og eleverne?
Hvorfor flytter udgivelserne til eud/eux til Gyldendal?
Hvem er kontaktpersonen hos Systime og Gyldendal?
Hvem kan jeg kontakte for at få mere at vide?
Hvad koster det så?